Reklama

Która droga rowerowa pierwsza do budowy?

Na ostatniej sesji Rady Osiedla mieszkańcy wskazywali jako priorytet konieczność dokończenia budowy drogi rowerowej do Osowy. Teraz można potwierdzić to w specjalnej ankiecie o kolejności realizacji brakujących odcinków tras rowerowych w Gdańsku. Prosimy o wskazanie odcinków tras, których realizacja jest najpilniejsza.

STER_mapa_2012

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w badaniu, którego celem jest poznanie Państwa preferencji w zakresie kolejności realizacji brakujących odcinków tras głównych składających się na system tras rowerowych w Gdańsku.

W 2011 roku Biuro Rozwoju Gdańska wraz z Oficerem Rowerowym przy współudziale mieszkańców Gdańska, przedstawicieli rad osiedli i dzielnic oraz organizacji pozarządowych przygotowało studium System Tras Rowerowych (STeR), gdzie zawarte zostały zasady kształtowania infrastruktury rowerowej oraz przedstawione jej elementy, min. strefy uspokojonego ruchu, parkingi rowerowe, a także hierarchia oraz przebiegi tras rowerowych na terenie Gdańska.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem strategii realizacji studium STeR. Na podstawie analizy wielokryterialnej wskazana zostanie optymalna kolejność realizacji brakujących odcinków głównych tras rowerowych. W analizie brane są pod uwagę kryteria komunikacyjne (np. istniejąca i prognozowana liczba użytkowników poszczególnych tras, bezpieczeństwo), ekonomiczne (np. koszty budowy, trudności realizacyjne), funkcjonalno-przestrzenne, środowiskowe oraz poparcie społeczne (niniejsza ankieta). Realizacji tras rowerowych towarzyszyć będzie wprowadzanie udogodnień dla rowerzystów, takich jak m.in. wprowadzanie stref uspokojonego ruchu, na terenach otaczający projektowane trasy.

Mapa tras głównych z podziałem na odcinki dostępna jest także w formacie pdf na stronie Biura Rozwoju Gdańska.

Ankieta dostępna jest do dnia 20 czerwca 2012 roku pod adresem  Prosimy więc o wskazanie odcinków tras, których realizacja jest Państwa zdaniem najpilniejsza. Ankieta dostępna jest do dnia 20 czerwca 2012 roku pod adresem http://moje-ankiety.pl/respond-25723/sec-oHyWqUCr.html

Prosimy także o przekazanie tej informacji i zachęcenie do udziału w badaniu wszystkich osób, które są zainteresowane poprawą infrastruktury rowerowej i rozwojem komunikacji rowerowej w Gdańsku.

W imieniu zespołu autorskiego,
Marta Jaskulska

Biuro Rozwoju Gdańska
Zespół Programowania Urbanistycznego

 

Wykaz tras – Podział wg dzielnic urbanistycznych.

OLIWA

01. ul. Gospody ? odc. od Ergo Areny do ul. Pomorskiej

02. ul. Kościerska ? odc. od ul. Spacerowej do ul. Owczarnia

03. ul. Abrahama odc. 1 ? odc. od al. Rzeczpospolitej do al. Grunwaldzkiej

04. ul. Abrahama odc. 2 ? odc. od al. Grunwaldzkiej do ul. Słowackiego

05. ul. Kołobrzeska ? odc. od al. Grunwaldzkiej do al. Rzeczpospolitej

35. ul. Spacerowa ? odc. od ul. Kościerskiej do ul. Wodnika

36. ul. Kielnieńska ? odc. od ul. Wodnika do granicy miasta + ul. Wodnika

WRZESZCZ

06. ul. Bulońska- odc. od ul. Rakoczego do ul. Myśliwskiej

07. ul. Nowa Politechniczna ? odc. od Al. Grunwaldzkiej do ul. Myśliwskiej

ŚRÓDMIECIE

08. ul. 3 Maja ? odc. od ul. Nowe Ogrody do al. Armii Krajowej

09. ul. Podwale Przedmiejskie ? odc. od ul. Okopowej do ul. Długie Ogrody

10. ul. Nowa Wałowa ? odc. od ul. Rybaki Górne do ul. Siennickiej

11. ul. Nowa Wałowa ? odc. od ul Siennickiej do ul. Elbląskiej

39. ul. Nowa Medyków ? odc. od ul. Powstańców Warszawskich do ul. Nowej

Politechnicznej oraz odc. od ul Kartuskiej do ul. Powstańców Warszawskich

POŁUDNIE

12. Trakt św. Wojciecha ? odc. od Biskupia Górka do Park Oruński + ul. Zaroślak

13. Trasa Oruńska odc.1? odc. od ul. Trakt św. Wojciecha do ul. Niepołomickiej

14. Trasa Oruńska odc. 2 ? odc. od ul. Niepołomickiej do ul. Nowej Bulońskiej

15. ul. Nowa Bulońska ? odc. od w. Jabłoniowa do ul. Świętokrzyskiej

16. ul. Nowa Świętokrzyska ? odc. od ul. Świętokrzyskiej do pętli Świętokrzyska

17. ul. Niepołomicka, Pruszczańska ? odc. od ul. Nowej Świętokrzyskiej do granicy miasta

18. Trakt św. Wojciecha ? odc. od Parku Oruńskiego do granicy miasta

19. Trasa Oruńska odc.3 ? od ul. Nowej Bulońskiej do granicy miasta

20. ul. Nowa Warszawska ? odc. od al. Havla do w. Jabłoniowa

21. ul. Jabłoniowa ? odc. od w. Jabłoniowa do Obwodnicy Zachodniej

22. ul. Nowa Bulońska – odc. od ul. Bulońskiej do w. Jabłoniowa

37. ul. Nowa Myśliwska ? odc. od ul. Myśliwskie Wzgórze do ul. Bulońskiej

38. ul. Kartuska ? odc. od ul. Łostowickiej do ul. Źródlanej

40. ul. Starogardzka ? odc. od ul. Niepołomickiej do ul. Trakt św. Wojciecha

ZACHÓD

23. ul. Nowa Gostyńska ? odc. od Obwodnicy Zachodniej do granicy miasta

24. ul. Otomińska ? odc. od ul. Gostyńskiej do ul. Somińskiej

25. Trasa Zachodnia ? odc. od ul. Nowej Gostyńskiej do ul. Fabrycznej oraz ul. Nowatorów od.

ul. Kartuskiej do ul. Budowlanych

26. ul. Budowlanych ? odc. od ul. Nowatorów do ul. Słowackiego

27. ul. Nowa Spacerowa ? odc. od ul Słowackiego do ul. Meteorytowej

28. ul. Meteorytowa ? odc. od ul. Kościerskiej do ul. Wenus

29. Trasa Zachodnia ? odc. od ul. Meteorytowej do ul. Juraty

PORT

30. ul. Elbląska, Miałki Szlak, Elbląska ? odc. od ul. Długie Ogrody do granic miasta

31. ul. Benzynowa ? odc. od ul. Elbląskiej do mostu w Sobieszewie

32. ul. Turystyczna ? odc. od ul. Przegalińskiej do ul. Boguckiego

33. Trasa Sucharskiego ? odc. w. Elbląska do w. Ku Ujściu

34. ul. Ku Ujściu ? odc. od w. Ku Ujściu do przeprawy promowej


Na ostatniej sesji Rady Osiedla mieszkańcy wskazywali jako priorytet konieczność dokończenia budowy drogi rowerowej do Osowy. Teraz można potwierdzić to w specjalnej ankiecie o kolejności realizacji brakujących odcinków tras rowerowych w Gdańsku. Prosimy o wskazanie odcinków tras, których realizacja jest najpilniejsza.

STER_mapa_2012

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w badaniu, którego celem jest poznanie Państwa preferencji w zakresie kolejności realizacji brakujących odcinków tras głównych składających się na system tras rowerowych w Gdańsku.

W 2011 roku Biuro Rozwoju Gdańska wraz z Oficerem Rowerowym przy współudziale mieszkańców Gdańska, przedstawicieli rad osiedli i dzielnic oraz organizacji pozarządowych przygotowało studium System Tras Rowerowych (STeR), gdzie zawarte zostały zasady kształtowania infrastruktury rowerowej oraz przedstawione jej elementy, min. strefy uspokojonego ruchu, parkingi rowerowe, a także hierarchia oraz przebiegi tras rowerowych na terenie Gdańska.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem strategii realizacji studium STeR. Na podstawie analizy wielokryterialnej wskazana zostanie optymalna kolejność realizacji brakujących odcinków głównych tras rowerowych. W analizie brane są pod uwagę kryteria komunikacyjne (np. istniejąca i prognozowana liczba użytkowników poszczególnych tras, bezpieczeństwo), ekonomiczne (np. koszty budowy, trudności realizacyjne), funkcjonalno-przestrzenne, środowiskowe oraz poparcie społeczne (niniejsza ankieta). Realizacji tras rowerowych towarzyszyć będzie wprowadzanie udogodnień dla rowerzystów, takich jak m.in. wprowadzanie stref uspokojonego ruchu, na terenach otaczający projektowane trasy.

Mapa tras głównych z podziałem na odcinki dostępna jest także w formacie pdf na stronie Biura Rozwoju Gdańska.

Ankieta dostępna jest do dnia 20 czerwca 2012 roku pod adresem  Prosimy więc o wskazanie odcinków tras, których realizacja jest Państwa zdaniem najpilniejsza. Ankieta dostępna jest do dnia 20 czerwca 2012 roku pod adresem http://moje-ankiety.pl/respond-25723/sec-oHyWqUCr.html

Prosimy także o przekazanie tej informacji i zachęcenie do udziału w badaniu wszystkich osób, które są zainteresowane poprawą infrastruktury rowerowej i rozwojem komunikacji rowerowej w Gdańsku.

W imieniu zespołu autorskiego,
Marta Jaskulska

Biuro Rozwoju Gdańska
Zespół Programowania Urbanistycznego

 

Wykaz tras - Podział wg dzielnic urbanistycznych.

OLIWA

01. ul. Gospody ? odc. od Ergo Areny do ul. Pomorskiej

02. ul. Kościerska ? odc. od ul. Spacerowej do ul. Owczarnia

03. ul. Abrahama odc. 1 ? odc. od al. Rzeczpospolitej do al. Grunwaldzkiej

04. ul. Abrahama odc. 2 ? odc. od al. Grunwaldzkiej do ul. Słowackiego

05. ul. Kołobrzeska ? odc. od al. Grunwaldzkiej do al. Rzeczpospolitej

35. ul. Spacerowa ? odc. od ul. Kościerskiej do ul. Wodnika

36. ul. Kielnieńska ? odc. od ul. Wodnika do granicy miasta + ul. Wodnika

WRZESZCZ

06. ul. Bulońska- odc. od ul. Rakoczego do ul. Myśliwskiej

07. ul. Nowa Politechniczna ? odc. od Al. Grunwaldzkiej do ul. Myśliwskiej

ŚRÓDMIECIE

08. ul. 3 Maja ? odc. od ul. Nowe Ogrody do al. Armii Krajowej

09. ul. Podwale Przedmiejskie ? odc. od ul. Okopowej do ul. Długie Ogrody

10. ul. Nowa Wałowa ? odc. od ul. Rybaki Górne do ul. Siennickiej

11. ul. Nowa Wałowa ? odc. od ul Siennickiej do ul. Elbląskiej

39. ul. Nowa Medyków ? odc. od ul. Powstańców Warszawskich do ul. Nowej

Politechnicznej oraz odc. od ul Kartuskiej do ul. Powstańców Warszawskich

POŁUDNIE

12. Trakt św. Wojciecha ? odc. od Biskupia Górka do Park Oruński + ul. Zaroślak

13. Trasa Oruńska odc.1? odc. od ul. Trakt św. Wojciecha do ul. Niepołomickiej

14. Trasa Oruńska odc. 2 ? odc. od ul. Niepołomickiej do ul. Nowej Bulońskiej

15. ul. Nowa Bulońska ? odc. od w. Jabłoniowa do ul. Świętokrzyskiej

16. ul. Nowa Świętokrzyska ? odc. od ul. Świętokrzyskiej do pętli Świętokrzyska

17. ul. Niepołomicka, Pruszczańska ? odc. od ul. Nowej Świętokrzyskiej do granicy miasta

18. Trakt św. Wojciecha ? odc. od Parku Oruńskiego do granicy miasta

19. Trasa Oruńska odc.3 ? od ul. Nowej Bulońskiej do granicy miasta

20. ul. Nowa Warszawska ? odc. od al. Havla do w. Jabłoniowa

21. ul. Jabłoniowa ? odc. od w. Jabłoniowa do Obwodnicy Zachodniej

22. ul. Nowa Bulońska - odc. od ul. Bulońskiej do w. Jabłoniowa

37. ul. Nowa Myśliwska ? odc. od ul. Myśliwskie Wzgórze do ul. Bulońskiej

38. ul. Kartuska ? odc. od ul. Łostowickiej do ul. Źródlanej

40. ul. Starogardzka ? odc. od ul. Niepołomickiej do ul. Trakt św. Wojciecha

ZACHÓD

23. ul. Nowa Gostyńska ? odc. od Obwodnicy Zachodniej do granicy miasta

24. ul. Otomińska ? odc. od ul. Gostyńskiej do ul. Somińskiej

25. Trasa Zachodnia ? odc. od ul. Nowej Gostyńskiej do ul. Fabrycznej oraz ul. Nowatorów od.

ul. Kartuskiej do ul. Budowlanych

26. ul. Budowlanych ? odc. od ul. Nowatorów do ul. Słowackiego

27. ul. Nowa Spacerowa ? odc. od ul Słowackiego do ul. Meteorytowej

28. ul. Meteorytowa ? odc. od ul. Kościerskiej do ul. Wenus

29. Trasa Zachodnia ? odc. od ul. Meteorytowej do ul. Juraty

PORT

30. ul. Elbląska, Miałki Szlak, Elbląska ? odc. od ul. Długie Ogrody do granic miasta

31. ul. Benzynowa ? odc. od ul. Elbląskiej do mostu w Sobieszewie

32. ul. Turystyczna ? odc. od ul. Przegalińskiej do ul. Boguckiego

33. Trasa Sucharskiego ? odc. w. Elbląska do w. Ku Ujściu

34. ul. Ku Ujściu ? odc. od w. Ku Ujściu do przeprawy promowej


|

Na ostatniej sesji Rady Osiedla mieszkańcy wskazywali jako priorytet konieczność dokończenia budowy drogi rowerowej do Osowy. Teraz można potwierdzić to w specjalnej ankiecie o kolejności realizacji brakujących odcinków tras rowerowych w Gdańsku. Prosimy o wskazanie odcinków tras, których realizacja jest najpilniejsza.

STER_mapa_2012

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w badaniu, którego celem jest poznanie Państwa preferencji w zakresie kolejności realizacji brakujących odcinków tras głównych składających się na system tras rowerowych w Gdańsku.

W 2011 roku Biuro Rozwoju Gdańska wraz z Oficerem Rowerowym przy współudziale mieszkańców Gdańska, przedstawicieli rad osiedli i dzielnic oraz organizacji pozarządowych przygotowało studium System Tras Rowerowych (STeR), gdzie zawarte zostały zasady kształtowania infrastruktury rowerowej oraz przedstawione jej elementy, min. strefy uspokojonego ruchu, parkingi rowerowe, a także hierarchia oraz przebiegi tras rowerowych na terenie Gdańska.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem strategii realizacji studium STeR. Na podstawie analizy wielokryterialnej wskazana zostanie optymalna kolejność realizacji brakujących odcinków głównych tras rowerowych. W analizie brane są pod uwagę kryteria komunikacyjne (np. istniejąca i prognozowana liczba użytkowników poszczególnych tras, bezpieczeństwo), ekonomiczne (np. koszty budowy, trudności realizacyjne), funkcjonalno-przestrzenne, środowiskowe oraz poparcie społeczne (niniejsza ankieta). Realizacji tras rowerowych towarzyszyć będzie wprowadzanie udogodnień dla rowerzystów, takich jak m.in. wprowadzanie stref uspokojonego ruchu, na terenach otaczający projektowane trasy.

Mapa tras głównych z podziałem na odcinki dostępna jest także w formacie pdf na stronie Biura Rozwoju Gdańska.

Ankieta dostępna jest do dnia 20 czerwca 2012 roku pod adresem  Prosimy więc o wskazanie odcinków tras, których realizacja jest Państwa zdaniem najpilniejsza. Ankieta dostępna jest do dnia 20 czerwca 2012 roku pod adresem http://moje-ankiety.pl/respond-25723/sec-oHyWqUCr.html

Prosimy także o przekazanie tej informacji i zachęcenie do udziału w badaniu wszystkich osób, które są zainteresowane poprawą infrastruktury rowerowej i rozwojem komunikacji rowerowej w Gdańsku.

W imieniu zespołu autorskiego,
Marta Jaskulska

Biuro Rozwoju Gdańska
Zespół Programowania Urbanistycznego

 

Wykaz tras - Podział wg dzielnic urbanistycznych.

OLIWA

01. ul. Gospody ? odc. od Ergo Areny do ul. Pomorskiej

02. ul. Kościerska ? odc. od ul. Spacerowej do ul. Owczarnia

03. ul. Abrahama odc. 1 ? odc. od al. Rzeczpospolitej do al. Grunwaldzkiej

04. ul. Abrahama odc. 2 ? odc. od al. Grunwaldzkiej do ul. Słowackiego

05. ul. Kołobrzeska ? odc. od al. Grunwaldzkiej do al. Rzeczpospolitej

35. ul. Spacerowa ? odc. od ul. Kościerskiej do ul. Wodnika

36. ul. Kielnieńska ? odc. od ul. Wodnika do granicy miasta + ul. Wodnika

WRZESZCZ

06. ul. Bulońska- odc. od ul. Rakoczego do ul. Myśliwskiej

07. ul. Nowa Politechniczna ? odc. od Al. Grunwaldzkiej do ul. Myśliwskiej

ŚRÓDMIECIE

08. ul. 3 Maja ? odc. od ul. Nowe Ogrody do al. Armii Krajowej

09. ul. Podwale Przedmiejskie ? odc. od ul. Okopowej do ul. Długie Ogrody

10. ul. Nowa Wałowa ? odc. od ul. Rybaki Górne do ul. Siennickiej

11. ul. Nowa Wałowa ? odc. od ul Siennickiej do ul. Elbląskiej

39. ul. Nowa Medyków ? odc. od ul. Powstańców Warszawskich do ul. Nowej

Politechnicznej oraz odc. od ul Kartuskiej do ul. Powstańców Warszawskich

POŁUDNIE

12. Trakt św. Wojciecha ? odc. od Biskupia Górka do Park Oruński + ul. Zaroślak

13. Trasa Oruńska odc.1? odc. od ul. Trakt św. Wojciecha do ul. Niepołomickiej

14. Trasa Oruńska odc. 2 ? odc. od ul. Niepołomickiej do ul. Nowej Bulońskiej

15. ul. Nowa Bulońska ? odc. od w. Jabłoniowa do ul. Świętokrzyskiej

16. ul. Nowa Świętokrzyska ? odc. od ul. Świętokrzyskiej do pętli Świętokrzyska

17. ul. Niepołomicka, Pruszczańska ? odc. od ul. Nowej Świętokrzyskiej do granicy miasta

18. Trakt św. Wojciecha ? odc. od Parku Oruńskiego do granicy miasta

19. Trasa Oruńska odc.3 ? od ul. Nowej Bulońskiej do granicy miasta

20. ul. Nowa Warszawska ? odc. od al. Havla do w. Jabłoniowa

21. ul. Jabłoniowa ? odc. od w. Jabłoniowa do Obwodnicy Zachodniej

22. ul. Nowa Bulońska - odc. od ul. Bulońskiej do w. Jabłoniowa

37. ul. Nowa Myśliwska ? odc. od ul. Myśliwskie Wzgórze do ul. Bulońskiej

38. ul. Kartuska ? odc. od ul. Łostowickiej do ul. Źródlanej

40. ul. Starogardzka ? odc. od ul. Niepołomickiej do ul. Trakt św. Wojciecha

ZACHÓD

23. ul. Nowa Gostyńska ? odc. od Obwodnicy Zachodniej do granicy miasta

24. ul. Otomińska ? odc. od ul. Gostyńskiej do ul. Somińskiej

25. Trasa Zachodnia ? odc. od ul. Nowej Gostyńskiej do ul. Fabrycznej oraz ul. Nowatorów od.

ul. Kartuskiej do ul. Budowlanych

26. ul. Budowlanych ? odc. od ul. Nowatorów do ul. Słowackiego

27. ul. Nowa Spacerowa ? odc. od ul Słowackiego do ul. Meteorytowej

28. ul. Meteorytowa ? odc. od ul. Kościerskiej do ul. Wenus

29. Trasa Zachodnia ? odc. od ul. Meteorytowej do ul. Juraty

PORT

30. ul. Elbląska, Miałki Szlak, Elbląska ? odc. od ul. Długie Ogrody do granic miasta

31. ul. Benzynowa ? odc. od ul. Elbląskiej do mostu w Sobieszewie

32. ul. Turystyczna ? odc. od ul. Przegalińskiej do ul. Boguckiego

33. Trasa Sucharskiego ? odc. w. Elbląska do w. Ku Ujściu

34. ul. Ku Ujściu ? odc. od w. Ku Ujściu do przeprawy promowej


Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Na ostatniej sesji Rady Osiedla mieszkańcy wskazywali jako priorytet konieczność dokończenia budowy drogi rowerowej do Osowy. Teraz można potwierdzić to w specjalnej ankiecie o kolejności realizacji brakujących odcinków tras rowerowych w Gdańsku. Prosimy o wskazanie odcinków tras, których realizacja jest najpilniejsza.

STER_mapa_2012

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w badaniu, którego celem jest poznanie Państwa preferencji w zakresie kolejności realizacji brakujących odcinków tras głównych składających się na system tras rowerowych w Gdańsku.

W 2011 roku Biuro Rozwoju Gdańska wraz z Oficerem Rowerowym przy współudziale mieszkańców Gdańska, przedstawicieli rad osiedli i dzielnic oraz organizacji pozarządowych przygotowało studium System Tras Rowerowych (STeR), gdzie zawarte zostały zasady kształtowania infrastruktury rowerowej oraz przedstawione jej elementy, min. strefy uspokojonego ruchu, parkingi rowerowe, a także hierarchia oraz przebiegi tras rowerowych na terenie Gdańska.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem strategii realizacji studium STeR. Na podstawie analizy wielokryterialnej wskazana zostanie optymalna kolejność realizacji brakujących odcinków głównych tras rowerowych. W analizie brane są pod uwagę kryteria komunikacyjne (np. istniejąca i prognozowana liczba użytkowników poszczególnych tras, bezpieczeństwo), ekonomiczne (np. koszty budowy, trudności realizacyjne), funkcjonalno-przestrzenne, środowiskowe oraz poparcie społeczne (niniejsza ankieta). Realizacji tras rowerowych towarzyszyć będzie wprowadzanie udogodnień dla rowerzystów, takich jak m.in. wprowadzanie stref uspokojonego ruchu, na terenach otaczający projektowane trasy.

Mapa tras głównych z podziałem na odcinki dostępna jest także w formacie pdf na stronie Biura Rozwoju Gdańska.

Ankieta dostępna jest do dnia 20 czerwca 2012 roku pod adresem  Prosimy więc o wskazanie odcinków tras, których realizacja jest Państwa zdaniem najpilniejsza. Ankieta dostępna jest do dnia 20 czerwca 2012 roku pod adresem http://moje-ankiety.pl/respond-25723/sec-oHyWqUCr.html

Prosimy także o przekazanie tej informacji i zachęcenie do udziału w badaniu wszystkich osób, które są zainteresowane poprawą infrastruktury rowerowej i rozwojem komunikacji rowerowej w Gdańsku.

W imieniu zespołu autorskiego,
Marta Jaskulska

Biuro Rozwoju Gdańska
Zespół Programowania Urbanistycznego

 

Wykaz tras – Podział wg dzielnic urbanistycznych.

OLIWA

01. ul. Gospody ? odc. od Ergo Areny do ul. Pomorskiej

02. ul. Kościerska ? odc. od ul. Spacerowej do ul. Owczarnia

03. ul. Abrahama odc. 1 ? odc. od al. Rzeczpospolitej do al. Grunwaldzkiej

04. ul. Abrahama odc. 2 ? odc. od al. Grunwaldzkiej do ul. Słowackiego

05. ul. Kołobrzeska ? odc. od al. Grunwaldzkiej do al. Rzeczpospolitej

35. ul. Spacerowa ? odc. od ul. Kościerskiej do ul. Wodnika

36. ul. Kielnieńska ? odc. od ul. Wodnika do granicy miasta + ul. Wodnika

WRZESZCZ

06. ul. Bulońska- odc. od ul. Rakoczego do ul. Myśliwskiej

07. ul. Nowa Politechniczna ? odc. od Al. Grunwaldzkiej do ul. Myśliwskiej

ŚRÓDMIECIE

08. ul. 3 Maja ? odc. od ul. Nowe Ogrody do al. Armii Krajowej

09. ul. Podwale Przedmiejskie ? odc. od ul. Okopowej do ul. Długie Ogrody

10. ul. Nowa Wałowa ? odc. od ul. Rybaki Górne do ul. Siennickiej

11. ul. Nowa Wałowa ? odc. od ul Siennickiej do ul. Elbląskiej

39. ul. Nowa Medyków ? odc. od ul. Powstańców Warszawskich do ul. Nowej

Politechnicznej oraz odc. od ul Kartuskiej do ul. Powstańców Warszawskich

POŁUDNIE

12. Trakt św. Wojciecha ? odc. od Biskupia Górka do Park Oruński + ul. Zaroślak

13. Trasa Oruńska odc.1? odc. od ul. Trakt św. Wojciecha do ul. Niepołomickiej

14. Trasa Oruńska odc. 2 ? odc. od ul. Niepołomickiej do ul. Nowej Bulońskiej

15. ul. Nowa Bulońska ? odc. od w. Jabłoniowa do ul. Świętokrzyskiej

16. ul. Nowa Świętokrzyska ? odc. od ul. Świętokrzyskiej do pętli Świętokrzyska

17. ul. Niepołomicka, Pruszczańska ? odc. od ul. Nowej Świętokrzyskiej do granicy miasta

18. Trakt św. Wojciecha ? odc. od Parku Oruńskiego do granicy miasta

19. Trasa Oruńska odc.3 ? od ul. Nowej Bulońskiej do granicy miasta

20. ul. Nowa Warszawska ? odc. od al. Havla do w. Jabłoniowa

21. ul. Jabłoniowa ? odc. od w. Jabłoniowa do Obwodnicy Zachodniej

22. ul. Nowa Bulońska – odc. od ul. Bulońskiej do w. Jabłoniowa

37. ul. Nowa Myśliwska ? odc. od ul. Myśliwskie Wzgórze do ul. Bulońskiej

38. ul. Kartuska ? odc. od ul. Łostowickiej do ul. Źródlanej

40. ul. Starogardzka ? odc. od ul. Niepołomickiej do ul. Trakt św. Wojciecha

ZACHÓD

23. ul. Nowa Gostyńska ? odc. od Obwodnicy Zachodniej do granicy miasta

24. ul. Otomińska ? odc. od ul. Gostyńskiej do ul. Somińskiej

25. Trasa Zachodnia ? odc. od ul. Nowej Gostyńskiej do ul. Fabrycznej oraz ul. Nowatorów od.

ul. Kartuskiej do ul. Budowlanych

26. ul. Budowlanych ? odc. od ul. Nowatorów do ul. Słowackiego

27. ul. Nowa Spacerowa ? odc. od ul Słowackiego do ul. Meteorytowej

28. ul. Meteorytowa ? odc. od ul. Kościerskiej do ul. Wenus

29. Trasa Zachodnia ? odc. od ul. Meteorytowej do ul. Juraty

PORT

30. ul. Elbląska, Miałki Szlak, Elbląska ? odc. od ul. Długie Ogrody do granic miasta

31. ul. Benzynowa ? odc. od ul. Elbląskiej do mostu w Sobieszewie

32. ul. Turystyczna ? odc. od ul. Przegalińskiej do ul. Boguckiego

33. Trasa Sucharskiego ? odc. w. Elbląska do w. Ku Ujściu

34. ul. Ku Ujściu ? odc. od w. Ku Ujściu do przeprawy promowej