Reklama

Dolina Radości za złotówkę dla Gości

Wybory, Rady i obietnice a życie sobie taka to jest rzeczywistość – pisze opiekun Kuźni Wodnej Dariusz Wilk. Dlatego też  program pozostaje taki sam jak w latach poprzednich, powracamy do tematu po roku. Zachęcamy wszystkich mieszkańców Trójmiasta do udziału jak i opinii na ten temat – prezentujemy zaproszenie na V edycję imprezy ? Dolina Radości za złotówkę dla Gości?.

dolina_radosci_za_1zl_2011
Gdańsk Oliwa -Kuźnia Wodna 30.10.2011 godz. 11-18 V Edycja imprezy ? Dolina Radości za złotówkę dla Gości?

Po raz kolejny pod koniec października organizujemy imprezę promocyjną doliny Radości, a zwłaszcza jej sposobu zagospodarowania. W  latach ubiegłych podczas poprzednich spotkań mieszkańców Trójmiasta w naszym muzeum temat zagospodarowania i uporządkowania był mocno podkreślany w wypowiedziach jak i w petycjach po spotkaniu do Władz Miasta na temat  doliny Radości.

Oliwa jak i dolina Radości to miejsce szczególne, a nawet unikatowe jeżeli chodzi o rejon naszego miasta, wciąż według wielu mieszkańców czeka na swoje przysłowiowe ?5 minut? które bez naszej pomocy i działania może nigdy nie nastąpić. Nie raz wielu turystów odwiedzających ten teren jak i mieszkańców naszego miasta zadawało pytania?  Dlaczego tak urokliwe miejsce wciąż nie jest doceniane w promocji jak i w programie ekologicznym miasta. Dlaczego zieleń i przyroda doliny znajdująca się w samym sercu dużego miasta, posiadająca dogodną komunikację drogową nie posiada  odpowiednich miejsc postojowych czy rekreacyjnych do spędzenia aktywnie wolnego czasu . Obecnie dolina posiada już kilka ciekawych miejsc jak obiekty hotelowe -gastronomiczne, muzeum czy też chyba największą atrakcje Oliwy ZOO, ale dla większości odwiedzających brakuje wciąż jeszcze miejsc które umożliwią stworzenie nowych form zagospodarowania  turystycznego  i rekreacyjnego. Właśnie te pytania i argumenty turystów i mieszkańców Trójmiasta  przyświecały nam przy organizowaniu kolejnej imprezy mającej na celu promocji tego miejsca, założeniem naszym tak jak w latach poprzednich jest zwrócenie uwagi na fakt, iż dobrą wolą, działaniami jak i co ważne aprobatą do zmian można realizować te plan.

Nasze poprzednie działania jak i postulaty mają już pierwsze pozytywne efekty, pojawiły się pierwsze  pojemniki na śmieci, służby porządkowe oczyszczały teren doliny . Ale czy wszystko co można było wykonać zostało wykonane – chyba raczej nie dlatego też nasza impreza i spotkania mają określić czy postulaty i zmiany w dalszym ciągu są potrzebne dla tego miejsca. Większość z nas wie, iż podczas organizowania w naszym mieście Euro 2012 zawita do nas wielu dodatkowych turystów pragnących oprócz spotkań piłkarskich zobaczyć również nasze miasto również z myślą, o tych turystach przyświeca nam chęć promocji doliny Radości.

Dlatego też obecnie podczas spotkań będziemy postulować aby w zagospodarowaniu tego miejsca wykonać jeszcze np:
– umieszczenie dodatkowych pojemników na śmieci których wciąż jest za mało
– znaków informacyjnych o lokalizacji ciekawych miejsc wartych zobaczenia
np. brak do dzisiaj  znaku informującego  o lokalizacji  Diabelskiego Kamienia
– większej ilości ławek i miejsc do odpoczynku czy też postoju
– poprawy stanu istniejących parkingów zlokalizowanych na tym terenie -poprawy stanu chodników jak i polepszenie bezpieczeństwa  na ulicach – możliwe rozpatrzenie zwiększenia linii oświetlenia ulic tego rejonu
(rozpatrzenie podłączenia oświetlenia ul. Kwietnej, Bytowskiej  i Kościerskiej w jedną całość)
– poprawa komunikacji drogowej na ul. Spacerowej głównej ulicy dojazdowej do Oliwy jak i doliny Radości

Wnioski zawarte z spotkań i dyskusji zostaną podane w formie petycji do Władz Miasta, aby znalazły środki finansowe do poprawy tego stanu rzeczy w roku 2012.
Apelujemy o liczny udział w naszej imprezie, wspólnie większością głosów możemy zmienić oblicze tak pięknego rejonu miasta, czasami nie środki finansowe tylko dobra wola i chęci ludzi mogą przenosić przysłowiowe góry.

Z poważaniem

Dariusz Wilk 

opiekun Kuźni Wodnej i miłośnik Oliwy

 

 

Wybory, Rady i obietnice a życie sobie taka to jest rzeczywistość - pisze opiekun Kuźni Wodnej Dariusz Wilk. Dlatego też  program pozostaje taki sam jak w latach poprzednich, powracamy do tematu po roku. Zachęcamy wszystkich mieszkańców Trójmiasta do udziału jak i opinii na ten temat - prezentujemy zaproszenie na V edycję imprezy ? Dolina Radości za złotówkę dla Gości?.

dolina_radosci_za_1zl_2011
Gdańsk Oliwa -Kuźnia Wodna 30.10.2011 godz. 11-18 V Edycja imprezy ? Dolina Radości za złotówkę dla Gości?

Po raz kolejny pod koniec października organizujemy imprezę promocyjną doliny Radości, a zwłaszcza jej sposobu zagospodarowania. W  latach ubiegłych podczas poprzednich spotkań mieszkańców Trójmiasta w naszym muzeum temat zagospodarowania i uporządkowania był mocno podkreślany w wypowiedziach jak i w petycjach po spotkaniu do Władz Miasta na temat  doliny Radości.


Oliwa jak i dolina Radości to miejsce szczególne, a nawet unikatowe jeżeli chodzi o rejon naszego miasta, wciąż według wielu mieszkańców czeka na swoje przysłowiowe ?5 minut? które bez naszej pomocy i działania może nigdy nie nastąpić. Nie raz wielu turystów odwiedzających ten teren jak i mieszkańców naszego miasta zadawało pytania?  Dlaczego tak urokliwe miejsce wciąż nie jest doceniane w promocji jak i w programie ekologicznym miasta. Dlaczego zieleń i przyroda doliny znajdująca się w samym sercu dużego miasta, posiadająca dogodną komunikację drogową nie posiada  odpowiednich miejsc postojowych czy rekreacyjnych do spędzenia aktywnie wolnego czasu . Obecnie dolina posiada już kilka ciekawych miejsc jak obiekty hotelowe -gastronomiczne, muzeum czy też chyba największą atrakcje Oliwy ZOO, ale dla większości odwiedzających brakuje wciąż jeszcze miejsc które umożliwią stworzenie nowych form zagospodarowania  turystycznego  i rekreacyjnego. Właśnie te pytania i argumenty turystów i mieszkańców Trójmiasta  przyświecały nam przy organizowaniu kolejnej imprezy mającej na celu promocji tego miejsca, założeniem naszym tak jak w latach poprzednich jest zwrócenie uwagi na fakt, iż dobrą wolą, działaniami jak i co ważne aprobatą do zmian można realizować te plan.

Nasze poprzednie działania jak i postulaty mają już pierwsze pozytywne efekty, pojawiły się pierwsze  pojemniki na śmieci, służby porządkowe oczyszczały teren doliny . Ale czy wszystko co można było wykonać zostało wykonane - chyba raczej nie dlatego też nasza impreza i spotkania mają określić czy postulaty i zmiany w dalszym ciągu są potrzebne dla tego miejsca. Większość z nas wie, iż podczas organizowania w naszym mieście Euro 2012 zawita do nas wielu dodatkowych turystów pragnących oprócz spotkań piłkarskich zobaczyć również nasze miasto również z myślą, o tych turystach przyświeca nam chęć promocji doliny Radości.

Dlatego też obecnie podczas spotkań będziemy postulować aby w zagospodarowaniu tego miejsca wykonać jeszcze np:
- umieszczenie dodatkowych pojemników na śmieci których wciąż jest za mało
- znaków informacyjnych o lokalizacji ciekawych miejsc wartych zobaczenia
np. brak do dzisiaj  znaku informującego  o lokalizacji  Diabelskiego Kamienia
- większej ilości ławek i miejsc do odpoczynku czy też postoju
- poprawy stanu istniejących parkingów zlokalizowanych na tym terenie -poprawy stanu chodników jak i polepszenie bezpieczeństwa  na ulicach - możliwe rozpatrzenie zwiększenia linii oświetlenia ulic tego rejonu
(rozpatrzenie podłączenia oświetlenia ul. Kwietnej, Bytowskiej  i Kościerskiej w jedną całość)
- poprawa komunikacji drogowej na ul. Spacerowej głównej ulicy dojazdowej do Oliwy jak i doliny Radości


Wnioski zawarte z spotkań i dyskusji zostaną podane w formie petycji do Władz Miasta, aby znalazły środki finansowe do poprawy tego stanu rzeczy w roku 2012.
Apelujemy o liczny udział w naszej imprezie, wspólnie większością głosów możemy zmienić oblicze tak pięknego rejonu miasta, czasami nie środki finansowe tylko dobra wola i chęci ludzi mogą przenosić przysłowiowe góry.

Z poważaniem

Dariusz Wilk 

opiekun Kuźni Wodnej i miłośnik Oliwy

 

 

|

Wybory, Rady i obietnice a życie sobie taka to jest rzeczywistość - pisze opiekun Kuźni Wodnej Dariusz Wilk. Dlatego też  program pozostaje taki sam jak w latach poprzednich, powracamy do tematu po roku. Zachęcamy wszystkich mieszkańców Trójmiasta do udziału jak i opinii na ten temat - prezentujemy zaproszenie na V edycję imprezy ? Dolina Radości za złotówkę dla Gości?.

dolina_radosci_za_1zl_2011
Gdańsk Oliwa -Kuźnia Wodna 30.10.2011 godz. 11-18 V Edycja imprezy ? Dolina Radości za złotówkę dla Gości?

Po raz kolejny pod koniec października organizujemy imprezę promocyjną doliny Radości, a zwłaszcza jej sposobu zagospodarowania. W  latach ubiegłych podczas poprzednich spotkań mieszkańców Trójmiasta w naszym muzeum temat zagospodarowania i uporządkowania był mocno podkreślany w wypowiedziach jak i w petycjach po spotkaniu do Władz Miasta na temat  doliny Radości.


Oliwa jak i dolina Radości to miejsce szczególne, a nawet unikatowe jeżeli chodzi o rejon naszego miasta, wciąż według wielu mieszkańców czeka na swoje przysłowiowe ?5 minut? które bez naszej pomocy i działania może nigdy nie nastąpić. Nie raz wielu turystów odwiedzających ten teren jak i mieszkańców naszego miasta zadawało pytania?  Dlaczego tak urokliwe miejsce wciąż nie jest doceniane w promocji jak i w programie ekologicznym miasta. Dlaczego zieleń i przyroda doliny znajdująca się w samym sercu dużego miasta, posiadająca dogodną komunikację drogową nie posiada  odpowiednich miejsc postojowych czy rekreacyjnych do spędzenia aktywnie wolnego czasu . Obecnie dolina posiada już kilka ciekawych miejsc jak obiekty hotelowe -gastronomiczne, muzeum czy też chyba największą atrakcje Oliwy ZOO, ale dla większości odwiedzających brakuje wciąż jeszcze miejsc które umożliwią stworzenie nowych form zagospodarowania  turystycznego  i rekreacyjnego. Właśnie te pytania i argumenty turystów i mieszkańców Trójmiasta  przyświecały nam przy organizowaniu kolejnej imprezy mającej na celu promocji tego miejsca, założeniem naszym tak jak w latach poprzednich jest zwrócenie uwagi na fakt, iż dobrą wolą, działaniami jak i co ważne aprobatą do zmian można realizować te plan.

Nasze poprzednie działania jak i postulaty mają już pierwsze pozytywne efekty, pojawiły się pierwsze  pojemniki na śmieci, służby porządkowe oczyszczały teren doliny . Ale czy wszystko co można było wykonać zostało wykonane - chyba raczej nie dlatego też nasza impreza i spotkania mają określić czy postulaty i zmiany w dalszym ciągu są potrzebne dla tego miejsca. Większość z nas wie, iż podczas organizowania w naszym mieście Euro 2012 zawita do nas wielu dodatkowych turystów pragnących oprócz spotkań piłkarskich zobaczyć również nasze miasto również z myślą, o tych turystach przyświeca nam chęć promocji doliny Radości.

Dlatego też obecnie podczas spotkań będziemy postulować aby w zagospodarowaniu tego miejsca wykonać jeszcze np:
- umieszczenie dodatkowych pojemników na śmieci których wciąż jest za mało
- znaków informacyjnych o lokalizacji ciekawych miejsc wartych zobaczenia
np. brak do dzisiaj  znaku informującego  o lokalizacji  Diabelskiego Kamienia
- większej ilości ławek i miejsc do odpoczynku czy też postoju
- poprawy stanu istniejących parkingów zlokalizowanych na tym terenie -poprawy stanu chodników jak i polepszenie bezpieczeństwa  na ulicach - możliwe rozpatrzenie zwiększenia linii oświetlenia ulic tego rejonu
(rozpatrzenie podłączenia oświetlenia ul. Kwietnej, Bytowskiej  i Kościerskiej w jedną całość)
- poprawa komunikacji drogowej na ul. Spacerowej głównej ulicy dojazdowej do Oliwy jak i doliny Radości


Wnioski zawarte z spotkań i dyskusji zostaną podane w formie petycji do Władz Miasta, aby znalazły środki finansowe do poprawy tego stanu rzeczy w roku 2012.
Apelujemy o liczny udział w naszej imprezie, wspólnie większością głosów możemy zmienić oblicze tak pięknego rejonu miasta, czasami nie środki finansowe tylko dobra wola i chęci ludzi mogą przenosić przysłowiowe góry.

Z poważaniem

Dariusz Wilk 

opiekun Kuźni Wodnej i miłośnik Oliwy

 

 

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Wybory, Rady i obietnice a życie sobie taka to jest rzeczywistość – pisze opiekun Kuźni Wodnej Dariusz Wilk. Dlatego też  program pozostaje taki sam jak w latach poprzednich, powracamy do tematu po roku. Zachęcamy wszystkich mieszkańców Trójmiasta do udziału jak i opinii na ten temat – prezentujemy zaproszenie na V edycję imprezy ? Dolina Radości za złotówkę dla Gości?.

dolina_radosci_za_1zl_2011
Gdańsk Oliwa -Kuźnia Wodna 30.10.2011 godz. 11-18 V Edycja imprezy ? Dolina Radości za złotówkę dla Gości?

Po raz kolejny pod koniec października organizujemy imprezę promocyjną doliny Radości, a zwłaszcza jej sposobu zagospodarowania. W  latach ubiegłych podczas poprzednich spotkań mieszkańców Trójmiasta w naszym muzeum temat zagospodarowania i uporządkowania był mocno podkreślany w wypowiedziach jak i w petycjach po spotkaniu do Władz Miasta na temat  doliny Radości.


Oliwa jak i dolina Radości to miejsce szczególne, a nawet unikatowe jeżeli chodzi o rejon naszego miasta, wciąż według wielu mieszkańców czeka na swoje przysłowiowe ?5 minut? które bez naszej pomocy i działania może nigdy nie nastąpić. Nie raz wielu turystów odwiedzających ten teren jak i mieszkańców naszego miasta zadawało pytania?  Dlaczego tak urokliwe miejsce wciąż nie jest doceniane w promocji jak i w programie ekologicznym miasta. Dlaczego zieleń i przyroda doliny znajdująca się w samym sercu dużego miasta, posiadająca dogodną komunikację drogową nie posiada  odpowiednich miejsc postojowych czy rekreacyjnych do spędzenia aktywnie wolnego czasu . Obecnie dolina posiada już kilka ciekawych miejsc jak obiekty hotelowe -gastronomiczne, muzeum czy też chyba największą atrakcje Oliwy ZOO, ale dla większości odwiedzających brakuje wciąż jeszcze miejsc które umożliwią stworzenie nowych form zagospodarowania  turystycznego  i rekreacyjnego. Właśnie te pytania i argumenty turystów i mieszkańców Trójmiasta  przyświecały nam przy organizowaniu kolejnej imprezy mającej na celu promocji tego miejsca, założeniem naszym tak jak w latach poprzednich jest zwrócenie uwagi na fakt, iż dobrą wolą, działaniami jak i co ważne aprobatą do zmian można realizować te plan.

Nasze poprzednie działania jak i postulaty mają już pierwsze pozytywne efekty, pojawiły się pierwsze  pojemniki na śmieci, służby porządkowe oczyszczały teren doliny . Ale czy wszystko co można było wykonać zostało wykonane – chyba raczej nie dlatego też nasza impreza i spotkania mają określić czy postulaty i zmiany w dalszym ciągu są potrzebne dla tego miejsca. Większość z nas wie, iż podczas organizowania w naszym mieście Euro 2012 zawita do nas wielu dodatkowych turystów pragnących oprócz spotkań piłkarskich zobaczyć również nasze miasto również z myślą, o tych turystach przyświeca nam chęć promocji doliny Radości.

Dlatego też obecnie podczas spotkań będziemy postulować aby w zagospodarowaniu tego miejsca wykonać jeszcze np:
– umieszczenie dodatkowych pojemników na śmieci których wciąż jest za mało
– znaków informacyjnych o lokalizacji ciekawych miejsc wartych zobaczenia
np. brak do dzisiaj  znaku informującego  o lokalizacji  Diabelskiego Kamienia
– większej ilości ławek i miejsc do odpoczynku czy też postoju
– poprawy stanu istniejących parkingów zlokalizowanych na tym terenie -poprawy stanu chodników jak i polepszenie bezpieczeństwa  na ulicach – możliwe rozpatrzenie zwiększenia linii oświetlenia ulic tego rejonu
(rozpatrzenie podłączenia oświetlenia ul. Kwietnej, Bytowskiej  i Kościerskiej w jedną całość)
– poprawa komunikacji drogowej na ul. Spacerowej głównej ulicy dojazdowej do Oliwy jak i doliny Radości


Wnioski zawarte z spotkań i dyskusji zostaną podane w formie petycji do Władz Miasta, aby znalazły środki finansowe do poprawy tego stanu rzeczy w roku 2012.
Apelujemy o liczny udział w naszej imprezie, wspólnie większością głosów możemy zmienić oblicze tak pięknego rejonu miasta, czasami nie środki finansowe tylko dobra wola i chęci ludzi mogą przenosić przysłowiowe góry.

Z poważaniem

Dariusz Wilk 

opiekun Kuźni Wodnej i miłośnik Oliwy