Reklama

Gospodarska wizyta prezydent Gdańska na Przymorzu Małym

Wraz z radnymi dzielnicowymi oraz miejskimi urzędnikami po Przymorzu Małym spacerowała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Efektem tej wizyty ma być sporo zmian w dzielnicy.

Spacer prezydent Aleksandry Dulkiewicz w dzielnicy Przymorze Małe, fot. Grzegorz Mehring
Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Wraz z radnymi dzielnicowymi oraz miejskimi urzędnikami po Przymorzu Małym spacerowała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Efektem tej wizyty ma być sporo zmian w dzielnicy.

W popołudniowym spacerze 9 sierpnia w spacerze z udziałem prezydent Gdańska wzięli udział: Barbara Imianowska, radna miasta Gdańska, a także radni dzielnicy, zastępca komendanta Straży Miejskiej oraz przedstawiciele Urzędu i miejskich jednostek Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, Wydziału Projektów Inwestycyjnych, Wydziału Gospodarki Komunalnej, Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, Biura Rozwoju Gdańska, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wydziału Rozwoju Społecznego, Gdańskich Nieruchomości, Wydziału Środowiska oraz Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami.

Śmierdzący tunel

Spotkanie rozpoczęło się przy tunelu pod ulicą Chłopską, gdzie omawiano problem wykorzystywania go jako szaletu i miejsca malowania graffiti. Przedstawiciele mieszkańców sugerowali nawet likwidację tunelu, ale okazuje się że w niepewnych czasach może on pełnić funkcję schronu.

Ja podaje portal gdansk.pl, dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, Mieczysław Kotłowski, przypomniał, że tunel powstał w latach 70 i miał być swego rodzaju promenadą prowadzącą z Oliwy prosto nad morze – takie było założenie architektów.

Na spotkaniu padła deklaracja, że miasto podejmie rozmowy z zarządcą rynku w sprawie bezpłatnego udostępniania przez niego toalety, co mogłoby poprawić sytuację utrzymania porządku w tunelu.

Ustaliliśmy, że wraz z mieszkańcami zastanowimy się nad przyszłością tunelu pod ul. Chłopską. Przeprowadzimy w związku z tym konsultacje z mieszkańcami Przymorza – mówi Marcin Mickun, przewodniczący Zarządu Dzielnicy Przymorze Małe.

spacer prezydent aleksandry dulkiewicz i dzielnicy przymorze male 3 Sredni

fot. Grzegorz Mehring / gdansk.pl

Jak pozbyć sie handlujących poza targowiskiem?

Jak informuje Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego, na placu przy targowisku Zielony Rynek poruszono kwestię związaną z nielegalnym handlem, niszczeniem zieleni, zalegającymi śmieciami oraz możliwością utworzenia  ścieżki rowerowej przy przejściu dla pieszych przez ul. Chłopską.

Zebranych poinformowano, że Straż Miejska regularnie przeprowadza tu kontrole wspólnie z pracownikiem GZDiZ oraz firmą sprzątającą, mające na celu usuwanie zjawiska nielegalnego handlu, a sprzątanie terenu i opróżnianie koszy na odpady objęte jest bieżącym utrzymaniem.

Mimo tego, od połowy września 2022 Wydział Gospodarki Komunalnej wraz z GZDiZ i Strażą Miejską będzie dokonywać codziennych patroli terenu. Referat Mobilności Aktywnej przygotował koncepcję uzupełnienia przejścia dla pieszych o przejazd rowerowy i przekazał do GZDiZ, w celu.

Remonty ulic

Kolejnym omawianym problemem był stan nawierzchni ul. Czerwony Dwór – jest wpisana do programu modernizacji ulic, na razie zostaną przeprowadzone naprawy bieżące – informuje Marcin Mickun. – Omówiliśmy problem złego stanu boiska do gry w piłkę pomiędzy blokami przy ul. Bzowej i Bydgoskiej. Pani Prezydent zaproponowała, żeby Rada Dzielnicy wraz z Biurem Rozwoju Gdańska zorganizowała warsztaty dla mieszkańców, którzy wspólnie wypracują pomysł na zagospodarowanie tej przestrzeni w przyszłości.

Przy ulicy Bora Komorowskiego 15, poruszono kwestię ulokowania w znajdującym się tam budynku nowej siedziby Rady Dzielnicy. Gdańskie Nieruchomości przeanalizują taką możliwość, biorąc pod uwagę zawarte tam umowy dzierżaw.

spacer prezydent aleksandry dulkiewicz i dzielnicy przymorze male 2 Sredni

Po lewej barak przy ulicy Bora Komorowskiego 15. fot. Grzegorz Mehring / gdansk.pl

– Następnym punktem był stan ul. Śląskiej, Krynickiej i Lęborskiej – opisuje szef Zarządu Dzielnicy. – Ustalono, że Miasto zleci przygotowanie projektu remontu ul. Lęborskiej i Śląskiej od ul. Krynickiej do Chłopskiej. Natomiast remont ul. Śląskiej od ul. Beniowskiego do ul. Krynickiej zostanie zrobiony w przeciągu kilku miesięcy.

Natomiast przebudowa ulic: Słupskiej, Arkońskiej i Szczecińskiej na odcinkach od Kołobrzeskiej do Lęborskiej jest zaplanowana w ramach zadania Poprawa Obsługi Komunikacyjnej Przymorza.

– Otrzymaliśmy także informacje, że w przyszłym roku zostanie wykonany remont ul. Arkońskiej, Szczecińskiej i Słupskiej (wszystkie od ul. Kołobrzeskiej do Lęborskiej), a także zostanie wybudowany lewoskręt z ul. Kołobrzeskiej w ul. Słupską – relacjonuje przewodniczący Mickun.

W zadanie zostali włączeni prywatni inwestorzy, którzy na podstawie art. 16 ustawy o drogach publicznych partycypują finansowo w jego realizacji. Z uwagi na konieczność wymiany m.in. sieci podziemnych, obecnie trwają prace nad dokumentacją projektową nowych instalacji.  

Co dalej z „Małą Warszawą”?

W sprawie planów zagospodarowania tzw. Małej Warszawy, tj. ulic Szczecińskiej, Słupskiej, Arkońskiej, Puckiej, Malborskiej, i obaw mieszkańców przed niekontrolowaną zabudową oraz rosnącą ilością samochodów parkujących na ulicach, poinformowano, że plan sporządzany jest na wniosek mieszkańców oraz Rady Dzielnicy i na etapie procedury projekt był kilkukrotnie konsultowany z mieszkańcami, Radą Dzielnicy oraz inwestorami.

– Omówiliśmy także problem z intensyfikacją zabudowy, w szczególności usługowej przy ul. Kołobrzeskiej (problem z prywatnymi akademikami i aparthotelami). Projekt planu (dot. tzw. „Małej Warszawy” – przyp. red) wstrzymuje Wojewódzki Konserwator Zabytków, który podważył część zapisów – dodaje Marcin Mickun

Projekt planu, ze względu wprowadzone zmiany, został wysłany do ponownego uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i w najbliższym czasie zaplanowane jest spotkanie przedstawicieli Urzędu Miejskiego i Konserwatora Zabytków w tej sprawie. Po dokonaniu analizy uwag do planu, ponownie zostanie wyłożony do publicznego wglądu.

Ts