Reklama

Szkoła Energetyczna dla dewelopera

Na październikowej sesji gdańscy rajcy uchwalili plan zagospodarowania przestrzennego: osiedle Strzyża rejon placu marszałka Józefa Piłsudskiego oraz zdecydowali o przystąpieniu do sporządzenia planu Strzyża rejon Alei Grunwaldzkiej 238.

Wrzeszcz_osiedle_Strzyza_rejon_placu_Jozefa_Pilsudskiego_0835

Uchwalenie planu Strzyża rejon placu marszałka Józefa Piłsudskiego umożliwi powstanie w tym rejonie dwukondygnacyjnego parkingu. Zbudowany w tym miejscu biurowiec Vigo bez wystarczającej liczby miejsc parkingowych spowodował, że samochody parkują w każdym możliwym miejscu. Plan przewiduje również możliwość wybudowania wyjazdu z ul. Szymanowskiego w al. Grunwaldzką, w stronę Oliwy. Możliwa będzie również zabudowa kliku działek przylegających do placu Piłsudskiego

Komisja Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska, 18 października 2012

25 października 2012 roku radni miasta zdecydowali również o przystąpieniu do sporządzenia planu Strzyża rejon Alei Grunwaldzkiej 238. Celem wprowadzenia zmiany zapisów do planu obowiązującego jest realizacja miejskiego projektu ?Szkoła za szkołę?. Miasto Gdańsk planuje przejęcie szkół publicznych wybudowanych na gruncie prywatnym w obszarach dotkniętych deficytem miejsc szkolnych w dzielnicach południowych w zamian za przekazanie inwestorowi nieruchomości w centralnych dzielnicach miasta zabudowanych obiektami szkolnymi przeznaczonymi do likwidacji. Tego typu obiekt tj. dawna szkoła energetyczna znajduje się w granicach planowanego przystąpienia.

Ponadto, w obszarze objętym planem, zostanie usankcjonowana lokalizacja stacji elektroenergetycznej ?GPZ Uniwersytet? w związku z silnym rozwojem dzielnic Strzyża, Przymorze Małe i Oliwa (zwłaszcza rozbudowa kampusu Uniwersytetu Gdańskiego oraz zabudowy przemysłowo-usługowej wzdłu? Alei Grunwaldzkiej) oraz koniecznością poprawy zasilania okolicznych odbiorców i utrzymania odpowiednich parametrów technicznych energii elektrycznej.

Komisja Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska, 18 października 2012

Wstępne analizy hałasowe wykazały, że zlokalizowanie zabudowy mieszkaniowej w rozważanym obszarze jest możliwe i racjonalne pod warunkiem odpowiedniego ukształtowania zabudowy od Alei Grunwaldzkiej.

Granicami planu objęto również teren Państwowych Szkół Budownictwa, ze względu na planowaną realizację boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią, które wymagają obniżenia wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej ustalonego w planie obowiązującym.

Strzyza_rejon_Alei_Grunwaldzkiej_238_0846

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do powyższego planu miejscowych oraz do prognozy oddziaływania na środowisko, które zostaną sporządzone do tego planu, w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres

Biuro Rozwoju Gdańska
ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro
80-855 Gdańsk

oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy: brg@brg.gda.pl

w terminie do dnia 7 grudnia 2012 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

pw

Na październikowej sesji gdańscy rajcy uchwalili plan zagospodarowania przestrzennego: osiedle Strzyża rejon placu marszałka Józefa Piłsudskiego oraz zdecydowali o przystąpieniu do sporządzenia planu Strzyża rejon Alei Grunwaldzkiej 238.

Wrzeszcz_osiedle_Strzyza_rejon_placu_Jozefa_Pilsudskiego_0835

Uchwalenie planu Strzyża rejon placu marszałka Józefa Piłsudskiego umożliwi powstanie w tym rejonie dwukondygnacyjnego parkingu. Zbudowany w tym miejscu biurowiec Vigo bez wystarczającej liczby miejsc parkingowych spowodował, że samochody parkują w każdym możliwym miejscu. Plan przewiduje również możliwość wybudowania wyjazdu z ul. Szymanowskiego w al. Grunwaldzką, w stronę Oliwy. Możliwa będzie również zabudowa kliku działek przylegających do placu Piłsudskiego

Komisja Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska, 18 października 2012

25 października 2012 roku radni miasta zdecydowali również o przystąpieniu do sporządzenia planu Strzyża rejon Alei Grunwaldzkiej 238. Celem wprowadzenia zmiany zapisów do planu obowiązującego jest realizacja miejskiego projektu ?Szkoła za szkołę?. Miasto Gdańsk planuje przejęcie szkół publicznych wybudowanych na gruncie prywatnym w obszarach dotkniętych deficytem miejsc szkolnych w dzielnicach południowych w zamian za przekazanie inwestorowi nieruchomości w centralnych dzielnicach miasta zabudowanych obiektami szkolnymi przeznaczonymi do likwidacji. Tego typu obiekt tj. dawna szkoła energetyczna znajduje się w granicach planowanego przystąpienia.

Ponadto, w obszarze objętym planem, zostanie usankcjonowana lokalizacja stacji elektroenergetycznej ?GPZ Uniwersytet? w związku z silnym rozwojem dzielnic Strzyża, Przymorze Małe i Oliwa (zwłaszcza rozbudowa kampusu Uniwersytetu Gdańskiego oraz zabudowy przemysłowo-usługowej wzdłu? Alei Grunwaldzkiej) oraz koniecznością poprawy zasilania okolicznych odbiorców i utrzymania odpowiednich parametrów technicznych energii elektrycznej.

Komisja Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska, 18 października 2012

Wstępne analizy hałasowe wykazały, że zlokalizowanie zabudowy mieszkaniowej w rozważanym obszarze jest możliwe i racjonalne pod warunkiem odpowiedniego ukształtowania zabudowy od Alei Grunwaldzkiej.

Granicami planu objęto również teren Państwowych Szkół Budownictwa, ze względu na planowaną realizację boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią, które wymagają obniżenia wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej ustalonego w planie obowiązującym.

Strzyza_rejon_Alei_Grunwaldzkiej_238_0846

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do powyższego planu miejscowych oraz do prognozy oddziaływania na środowisko, które zostaną sporządzone do tego planu, w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres

Biuro Rozwoju Gdańska
ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro
80-855 Gdańsk

oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy: brg@brg.gda.pl

w terminie do dnia 7 grudnia 2012 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

pw

|

Na październikowej sesji gdańscy rajcy uchwalili plan zagospodarowania przestrzennego: osiedle Strzyża rejon placu marszałka Józefa Piłsudskiego oraz zdecydowali o przystąpieniu do sporządzenia planu Strzyża rejon Alei Grunwaldzkiej 238.

Wrzeszcz_osiedle_Strzyza_rejon_placu_Jozefa_Pilsudskiego_0835

Uchwalenie planu Strzyża rejon placu marszałka Józefa Piłsudskiego umożliwi powstanie w tym rejonie dwukondygnacyjnego parkingu. Zbudowany w tym miejscu biurowiec Vigo bez wystarczającej liczby miejsc parkingowych spowodował, że samochody parkują w każdym możliwym miejscu. Plan przewiduje również możliwość wybudowania wyjazdu z ul. Szymanowskiego w al. Grunwaldzką, w stronę Oliwy. Możliwa będzie również zabudowa kliku działek przylegających do placu Piłsudskiego

Komisja Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska, 18 października 2012

25 października 2012 roku radni miasta zdecydowali również o przystąpieniu do sporządzenia planu Strzyża rejon Alei Grunwaldzkiej 238. Celem wprowadzenia zmiany zapisów do planu obowiązującego jest realizacja miejskiego projektu ?Szkoła za szkołę?. Miasto Gdańsk planuje przejęcie szkół publicznych wybudowanych na gruncie prywatnym w obszarach dotkniętych deficytem miejsc szkolnych w dzielnicach południowych w zamian za przekazanie inwestorowi nieruchomości w centralnych dzielnicach miasta zabudowanych obiektami szkolnymi przeznaczonymi do likwidacji. Tego typu obiekt tj. dawna szkoła energetyczna znajduje się w granicach planowanego przystąpienia.

Ponadto, w obszarze objętym planem, zostanie usankcjonowana lokalizacja stacji elektroenergetycznej ?GPZ Uniwersytet? w związku z silnym rozwojem dzielnic Strzyża, Przymorze Małe i Oliwa (zwłaszcza rozbudowa kampusu Uniwersytetu Gdańskiego oraz zabudowy przemysłowo-usługowej wzdłu? Alei Grunwaldzkiej) oraz koniecznością poprawy zasilania okolicznych odbiorców i utrzymania odpowiednich parametrów technicznych energii elektrycznej.

Komisja Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska, 18 października 2012

Wstępne analizy hałasowe wykazały, że zlokalizowanie zabudowy mieszkaniowej w rozważanym obszarze jest możliwe i racjonalne pod warunkiem odpowiedniego ukształtowania zabudowy od Alei Grunwaldzkiej.

Granicami planu objęto również teren Państwowych Szkół Budownictwa, ze względu na planowaną realizację boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią, które wymagają obniżenia wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej ustalonego w planie obowiązującym.

Strzyza_rejon_Alei_Grunwaldzkiej_238_0846

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do powyższego planu miejscowych oraz do prognozy oddziaływania na środowisko, które zostaną sporządzone do tego planu, w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres

Biuro Rozwoju Gdańska
ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro
80-855 Gdańsk

oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy: brg@brg.gda.pl

w terminie do dnia 7 grudnia 2012 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

pw

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Na październikowej sesji gdańscy rajcy uchwalili plan zagospodarowania przestrzennego: osiedle Strzyża rejon placu marszałka Józefa Piłsudskiego oraz zdecydowali o przystąpieniu do sporządzenia planu Strzyża rejon Alei Grunwaldzkiej 238.

Wrzeszcz_osiedle_Strzyza_rejon_placu_Jozefa_Pilsudskiego_0835

Uchwalenie planu Strzyża rejon placu marszałka Józefa Piłsudskiego umożliwi powstanie w tym rejonie dwukondygnacyjnego parkingu. Zbudowany w tym miejscu biurowiec Vigo bez wystarczającej liczby miejsc parkingowych spowodował, że samochody parkują w każdym możliwym miejscu. Plan przewiduje również możliwość wybudowania wyjazdu z ul. Szymanowskiego w al. Grunwaldzką, w stronę Oliwy. Możliwa będzie również zabudowa kliku działek przylegających do placu Piłsudskiego

Komisja Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska, 18 października 2012

25 października 2012 roku radni miasta zdecydowali również o przystąpieniu do sporządzenia planu Strzyża rejon Alei Grunwaldzkiej 238. Celem wprowadzenia zmiany zapisów do planu obowiązującego jest realizacja miejskiego projektu ?Szkoła za szkołę?. Miasto Gdańsk planuje przejęcie szkół publicznych wybudowanych na gruncie prywatnym w obszarach dotkniętych deficytem miejsc szkolnych w dzielnicach południowych w zamian za przekazanie inwestorowi nieruchomości w centralnych dzielnicach miasta zabudowanych obiektami szkolnymi przeznaczonymi do likwidacji. Tego typu obiekt tj. dawna szkoła energetyczna znajduje się w granicach planowanego przystąpienia.

Ponadto, w obszarze objętym planem, zostanie usankcjonowana lokalizacja stacji elektroenergetycznej ?GPZ Uniwersytet? w związku z silnym rozwojem dzielnic Strzyża, Przymorze Małe i Oliwa (zwłaszcza rozbudowa kampusu Uniwersytetu Gdańskiego oraz zabudowy przemysłowo-usługowej wzdłu? Alei Grunwaldzkiej) oraz koniecznością poprawy zasilania okolicznych odbiorców i utrzymania odpowiednich parametrów technicznych energii elektrycznej.

Komisja Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska, 18 października 2012

Wstępne analizy hałasowe wykazały, że zlokalizowanie zabudowy mieszkaniowej w rozważanym obszarze jest możliwe i racjonalne pod warunkiem odpowiedniego ukształtowania zabudowy od Alei Grunwaldzkiej.

Granicami planu objęto również teren Państwowych Szkół Budownictwa, ze względu na planowaną realizację boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią, które wymagają obniżenia wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej ustalonego w planie obowiązującym.

Strzyza_rejon_Alei_Grunwaldzkiej_238_0846

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do powyższego planu miejscowych oraz do prognozy oddziaływania na środowisko, które zostaną sporządzone do tego planu, w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres

Biuro Rozwoju Gdańska
ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro
80-855 Gdańsk

oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy: brg@brg.gda.pl

w terminie do dnia 7 grudnia 2012 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

pw