Reklama

Dom Zarazy ma użytkownika na 25 lat

Na 25 lat miasto Gdańsk ma przekazać w użytkowanie Stowarzyszeniu ?Stara Oliwa? oliwski Dom Zarazy wraz z przynależnymi działkami. Jeszcze przed II tura wyborów ogłosił to prezydent Paweł Adamowicz.

Przekazanie zabytkowego budynku z przyległościami na ćwierć wieku jest spełnieniem licznych wniosków od Danuty Poczman, prezes stowarzysznia ?Stara Oliwa?.

Stowarzyszenie ?Stara Oliwa? zawiązało się w 1997 roku. Budynek Domu Bramnego został przekazany stowarzyszeniu na jego działalność statutową i realizację programu społecznego Centrum Aktywizacji Społecznej w Oliwie w lipcu 2003 roku

W skład użyczonego terenu wchodzą następujące działki:

Nr 297/1 o powierzchni 296 m2, zabudowana budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 155,00 m2

Nr 296/1 o powierzchni 470 m2, zabudowana budynkiem warsztatowym o powierzchni użytkowej 263,02 m2

Nr 298/4 o powierzchni 563 m2.

Po upływie przedłużanego co rok lub dwa okresu okresu użyczenia, zarządzeniem nr 913/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 4 lipca 2014 roku, ponownie użyczono powyższe obiekty i tereny do 30 czerwca 2016 roku.

Tym razem Danuta Poczman  zdecydowanie odmówiła podpisania umowy użyczenia oczekując nieodpłatnego używania na czas nieoznaczony. Wszystko wskazuje na to, że zdecydowana postawa wobec miasta przyniosła efekty w postaci obiecanej przez prezydenta umowy na 25 lat.

Dom Zarazy ma być wkrótce wyremontowany i doposażony. Dotyczący tego wniosek do Budżetu Obywatelskiego na kwotę 412 475 złotych zyskał poracie mieszkańców i będzie realizowany nadchodzącym roku.

Zabudowa przy ul. Stary Rynek Oliwski 15, stanowiła element XIV w. wielkiej bramy opactwa cysterskiego z siedzibą klasztornego wójta. Od roku 1804 tzw. Dom Bramny stał się siedzibą sołtysa oliwskiego. Nazwę ?Dom Zarazy? zyskał po epidemii dżumy w 1709 roku. W latach 1709 -1710 zmarła niemal jedna czwarta część ludności Oliwy.

Poniżej relacja Michała Wodzińskiego ze spotkania z prezydentem Pawłem Adamowiczem w Domu Zarazy w dniu 27 listopada 2014 roku.

Pw

 

Prezydent Paweł Adamowicz był naszym gościem. Jak sam powiedział – współpraca ze Stowarzyszeniem Stara Oliwa układała się różnie. Były okresy przymrozków i ociepleń, ale teraz jest nowe otwarcie.

Adamowicz_Poczman20141127_03

Danuta Poczman i Paweł Adamowicz w sali teatralnej Domu Zarazy

W ramach tego nowego otwarcia miasto przekaże nam w użytkowanie Dom Zarazy z przynależnymi działkami na 25 lat. Jest to spełnienie naszych odwiecznych postulatów. Z tej radości urządziliśmy wielkie święto. A Pan prezydent był dodatkową jego atrakcją. Święto było okazją do chwalenia się tym, co już zrobiliśmy i snucia planów na przyszłość. A obecność prezydenta dopingowała do zgłaszania doń postulatów – przeważnie finansowych.

Mimo to było sympatycznie. Może główna w tym zasługa filmu „Zaraza story”. Pokazał on nasze dokonania w lekki i dowcipny sposób i rozbawił salę do tego stopnia, że później nawet drobne szpileczki ich adresaci przyjmowali z pogodną twarzą.

Nowe otwarcie zapanowało nie tylko w stosunkach z miastem. Sama Zaraza też się na nowo otwiera. Twarzą tego otwarcia był Tomek Sokołów, który podczas uroczystości zdobył tytuł „Zaraza jr.”. To on będzie w coraz większym stopniu prowadził Dom Zarazy, a obiecał, że nie zmieni profilu działania stowarzyszenia.

Impreza miała dobre tempo i świetnie się na niej bawili nawet goście z Kaliningradu, dla których lokalne aluzje w poszczególnych wystąpieniach były niezbyt czytelne. A gdy wszyscy już nasycili ducha ? nadszedł czas na coś dla ciała. W bufecie na wszystkich czekały pyszne zupy ? dla wegetarian dyniowa, a dla normalnych – parzybroda.

W tym czasie, gdy ogłaszano nowy etap współpracy z miastem i nową epokę w działaniach stowarzyszenia, po budynku snuł się Witkacy i komentował. Został do teraz. Chętni mogą go obejrzeć jak wygląda przez okno. I bardzo dobrze że został. Jak nikt inny nadaje się na patrona wszelkich cudów, jakie regularnie się tu dzieją.

Michał Wodziński ? Stowarzyszenie ?Stara Oliwa?

Na 25 lat miasto Gdańsk ma przekazać w użytkowanie Stowarzyszeniu ?Stara Oliwa? oliwski Dom Zarazy wraz z przynależnymi działkami. Jeszcze przed II tura wyborów ogłosił to prezydent Paweł Adamowicz.

Przekazanie zabytkowego budynku z przyległościami na ćwierć wieku jest spełnieniem licznych wniosków od Danuty Poczman, prezes stowarzysznia ?Stara Oliwa?.

Stowarzyszenie ?Stara Oliwa? zawiązało się w 1997 roku. Budynek Domu Bramnego został przekazany stowarzyszeniu na jego działalność statutową i realizację programu społecznego Centrum Aktywizacji Społecznej w Oliwie w lipcu 2003 roku

W skład użyczonego terenu wchodzą następujące działki:

Nr 297/1 o powierzchni 296 m2, zabudowana budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 155,00 m2

Nr 296/1 o powierzchni 470 m2, zabudowana budynkiem warsztatowym o powierzchni użytkowej 263,02 m2

Nr 298/4 o powierzchni 563 m2.

Po upływie przedłużanego co rok lub dwa okresu okresu użyczenia, zarządzeniem nr 913/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 4 lipca 2014 roku, ponownie użyczono powyższe obiekty i tereny do 30 czerwca 2016 roku.

Tym razem Danuta Poczman  zdecydowanie odmówiła podpisania umowy użyczenia oczekując nieodpłatnego używania na czas nieoznaczony. Wszystko wskazuje na to, że zdecydowana postawa wobec miasta przyniosła efekty w postaci obiecanej przez prezydenta umowy na 25 lat.

Dom Zarazy ma być wkrótce wyremontowany i doposażony. Dotyczący tego wniosek do Budżetu Obywatelskiego na kwotę 412 475 złotych zyskał poracie mieszkańców i będzie realizowany nadchodzącym roku.

Zabudowa przy ul. Stary Rynek Oliwski 15, stanowiła element XIV w. wielkiej bramy opactwa cysterskiego z siedzibą klasztornego wójta. Od roku 1804 tzw. Dom Bramny stał się siedzibą sołtysa oliwskiego. Nazwę ?Dom Zarazy? zyskał po epidemii dżumy w 1709 roku. W latach 1709 -1710 zmarła niemal jedna czwarta część ludności Oliwy.

Poniżej relacja Michała Wodzińskiego ze spotkania z prezydentem Pawłem Adamowiczem w Domu Zarazy w dniu 27 listopada 2014 roku.

Pw

 

Prezydent Paweł Adamowicz był naszym gościem. Jak sam powiedział - współpraca ze Stowarzyszeniem Stara Oliwa układała się różnie. Były okresy przymrozków i ociepleń, ale teraz jest nowe otwarcie.

Adamowicz_Poczman20141127_03

Danuta Poczman i Paweł Adamowicz w sali teatralnej Domu Zarazy

W ramach tego nowego otwarcia miasto przekaże nam w użytkowanie Dom Zarazy z przynależnymi działkami na 25 lat. Jest to spełnienie naszych odwiecznych postulatów. Z tej radości urządziliśmy wielkie święto. A Pan prezydent był dodatkową jego atrakcją. Święto było okazją do chwalenia się tym, co już zrobiliśmy i snucia planów na przyszłość. A obecność prezydenta dopingowała do zgłaszania doń postulatów - przeważnie finansowych.

Mimo to było sympatycznie. Może główna w tym zasługa filmu "Zaraza story". Pokazał on nasze dokonania w lekki i dowcipny sposób i rozbawił salę do tego stopnia, że później nawet drobne szpileczki ich adresaci przyjmowali z pogodną twarzą.

Nowe otwarcie zapanowało nie tylko w stosunkach z miastem. Sama Zaraza też się na nowo otwiera. Twarzą tego otwarcia był Tomek Sokołów, który podczas uroczystości zdobył tytuł "Zaraza jr.". To on będzie w coraz większym stopniu prowadził Dom Zarazy, a obiecał, że nie zmieni profilu działania stowarzyszenia.

Impreza miała dobre tempo i świetnie się na niej bawili nawet goście z Kaliningradu, dla których lokalne aluzje w poszczególnych wystąpieniach były niezbyt czytelne. A gdy wszyscy już nasycili ducha ? nadszedł czas na coś dla ciała. W bufecie na wszystkich czekały pyszne zupy ? dla wegetarian dyniowa, a dla normalnych - parzybroda.

W tym czasie, gdy ogłaszano nowy etap współpracy z miastem i nową epokę w działaniach stowarzyszenia, po budynku snuł się Witkacy i komentował. Został do teraz. Chętni mogą go obejrzeć jak wygląda przez okno. I bardzo dobrze że został. Jak nikt inny nadaje się na patrona wszelkich cudów, jakie regularnie się tu dzieją.

Michał Wodziński ? Stowarzyszenie ?Stara Oliwa?

|

Na 25 lat miasto Gdańsk ma przekazać w użytkowanie Stowarzyszeniu ?Stara Oliwa? oliwski Dom Zarazy wraz z przynależnymi działkami. Jeszcze przed II tura wyborów ogłosił to prezydent Paweł Adamowicz.

Przekazanie zabytkowego budynku z przyległościami na ćwierć wieku jest spełnieniem licznych wniosków od Danuty Poczman, prezes stowarzysznia ?Stara Oliwa?.

Stowarzyszenie ?Stara Oliwa? zawiązało się w 1997 roku. Budynek Domu Bramnego został przekazany stowarzyszeniu na jego działalność statutową i realizację programu społecznego Centrum Aktywizacji Społecznej w Oliwie w lipcu 2003 roku

W skład użyczonego terenu wchodzą następujące działki:

Nr 297/1 o powierzchni 296 m2, zabudowana budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 155,00 m2

Nr 296/1 o powierzchni 470 m2, zabudowana budynkiem warsztatowym o powierzchni użytkowej 263,02 m2

Nr 298/4 o powierzchni 563 m2.

Po upływie przedłużanego co rok lub dwa okresu okresu użyczenia, zarządzeniem nr 913/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 4 lipca 2014 roku, ponownie użyczono powyższe obiekty i tereny do 30 czerwca 2016 roku.

Tym razem Danuta Poczman  zdecydowanie odmówiła podpisania umowy użyczenia oczekując nieodpłatnego używania na czas nieoznaczony. Wszystko wskazuje na to, że zdecydowana postawa wobec miasta przyniosła efekty w postaci obiecanej przez prezydenta umowy na 25 lat.

Dom Zarazy ma być wkrótce wyremontowany i doposażony. Dotyczący tego wniosek do Budżetu Obywatelskiego na kwotę 412 475 złotych zyskał poracie mieszkańców i będzie realizowany nadchodzącym roku.

Zabudowa przy ul. Stary Rynek Oliwski 15, stanowiła element XIV w. wielkiej bramy opactwa cysterskiego z siedzibą klasztornego wójta. Od roku 1804 tzw. Dom Bramny stał się siedzibą sołtysa oliwskiego. Nazwę ?Dom Zarazy? zyskał po epidemii dżumy w 1709 roku. W latach 1709 -1710 zmarła niemal jedna czwarta część ludności Oliwy.

Poniżej relacja Michała Wodzińskiego ze spotkania z prezydentem Pawłem Adamowiczem w Domu Zarazy w dniu 27 listopada 2014 roku.

Pw

 

Prezydent Paweł Adamowicz był naszym gościem. Jak sam powiedział - współpraca ze Stowarzyszeniem Stara Oliwa układała się różnie. Były okresy przymrozków i ociepleń, ale teraz jest nowe otwarcie.

Adamowicz_Poczman20141127_03

Danuta Poczman i Paweł Adamowicz w sali teatralnej Domu Zarazy

W ramach tego nowego otwarcia miasto przekaże nam w użytkowanie Dom Zarazy z przynależnymi działkami na 25 lat. Jest to spełnienie naszych odwiecznych postulatów. Z tej radości urządziliśmy wielkie święto. A Pan prezydent był dodatkową jego atrakcją. Święto było okazją do chwalenia się tym, co już zrobiliśmy i snucia planów na przyszłość. A obecność prezydenta dopingowała do zgłaszania doń postulatów - przeważnie finansowych.

Mimo to było sympatycznie. Może główna w tym zasługa filmu "Zaraza story". Pokazał on nasze dokonania w lekki i dowcipny sposób i rozbawił salę do tego stopnia, że później nawet drobne szpileczki ich adresaci przyjmowali z pogodną twarzą.

Nowe otwarcie zapanowało nie tylko w stosunkach z miastem. Sama Zaraza też się na nowo otwiera. Twarzą tego otwarcia był Tomek Sokołów, który podczas uroczystości zdobył tytuł "Zaraza jr.". To on będzie w coraz większym stopniu prowadził Dom Zarazy, a obiecał, że nie zmieni profilu działania stowarzyszenia.

Impreza miała dobre tempo i świetnie się na niej bawili nawet goście z Kaliningradu, dla których lokalne aluzje w poszczególnych wystąpieniach były niezbyt czytelne. A gdy wszyscy już nasycili ducha ? nadszedł czas na coś dla ciała. W bufecie na wszystkich czekały pyszne zupy ? dla wegetarian dyniowa, a dla normalnych - parzybroda.

W tym czasie, gdy ogłaszano nowy etap współpracy z miastem i nową epokę w działaniach stowarzyszenia, po budynku snuł się Witkacy i komentował. Został do teraz. Chętni mogą go obejrzeć jak wygląda przez okno. I bardzo dobrze że został. Jak nikt inny nadaje się na patrona wszelkich cudów, jakie regularnie się tu dzieją.

Michał Wodziński ? Stowarzyszenie ?Stara Oliwa?

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Na 25 lat miasto Gdańsk ma przekazać w użytkowanie Stowarzyszeniu ?Stara Oliwa? oliwski Dom Zarazy wraz z przynależnymi działkami. Jeszcze przed II tura wyborów ogłosił to prezydent Paweł Adamowicz.

Przekazanie zabytkowego budynku z przyległościami na ćwierć wieku jest spełnieniem licznych wniosków od Danuty Poczman, prezes stowarzysznia ?Stara Oliwa?.

Stowarzyszenie ?Stara Oliwa? zawiązało się w 1997 roku. Budynek Domu Bramnego został przekazany stowarzyszeniu na jego działalność statutową i realizację programu społecznego Centrum Aktywizacji Społecznej w Oliwie w lipcu 2003 roku

W skład użyczonego terenu wchodzą następujące działki:

Nr 297/1 o powierzchni 296 m2, zabudowana budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 155,00 m2

Nr 296/1 o powierzchni 470 m2, zabudowana budynkiem warsztatowym o powierzchni użytkowej 263,02 m2

Nr 298/4 o powierzchni 563 m2.

Po upływie przedłużanego co rok lub dwa okresu okresu użyczenia, zarządzeniem nr 913/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 4 lipca 2014 roku, ponownie użyczono powyższe obiekty i tereny do 30 czerwca 2016 roku.

Tym razem Danuta Poczman  zdecydowanie odmówiła podpisania umowy użyczenia oczekując nieodpłatnego używania na czas nieoznaczony. Wszystko wskazuje na to, że zdecydowana postawa wobec miasta przyniosła efekty w postaci obiecanej przez prezydenta umowy na 25 lat.

Dom Zarazy ma być wkrótce wyremontowany i doposażony. Dotyczący tego wniosek do Budżetu Obywatelskiego na kwotę 412 475 złotych zyskał poracie mieszkańców i będzie realizowany nadchodzącym roku.

Zabudowa przy ul. Stary Rynek Oliwski 15, stanowiła element XIV w. wielkiej bramy opactwa cysterskiego z siedzibą klasztornego wójta. Od roku 1804 tzw. Dom Bramny stał się siedzibą sołtysa oliwskiego. Nazwę ?Dom Zarazy? zyskał po epidemii dżumy w 1709 roku. W latach 1709 -1710 zmarła niemal jedna czwarta część ludności Oliwy.

Poniżej relacja Michała Wodzińskiego ze spotkania z prezydentem Pawłem Adamowiczem w Domu Zarazy w dniu 27 listopada 2014 roku.

Pw

 

Prezydent Paweł Adamowicz był naszym gościem. Jak sam powiedział – współpraca ze Stowarzyszeniem Stara Oliwa układała się różnie. Były okresy przymrozków i ociepleń, ale teraz jest nowe otwarcie.

Adamowicz_Poczman20141127_03

Danuta Poczman i Paweł Adamowicz w sali teatralnej Domu Zarazy

W ramach tego nowego otwarcia miasto przekaże nam w użytkowanie Dom Zarazy z przynależnymi działkami na 25 lat. Jest to spełnienie naszych odwiecznych postulatów. Z tej radości urządziliśmy wielkie święto. A Pan prezydent był dodatkową jego atrakcją. Święto było okazją do chwalenia się tym, co już zrobiliśmy i snucia planów na przyszłość. A obecność prezydenta dopingowała do zgłaszania doń postulatów – przeważnie finansowych.

Mimo to było sympatycznie. Może główna w tym zasługa filmu „Zaraza story”. Pokazał on nasze dokonania w lekki i dowcipny sposób i rozbawił salę do tego stopnia, że później nawet drobne szpileczki ich adresaci przyjmowali z pogodną twarzą.

Nowe otwarcie zapanowało nie tylko w stosunkach z miastem. Sama Zaraza też się na nowo otwiera. Twarzą tego otwarcia był Tomek Sokołów, który podczas uroczystości zdobył tytuł „Zaraza jr.”. To on będzie w coraz większym stopniu prowadził Dom Zarazy, a obiecał, że nie zmieni profilu działania stowarzyszenia.

Impreza miała dobre tempo i świetnie się na niej bawili nawet goście z Kaliningradu, dla których lokalne aluzje w poszczególnych wystąpieniach były niezbyt czytelne. A gdy wszyscy już nasycili ducha ? nadszedł czas na coś dla ciała. W bufecie na wszystkich czekały pyszne zupy ? dla wegetarian dyniowa, a dla normalnych – parzybroda.

W tym czasie, gdy ogłaszano nowy etap współpracy z miastem i nową epokę w działaniach stowarzyszenia, po budynku snuł się Witkacy i komentował. Został do teraz. Chętni mogą go obejrzeć jak wygląda przez okno. I bardzo dobrze że został. Jak nikt inny nadaje się na patrona wszelkich cudów, jakie regularnie się tu dzieją.

Michał Wodziński ? Stowarzyszenie ?Stara Oliwa?

Ostatnia edycja: 3 marca, 2015 o 07:25