Reklama

III edycja imprezy Dolina Radości za złotówkę dla gości

Już po raz kolejny pod koniec października organizujemy imprezę dla promocji doliny Radości, a zwłaszcza jej sposobu zagospodarowania. W  latach ubiegłych podczas poprzednich spotkań mieszkańców Trójmiasta w naszym muzeum temat zagospodarowania i uporządkowania  był bardzo mocno podkreślany w wypowiedziach jak i w petycjach po spotkaniu do Władz Miasta na temat  Doliny Radości.

Oliwa jak i Dolina Radości to miejsce szczególne, a nawet unikatowe jeżeli chodzi o rejon naszego miasta, wciąż według wielu mieszkańców czeka na swoje przysłowiowe ?5 minut?, które bez naszej pomocy i działania może nigdy nie nastąpić. Nie raz wielu turystów odwiedzających ten teren jak i mieszkańców naszego miasta  zadawało pytania?  Dlaczego tak urokliwe miejsce wciąż nie jest doceniane w promocji jak i w programie ekologicznym miasta? 
Dlaczego zieleń i przyroda doliny znajdująca się w samym sercu dużego miasta, posiadająca dogodną komunikację drogową  nie posiada  odpowiednich miejsc postojowych czy rekreacyjnych do spędzenia aktywnie wolnego czasu?

Obecnie dolina posiada już kilka ciekawych miejsc jak obiekty hotelowo -gastronomiczne, muzeum czy też chyba największą atrakcje Oliwy  ZOO, ale dla większości  odwiedzających brakuje wciąż jeszcze miejsc  które umożliwią stworzenie nowych form  zagospodarowania  turystycznego  i rekreacyjnego. Właśnie te pytania  i argumenty turystów i mieszkańców Trójmiasta  przyświecały nam przy organizowaniu kolejnej imprezy mającej na celu promocji tego miejsca, założeniem naszym tak jak w latach poprzednich jest zwrócenie uwagi na fakt, iż dobrą wolą, działaniami jak i co ważne aprobatą do zmian można realizować te plan.

Rok temu temat ten dany pod dyskusję  dla mieszkańców Trójmiasta bardzo pozytywnie został zaakceptowany, wielu z nich akceptując nasz punkt widzenia wypowiedziało się w postaci uwag i wniosków na temat zagospodarowania doliny Radości do Władz  Miasta, petycja  w tej sprawie została na początku obecnego roku złożona do Urzędu Miasta. Nasze poprzednie działania jak i postulaty mają już pierwsze pozytywne efekty ,w okresie tego roku pojawiły się pierwsze pojemniki na śmieci, kilka razy w ciągu tego roku odpowiedzialne służby porządkowe oczyszczały teren doliny ,zostały usytuowane ławki jak co ważne w jednej z części ulic została wykonana po 30-tu latach  instalacja oświetlenia  ulicy. Ale czy wszystko co można było wykonać zostało wykonane -chyba raczej nie dlatego też nasza impreza i spotkania mają określić czy postulaty i zmiany w dalszym ciągu są potrzebne do tego miejsca. Większość z nas wie, iż podczas organizowania w naszym mieście Euro 2012 zawita do nas wielu dodatkowych turystów pragnących oprócz spotkań piłkarskich zobaczyć również nasze miasto, to również z myślą ,o tych turystach przyświeca nam chęć promocji doliny Radości. Dlatego też obecnie podczas spotkań będziemy postulować aby w zagospodarowaniu tego miejsca wykonać jeszcze np:

– dodatkowych pojemników na śmieci których wciąż jest za mało

– umieszczenie znaków informacyjnych o lokalizacji ciekawych miejsc wartych zobaczenia (np. brak do dzisiaj  znaku   informującego lokalizacji wieży widokowej Pachołek jak    i  Diabelskiego Kamienia )

–  większej ilości ławek i miejsc do odpoczynku czy też postoju

– poprawy stanu istniejących parkingów zlokalizowanych na tym terenie 

– poprawy stanu chodników jak i polepszenie bezpieczeństwa  na ulicach

– możliwe rozpatrzenie  zwiększenia linii  oświetlenia ulic tego rejonu (rozpatrzenie podłączenia oświetlenia ul. Kwietnej, Bytowskiej  i Kościerskiej w jedną całość)

–  poprawa komunikacji drogowej na ul. Spacerowej głównej ulicy dojazdowej do Oliwy jak i doliny Radości

Wnioski zawarte z spotkań i dyskusji zostaną podane w formie petycji do Władz Miasta, aby znalazły środki finansowe do poprawy tego stanu rzeczy w najbliższych latach 2010-2012.

Apelujemy o liczny udział w naszej imprezie, wspólnie większością głosów możemy zmienić oblicze tak pięknego rejonu miasta, czasami nie środki finansowe tylko dobra wola i chęci ludzi mogą przenosić przysłowiowe góry.

Z poważaniem opiekun Kuźni Wodnej i miłośnik Oliwy

Dariusz Wilk

Już po raz kolejny pod koniec października organizujemy imprezę dla promocji doliny Radości, a zwłaszcza jej sposobu zagospodarowania. W  latach ubiegłych podczas poprzednich spotkań mieszkańców Trójmiasta w naszym muzeum temat zagospodarowania i uporządkowania  był bardzo mocno podkreślany w wypowiedziach jak i w petycjach po spotkaniu do Władz Miasta na temat  Doliny Radości.

Oliwa jak i Dolina Radości to miejsce szczególne, a nawet unikatowe jeżeli chodzi o rejon naszego miasta, wciąż według wielu mieszkańców czeka na swoje przysłowiowe ?5 minut?, które bez naszej pomocy i działania może nigdy nie nastąpić. Nie raz wielu turystów odwiedzających ten teren jak i mieszkańców naszego miasta  zadawało pytania?  Dlaczego tak urokliwe miejsce wciąż nie jest doceniane w promocji jak i w programie ekologicznym miasta? 
Dlaczego zieleń i przyroda doliny znajdująca się w samym sercu dużego miasta, posiadająca dogodną komunikację drogową  nie posiada  odpowiednich miejsc postojowych czy rekreacyjnych do spędzenia aktywnie wolnego czasu?

Obecnie dolina posiada już kilka ciekawych miejsc jak obiekty hotelowo -gastronomiczne, muzeum czy też chyba największą atrakcje Oliwy  ZOO, ale dla większości  odwiedzających brakuje wciąż jeszcze miejsc  które umożliwią stworzenie nowych form  zagospodarowania  turystycznego  i rekreacyjnego. Właśnie te pytania  i argumenty turystów i mieszkańców Trójmiasta  przyświecały nam przy organizowaniu kolejnej imprezy mającej na celu promocji tego miejsca, założeniem naszym tak jak w latach poprzednich jest zwrócenie uwagi na fakt, iż dobrą wolą, działaniami jak i co ważne aprobatą do zmian można realizować te plan.

Rok temu temat ten dany pod dyskusję  dla mieszkańców Trójmiasta bardzo pozytywnie został zaakceptowany, wielu z nich akceptując nasz punkt widzenia wypowiedziało się w postaci uwag i wniosków na temat zagospodarowania doliny Radości do Władz  Miasta, petycja  w tej sprawie została na początku obecnego roku złożona do Urzędu Miasta. Nasze poprzednie działania jak i postulaty mają już pierwsze pozytywne efekty ,w okresie tego roku pojawiły się pierwsze pojemniki na śmieci, kilka razy w ciągu tego roku odpowiedzialne służby porządkowe oczyszczały teren doliny ,zostały usytuowane ławki jak co ważne w jednej z części ulic została wykonana po 30-tu latach  instalacja oświetlenia  ulicy. Ale czy wszystko co można było wykonać zostało wykonane -chyba raczej nie dlatego też nasza impreza i spotkania mają określić czy postulaty i zmiany w dalszym ciągu są potrzebne do tego miejsca. Większość z nas wie, iż podczas organizowania w naszym mieście Euro 2012 zawita do nas wielu dodatkowych turystów pragnących oprócz spotkań piłkarskich zobaczyć również nasze miasto, to również z myślą ,o tych turystach przyświeca nam chęć promocji doliny Radości. Dlatego też obecnie podczas spotkań będziemy postulować aby w zagospodarowaniu tego miejsca wykonać jeszcze np:


- dodatkowych pojemników na śmieci których wciąż jest za mało

- umieszczenie znaków informacyjnych o lokalizacji ciekawych miejsc wartych zobaczenia (np. brak do dzisiaj  znaku   informującego lokalizacji wieży widokowej Pachołek jak    i  Diabelskiego Kamienia )

-  większej ilości ławek i miejsc do odpoczynku czy też postoju

- poprawy stanu istniejących parkingów zlokalizowanych na tym terenie 

- poprawy stanu chodników jak i polepszenie bezpieczeństwa  na ulicach

- możliwe rozpatrzenie  zwiększenia linii  oświetlenia ulic tego rejonu (rozpatrzenie podłączenia oświetlenia ul. Kwietnej, Bytowskiej  i Kościerskiej w jedną całość)

-  poprawa komunikacji drogowej na ul. Spacerowej głównej ulicy dojazdowej do Oliwy jak i doliny Radości


Wnioski zawarte z spotkań i dyskusji zostaną podane w formie petycji do Władz Miasta, aby znalazły środki finansowe do poprawy tego stanu rzeczy w najbliższych latach 2010-2012.

Apelujemy o liczny udział w naszej imprezie, wspólnie większością głosów możemy zmienić oblicze tak pięknego rejonu miasta, czasami nie środki finansowe tylko dobra wola i chęci ludzi mogą przenosić przysłowiowe góry.

Z poważaniem opiekun Kuźni Wodnej i miłośnik Oliwy

Dariusz Wilk

|

Już po raz kolejny pod koniec października organizujemy imprezę dla promocji doliny Radości, a zwłaszcza jej sposobu zagospodarowania. W  latach ubiegłych podczas poprzednich spotkań mieszkańców Trójmiasta w naszym muzeum temat zagospodarowania i uporządkowania  był bardzo mocno podkreślany w wypowiedziach jak i w petycjach po spotkaniu do Władz Miasta na temat  Doliny Radości.

Oliwa jak i Dolina Radości to miejsce szczególne, a nawet unikatowe jeżeli chodzi o rejon naszego miasta, wciąż według wielu mieszkańców czeka na swoje przysłowiowe ?5 minut?, które bez naszej pomocy i działania może nigdy nie nastąpić. Nie raz wielu turystów odwiedzających ten teren jak i mieszkańców naszego miasta  zadawało pytania?  Dlaczego tak urokliwe miejsce wciąż nie jest doceniane w promocji jak i w programie ekologicznym miasta? 
Dlaczego zieleń i przyroda doliny znajdująca się w samym sercu dużego miasta, posiadająca dogodną komunikację drogową  nie posiada  odpowiednich miejsc postojowych czy rekreacyjnych do spędzenia aktywnie wolnego czasu?

Obecnie dolina posiada już kilka ciekawych miejsc jak obiekty hotelowo -gastronomiczne, muzeum czy też chyba największą atrakcje Oliwy  ZOO, ale dla większości  odwiedzających brakuje wciąż jeszcze miejsc  które umożliwią stworzenie nowych form  zagospodarowania  turystycznego  i rekreacyjnego. Właśnie te pytania  i argumenty turystów i mieszkańców Trójmiasta  przyświecały nam przy organizowaniu kolejnej imprezy mającej na celu promocji tego miejsca, założeniem naszym tak jak w latach poprzednich jest zwrócenie uwagi na fakt, iż dobrą wolą, działaniami jak i co ważne aprobatą do zmian można realizować te plan.

Rok temu temat ten dany pod dyskusję  dla mieszkańców Trójmiasta bardzo pozytywnie został zaakceptowany, wielu z nich akceptując nasz punkt widzenia wypowiedziało się w postaci uwag i wniosków na temat zagospodarowania doliny Radości do Władz  Miasta, petycja  w tej sprawie została na początku obecnego roku złożona do Urzędu Miasta. Nasze poprzednie działania jak i postulaty mają już pierwsze pozytywne efekty ,w okresie tego roku pojawiły się pierwsze pojemniki na śmieci, kilka razy w ciągu tego roku odpowiedzialne służby porządkowe oczyszczały teren doliny ,zostały usytuowane ławki jak co ważne w jednej z części ulic została wykonana po 30-tu latach  instalacja oświetlenia  ulicy. Ale czy wszystko co można było wykonać zostało wykonane -chyba raczej nie dlatego też nasza impreza i spotkania mają określić czy postulaty i zmiany w dalszym ciągu są potrzebne do tego miejsca. Większość z nas wie, iż podczas organizowania w naszym mieście Euro 2012 zawita do nas wielu dodatkowych turystów pragnących oprócz spotkań piłkarskich zobaczyć również nasze miasto, to również z myślą ,o tych turystach przyświeca nam chęć promocji doliny Radości. Dlatego też obecnie podczas spotkań będziemy postulować aby w zagospodarowaniu tego miejsca wykonać jeszcze np:


- dodatkowych pojemników na śmieci których wciąż jest za mało

- umieszczenie znaków informacyjnych o lokalizacji ciekawych miejsc wartych zobaczenia (np. brak do dzisiaj  znaku   informującego lokalizacji wieży widokowej Pachołek jak    i  Diabelskiego Kamienia )

-  większej ilości ławek i miejsc do odpoczynku czy też postoju

- poprawy stanu istniejących parkingów zlokalizowanych na tym terenie 

- poprawy stanu chodników jak i polepszenie bezpieczeństwa  na ulicach

- możliwe rozpatrzenie  zwiększenia linii  oświetlenia ulic tego rejonu (rozpatrzenie podłączenia oświetlenia ul. Kwietnej, Bytowskiej  i Kościerskiej w jedną całość)

-  poprawa komunikacji drogowej na ul. Spacerowej głównej ulicy dojazdowej do Oliwy jak i doliny Radości


Wnioski zawarte z spotkań i dyskusji zostaną podane w formie petycji do Władz Miasta, aby znalazły środki finansowe do poprawy tego stanu rzeczy w najbliższych latach 2010-2012.

Apelujemy o liczny udział w naszej imprezie, wspólnie większością głosów możemy zmienić oblicze tak pięknego rejonu miasta, czasami nie środki finansowe tylko dobra wola i chęci ludzi mogą przenosić przysłowiowe góry.

Z poważaniem opiekun Kuźni Wodnej i miłośnik Oliwy

Dariusz Wilk

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Już po raz kolejny pod koniec października organizujemy imprezę dla promocji doliny Radości, a zwłaszcza jej sposobu zagospodarowania. W  latach ubiegłych podczas poprzednich spotkań mieszkańców Trójmiasta w naszym muzeum temat zagospodarowania i uporządkowania  był bardzo mocno podkreślany w wypowiedziach jak i w petycjach po spotkaniu do Władz Miasta na temat  Doliny Radości.

Oliwa jak i Dolina Radości to miejsce szczególne, a nawet unikatowe jeżeli chodzi o rejon naszego miasta, wciąż według wielu mieszkańców czeka na swoje przysłowiowe ?5 minut?, które bez naszej pomocy i działania może nigdy nie nastąpić. Nie raz wielu turystów odwiedzających ten teren jak i mieszkańców naszego miasta  zadawało pytania?  Dlaczego tak urokliwe miejsce wciąż nie jest doceniane w promocji jak i w programie ekologicznym miasta? 
Dlaczego zieleń i przyroda doliny znajdująca się w samym sercu dużego miasta, posiadająca dogodną komunikację drogową  nie posiada  odpowiednich miejsc postojowych czy rekreacyjnych do spędzenia aktywnie wolnego czasu?

Obecnie dolina posiada już kilka ciekawych miejsc jak obiekty hotelowo -gastronomiczne, muzeum czy też chyba największą atrakcje Oliwy  ZOO, ale dla większości  odwiedzających brakuje wciąż jeszcze miejsc  które umożliwią stworzenie nowych form  zagospodarowania  turystycznego  i rekreacyjnego. Właśnie te pytania  i argumenty turystów i mieszkańców Trójmiasta  przyświecały nam przy organizowaniu kolejnej imprezy mającej na celu promocji tego miejsca, założeniem naszym tak jak w latach poprzednich jest zwrócenie uwagi na fakt, iż dobrą wolą, działaniami jak i co ważne aprobatą do zmian można realizować te plan.

Rok temu temat ten dany pod dyskusję  dla mieszkańców Trójmiasta bardzo pozytywnie został zaakceptowany, wielu z nich akceptując nasz punkt widzenia wypowiedziało się w postaci uwag i wniosków na temat zagospodarowania doliny Radości do Władz  Miasta, petycja  w tej sprawie została na początku obecnego roku złożona do Urzędu Miasta. Nasze poprzednie działania jak i postulaty mają już pierwsze pozytywne efekty ,w okresie tego roku pojawiły się pierwsze pojemniki na śmieci, kilka razy w ciągu tego roku odpowiedzialne służby porządkowe oczyszczały teren doliny ,zostały usytuowane ławki jak co ważne w jednej z części ulic została wykonana po 30-tu latach  instalacja oświetlenia  ulicy. Ale czy wszystko co można było wykonać zostało wykonane -chyba raczej nie dlatego też nasza impreza i spotkania mają określić czy postulaty i zmiany w dalszym ciągu są potrzebne do tego miejsca. Większość z nas wie, iż podczas organizowania w naszym mieście Euro 2012 zawita do nas wielu dodatkowych turystów pragnących oprócz spotkań piłkarskich zobaczyć również nasze miasto, to również z myślą ,o tych turystach przyświeca nam chęć promocji doliny Radości. Dlatego też obecnie podczas spotkań będziemy postulować aby w zagospodarowaniu tego miejsca wykonać jeszcze np:


– dodatkowych pojemników na śmieci których wciąż jest za mało

– umieszczenie znaków informacyjnych o lokalizacji ciekawych miejsc wartych zobaczenia (np. brak do dzisiaj  znaku   informującego lokalizacji wieży widokowej Pachołek jak    i  Diabelskiego Kamienia )

–  większej ilości ławek i miejsc do odpoczynku czy też postoju

– poprawy stanu istniejących parkingów zlokalizowanych na tym terenie 

– poprawy stanu chodników jak i polepszenie bezpieczeństwa  na ulicach

– możliwe rozpatrzenie  zwiększenia linii  oświetlenia ulic tego rejonu (rozpatrzenie podłączenia oświetlenia ul. Kwietnej, Bytowskiej  i Kościerskiej w jedną całość)

–  poprawa komunikacji drogowej na ul. Spacerowej głównej ulicy dojazdowej do Oliwy jak i doliny Radości


Wnioski zawarte z spotkań i dyskusji zostaną podane w formie petycji do Władz Miasta, aby znalazły środki finansowe do poprawy tego stanu rzeczy w najbliższych latach 2010-2012.

Apelujemy o liczny udział w naszej imprezie, wspólnie większością głosów możemy zmienić oblicze tak pięknego rejonu miasta, czasami nie środki finansowe tylko dobra wola i chęci ludzi mogą przenosić przysłowiowe góry.

Z poważaniem opiekun Kuźni Wodnej i miłośnik Oliwy

Dariusz Wilk