Reklama

Jak dojechać na Cmentarz Oliwski 1 i 2 listopada?

Do cmentarza w Oliwie dojazd prowadzić będzie ul. Opacką, która będzie jednokierunkowa od al. Grunwaldzkiej lub dwukierunkowym fragmentem ul. Opackiej od ul. Spacerowej. Na ul. Czyżewskiego będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu w relacji do Sopotu. Na wniosek Zarządu Dzielnicy Oliwa, drugi rok z rzędu ul. Czyżewskiego oraz Cmentarz Oliwski nie będą zupełnie pozbawione komunikacji miejskiej. W kierunku Jelitkowa linia 117 będzie jechać objazdem przez al. Grunwaldzką. Jednak w kierunku Sopotu – trasa autobusu jest bez zmian, czyli przez ul. Czyżewskiego.

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Do cmentarza w Oliwie dojazd prowadzić będzie ul. Opacką, która będzie jednokierunkowa od al. Grunwaldzkiej lub dwukierunkowym fragmentem ul. Opackiej od ul. Spacerowej. Na ul. Czyżewskiego będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu w relacji do Sopotu. Na wniosek Zarządu Dzielnicy Oliwa, drugi rok z rzędu ul. Czyżewskiego oraz Cmentarz Oliwski nie będą zupełnie pozbawione komunikacji miejskiej. W kierunku Jelitkowa linia 117 będzie jechać objazdem przez al. Grunwaldzką. Jednak w kierunku Sopotu – trasa autobusu jest bez zmian, czyli przez ul. Czyżewskiego.

Miejsca postojowe

  • na parkingu przy ul. Cystersów (ok. 40 miejsc postojowych),
  • na placu u zbiegu ul. Tatrzańskiej i ul. Czyżewskiego (ok. 40 miejsc postojowych)
  • po prawej stronie ul. Czyżewskiego (ok. 200 miejsc postojowych) za bramą na cmentarz.

Na ul. Opackiej i ul. Czyżewskiego, poza miejscami do tego wyznaczonymi obowiązuje całkowity zakaz zatrzymywania się.

W celu uniknięcia tłoku na ciągach komunikacyjnych cmentarza zwracamy się z prośbą do osób odwiedzających nekropolię o korzystanie nie tylko z bramy głównej, ale także z wejść bocznych, znajdujących się jak najbliżej poszczególnych kwater. Wejście na Cmentarz Oliwski możliwe będzie bramą główną przy ul. Opackiej, jak również 7 wejściami bocznymi. 4 wejścia zlokalizowane są wzdłuż ul. Czyżewskiego, natomiast 3 wejścia znajdują się od strony siedziby Telewizji Polskiej.

cmentarzmapa

 

Pozostałe cmentarze:

Cmentarz Łostowicki

1 listopada ul. Łostowicka będzie zamknięta dla ruchu z wyłączeniem: komunikacji miejskiej, taksówek, pojazdów przewożących osoby niepełnosprawne posiadające aktualną kartę inwalidzką oraz mieszkańców, osób prowadzących w rejonie cmentarza działalność gospodarczą i zaopatrzenia przycmentarnego handlu. Dla komunikacji miejskiej ruch na ul. Łostowickiej będzie dwukierunkowy, dla pozostałych uprawnionych dojazd wyłącznie do parkingu przy cmentarzu Łostowickim od strony ul. Kartuskiej. Zamknięte całkowicie będą wjazdy na ul Łostowicką z: ul. Wojskiego i al. Armii Krajowej. Dojazd do osiedla Wzgórze Mickiewicza będzie przebiegał ulicami: Kościelną, Malczewskiego i Pobiedzisko – wjazd ul. Pana Tadeusza.

Od soboty 29 października zamknięta dla ruchu będzie jezdnia serwisowa ul. Łostowickiej przy punktach handlowych. Tego dnia ustawione zostaną również wygrodzenia na al. Armii Krajowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Łostowicką w stronę ul. Jabłoniowej. 29 października wprowadzone zostanie również ograniczenie prędkości na al. Armii Krajowej do 50 km/h.

Miejsca parkingowe

  • parking dla osób z niepełnosprawnością wyznaczony będzie przy bocznej bramie cmentarza – poniżej bramy głównej (ok. 200 miejsc postojowych),
  • postój taxi wyznaczony będzie na prawym pasie jezdni ul. Łostowickiej, w relacji do al. Armii Krajowej, poniżej wjazdu na parking,
  • 3 parkingi ogólnodostępne: pierwszy na prawym pasie ruchu ul. Nowolipie, od ul. Szuberta do skrzyżowania z ul. Kartuską, w relacji do ul. Kartuskiej (ok. 90 miejsc postojowych), drugi przy Zespole Obsługi Mieszkańców przy ul. Milskiego (ok. 90 miejsc postojowych), trzeci za wiaduktem na lewym pasie ul. Cedrowej, która 1 listopada będzie jednokierunkowa w kierunku do ul. Kartuskiej (ok. 200 miejsc postojowych).

Od 28 października do 2 listopada włącznie wjazd na teren Cmentarza Łostowickiego będzie zabroniony. Zakaz dotyczyć będzie także osób powyżej 65. roku życia oraz osób niepełnosprawnych ruchowo. W pozostałe dni wjazd na teren cmentarza możliwy będzie zgodnie z regulaminem korzystania z cmentarzy komunalnych w Gdańsku.

Cmentarz Centralny Srebrzysko

Dojazd do Cmentarza Centralnego „Srebrzysko” odbywał się będzie jedną jezdnią al. Żołnierzy Wyklętych. Ruch jednokierunkowy obowiązywał będzie w relacji do ul. Potokowej. Druga jezdnia będzie dwukierunkowa dla autobusów, taksówek i osób niepełnosprawnych posiadających aktualną kartę inwalidzką oraz mieszkańców, osób prowadzących w rejonie cmentarza działalność gospodarczą i zaopatrzenie przycmentarnego handlu. Mieszkańców oraz osoby prowadzące stałą działalność gospodarczą przy ul. Srebrniki zapraszamy do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni po identyfikatory na wjazd w zamknięty dla ruchu ogólnego rejon cmentarza od strony al. Żołnierzy Wyklętych. Wydawane one będą od 24 do 28 października (poniedziałek-piątek) w godzinach od 07.00 do 15.00 w siedzibie GZDiZ przy ul. Wyspiańskiego 9a. Identyfikatory wydawane będą przez Dział Inżynierii Ruchu w pokoju nr 131.

Wyłączony zostanie dla ruchu ogólnego wjazd w al. Żołnierzy Wyklętych z Ronda de la Salle’a. Objazd wyznaczony będzie ulicami: Potokową, Rakoczego, Jaśkowa Dolina i Grunwaldzką. Tymczasowe przystanki w relacji do ul. Potokowej wyznaczone zostaną na jezdni: jeden na wysokości skrzyżowania z ul. Chrzanowskiego, a drugi na wysokości skrzyżowania z ul. Srebrniki. Zamknięte dla ruchu ogólnego będą ul. Srebrniki i ul. Róży Ostrowskiej. Ul. Róży Ostrowskiej będzie jednokierunkowa dla pojazdów taxi w relacji do al. Żołnierzy Wyklętych, gdzie wyznaczony zostanie postój taxi. Na ul. Ogrodowej obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy w relacji do ul. Potokowej. Dojazd dla mieszkańców ul. Róży Ostrowskiej odbywać się będzie od ul. Zabytkowej.

Od soboty 29 października na ul. Słowackiego obowiązywał będzie ruch jednokierunkowy w relacji do ul. Chrzanowskiego na odcinku od ul. Trawki do ul. Chrzanowskiego. Tego dnia wprowadzony zostanie również jeden kierunek ruchu na ul. Srebrniki na odcinku od wjazdu na teren osiedla mieszkaniowego do wiaduktu PKM. 29października zamknięta dla ruchu zostanie jezdnia przy bramie głównej cmentarza.

Miejsca parkingowe

Tymczasowe parkingi wyznaczone zostały na ul. Słowackiego od ul. Trawki w stronę ul. Reymonta i ul. Chrzanowskiego (ok. 70 miejsc postojowych) oraz na ul. Róży Ostrowskiej (ok. 40 miejsc postojowych).

W celu uniknięcia tłoku na ciągach komunikacyjnych cmentarza zwracamy się z prośbą do osób odwiedzających nekropolię o korzystanie nie tylko z bramy głównej, ale także z wejść bocznych, znajdujących się jak najbliżej poszczególnych kwater. Wejście na Cmentarz Centralny „Srebrzysko” możliwe będzie bramą główną, jak również 14 wejściami bocznymi, prowadzącymi od strony ul. Podleśnej, ul. Leśny Stok, Jaśkowej Doliny oraz ul. Ogrodowej.

Do 2 listopada włącznie wjazd na teren Cmentarza Centralnego „Srebrzysko” będzie zabroniony. Zakaz dotyczyć będzie także osób powyżej 65. roku życia oraz osób niepełnosprawnych ruchowo. W pozostałe dni wjazd na cmentarz możliwy będzie zgodnie z regulaminem korzystania z cmentarzy komunalnych w Gdańsku.

Cmentarz Salvator Nowy

Dojazd do Cmentarza Salvator Nowy na Chełmie odbywał się będzie jednokierunkową ul. Stoczniowców, w relacji do ul. Hirszfelda. Dla drugiego kierunku objazd będzie przebiegał ulicami Odrzańską, Worcella i Cienistą.

Cmentarz Garnizonowy

Ruch na ul. Dąbrowskiego odbywał się będzie dwukierunkowo. Po  obu stronach jezdni obowiązywał będzie zakaz zatrzymywania. Zaparkować będzie można na terenie Placu Zebrań Ludowych. Postój taxi będzie przy ul. 3 go Maja poniżej Dworca PKS. W sobotę 29 października wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się na ul. Dąbrowskiego oraz 3 Maja.

Cmentarz św. Franciszka

Dojazd do Cmentarza Św. Franciszka na Siedlcach możliwy będzie od ul. Kartuskiej, od ul. Nowolipie do ul. Zielony Stok. Miejsca postojowe dla odwiedzających tę nekropolię wyznaczono na jezdni ul. Nowolipie, w relacji Schuberta – Kartuska.

Cmentarz św. Ignacego

Do Cmentarza Św. Ignacego na Oruni dojechać będzie można jednokierunkowym wjazdem od ul. Trakt Św. Wojciecha przez most (na wysokości posesji nr 37). Wyjazd jednokierunkowym fragmentem ul. Brzegi (od mostu do ul. Cienistej).

Odcinek ul. Brzegi od ul. Podmiejskiej do mostu będzie bez przejazdu.

Miejsca postojowe wyznaczone zostaną na jednokierunkowym odcinku wzdłuż ul. Brzegi (ok. 80 miejsc parkingowych). Ul. Stoczniowców będzie jednokierunkowa.

Cmentarz św. Jadwigi

Dojazd w rejon Cmentarza Św. Jadwigi w Nowym Porcie możliwy będzie wyłącznie od strony ul. Marynarki Polskiej jednokierunkową ul. Wyzwolenia. Ul. Ks. Góreckiego zostanie wyłączona z ruchu ogólnego z wyjątkiem taxi z wjazdem od strony ul. Marynarki Polskiej przy Morskim Domu Kultury. Miejsca postojowe wyznaczone będą na parkingu Morskiego Domu Kultury.

Cmentarz Sobieszewski

Nie przewidziano wprowadzenia zmian w organizacji ruchu.

 

Komunikacja miejska w Gdańsku

 

Poniedziałek 31 października

Obowiązywać będą powszednie rozkłady jazdy. Ponadto:

Autobusy

Linia 115, 162

W godz. 08:00 – 14:00 zwiększona zostanie częstotliwość do co 10 minut.

Linia 227

W godz. 08:00 – 16:00 zwiększona będzie częstotliwość do co 10 minut.

Tramwaje

Linia 6

W godz. 09:00 – 14:00 zwiększona zostanie częstotliwość do co 10 minut.

Wtorek 1 listopada

Obowiązywać będą sobotnie rozkłady jazdy. Ponadto:

Autobusy

Linia 107

W godz. 08:00 – 16:00 zwiększona będzie częstotliwość do co 45 minut.

Linia 108

Przez cały dzień obowiązywać będzie objazd w kierunku Dworca Głównego przez ul. Cienistą (autobusy nie będą jeździć ul. Stoczniowców).

Linia 111

W godz. 08:00 – 16:00 zwiększona zostanie częstotliwość do co 20 minut.

Linia 115, 175

W godz. 08:00 – 16:00 zwiększona będzie częstotliwość do co 10 minut.

Linie 116, 136

W godz. 08:00 – 16:00 zwiększona zostanie częstotliwość do co 30 minut. Autobusy, zamiast przez „starą” Słowackiego, w obu kierunkach pojadą objazdem przez al. Żołnierzy Wyklętych.

Linia 117

W kierunku Jelitkowa obowiązywać będzie objazd przez al. Grunwaldzką zamiast przez ul. Czyżewskiego. W kierunku Sopotu – trasa bez zmian, tj. przez ul. Czyżewskiego.

Linia 118

W godz. 08:00 – 16:00 zwiększona zostanie częstotliwość do co 15 minut. Przez cały dzień obowiązywać będzie objazd w kierunku Dworca Głównego przez ul. Cienistą (autobusy nie będą jeździć ul. Stoczniowców).

Linia 120, 122, 157, 210

W godz. 08:00 – 16:00 zwiększona będzie częstotliwość do co 30 minut.

Linia 227

W godz. 08:00 – 16:00 zwiększona zostanie częstotliwość do co 8 minut.

Linia 601

Uruchomiona zostanie na trasie Dworzec Główny – Kartuska – Siedlce – Łostowicka – Cmentarz Łostowicki. Autobusy jeździć będą w godz. 09:00 – 17:00 co 10 minut.

Linia 610

Uruchomiona będzie na trasie: Wrzeszcz PKP – Cmentarz Srebrzysko – Cmentarz Łostowicki. Autobusy jeździć będą w godz. 08:00 – 16:00 co 4 minuty.

Linia 627

Uruchomiona będzie na trasie Żabianka SKM – Chłopska – Hynka – Żołnierzy Wyklętych – Cmentarz Srebrzysko – Piecki-Migowo – Emaus – Cmentarz Łostowicki – Chełm Witosa. Autobusy kursować będą w godz. 08:00 – 16:00 co 8 minut.

Tramwaje

Linie 2, 10

W godz. 09:00 – 17:00 zwiększona zostanie częstotliwość kursowania do co 10 minut.

Linia 3

Nie będzie funkcjonować. Zostanie zastąpiona przez linię 63.

Linie 5, 6

Skorygowane zostaną godziny odjazdów.

Linia 63

Uruchomiona będzie przez cały dzień na trasie: Nowy Port – Brzeźno – Opera – Dworzec Główny – Chełm – Łostowice Świętokrzyska. W godz. 09:00 – 17:00 tramwaje kursować będą z częstotliwością co 10 minut.

Linia 66

Uruchomiona zostanie na trasie: Strzyża – Łostowice Świętokrzyska w godz. 09:00 – 17:00. Tramwaje jeździć będą co 6-7 minut. Uwaga! Kursy w kierunku Łostowic rozpoczną się od przystanku „Zajezdnia”. W kierunku Strzyży zakończą się na pętli „Strzyża PKM”.

Linia 68

Uruchomiona będzie na trasie: Stogi – Śródmieście SKM – Łostowice Świętokrzyska w godz. 09:00 – 17:00, z częstotliwością co 10 minut.

Środa 2 listopada

Obowiązywać będą rozkłady jazdy w dni powszednie. Ponadto:

Autobusy

Linia 115, 162

W godz. 08:00 – 14:00 zwiększona zostanie częstotliwość do co 10 minut.

Linia 227

W godz. 08:00 – 16:00 zwiększona będzie częstotliwość do co 10 minut.

Ostatnia edycja: 31 października, 2022 o 14:52