Reklama

Na ratunek lipowej alei przy ul. Opackiej

Większej ochrony prawnej dla alei lipowej przy ul. Opackiej domaga się Rada Oliwy.  Radni obawiają się powolnej zagłady wiekowej alei.

Aleja lipowa przy ul. Opackiej część górna w pobliżu kościoła św. Jakuba | fot. Tomasz Strug
Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Większej ochrony prawnej dla alei lipowej przy ul. Opackiej domaga się Rada Oliwy.  Radni obawiają się powolnej zagłady wiekowej alei.

Piekna aleja lipowa zaczyna sie przy skrzyżowaniu z al. Grunwaldzką i dalej biegnie wzgłuż ul. Opackiej aż do kościeła św. Jakuba. Na części ulicy drzewa rosną po obu jej stronach. Na innych fragmentach ząb czasu spowodował wyrwy w rytmie dawnych nasadzeń.

Na grudniowej sesji Rada Dzielnicy Oliwa jednogłośnie przyjęła uchwałę w której wnioskuje do Prezydenta Miasta Gdańska o niezwłoczne ustanowienie pomnikiem przyrody alei lipowej w ciągu ul. Opackiej. Rada wnosi również o niezwłoczne wystąpienie do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpis alei lipowej do Rejestru Zabytków Województwa Pomorskiego.

Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały: „Artykuł 40. Ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody mówi: Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych (…).

Okazała aleja lipowa rosnąca wzdłuż ulicy Opackiej oraz Parku Oliwskiego znakomicie spełnia wymienione w ustawie kryteria i jako taka powinna być prawem chroniona.”

Teraz uchwała trafiła do Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Kopia dokumentu trafi również do biura Pomorskiego Konserwatora Zabytków.

Powolne podgryzanie alei

Aleja lipowa przy ul. Opackiej teoretycznie jest już chroniona. Leży na terenie wpisanego do rejestru zabytków „układu urbanistycznego Starej Oliwy wraz z zespołem Potoku Oliwskiego”. Z tego powodu każdy projekt planu zagospodarowania przestrzennego oraz każda wycinka drzewa musi zyskać akceptację Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Jednak osoby na tym stanowisku się zmieniają. Zmienia się również ich optyka. Zwłaszcza, że może bazować na mało precyzyjnych danych. Ale o tym już za moment.

Opacka aleja lipowaDJI 0097

ulica Opacka fot. Tomasz Strug

Pierwsza żarówka alarmowa dotycząca losów alei lip zapaliła się oliwskim radnym w marcu 2019 roku. Wycięto wówczas cztery drzewa z powodu budowy skrzyżowania i wjazdu na nowe osiedle przy ul. Opackiej. Okazało się się, że wyrok na te drzewa zapadł ponad dekadę wcześniej, gdy uchwalano plan zagospodarowania przestrzennego.

Kolejne kilka drzew z alei oraz wiele innych w otoczeniu miało zostać wyciętych w ubiegłym roku. Powodem miała być przebudowa skrzyżowania ul. Opackiej z al. Grunwaldzką oraz budowa nowej nitki ul. Opackiej. Zaalarmowany przez mieszkańców mających dostęp do dokumentacji projektowej, Zarząd Dzielnicy Oliwa podjął działania mające na celu ocalenie drzew i alei.

80 czy 200 – ile lat ma aleja?

Wkrótce okazało się, że na szczęście wygasło pozwolenie na wycinkę lip i pobliskich drzew wydane kilka lat temu przez Konserwatora Zabytków. Co ciekawe, skrupulatna inwentaryzacja drzew dokonana na potrzeby projektu nowej drogi określała wiek lip na około 80 lat i wyceniała koszt odszkodowania za usunięcie drzew w przedziale między 4 a 6 tys. złotych. Inwentaryzacja została zlecona przez jednego z deweloperów i uzyskała uzgodnienie bez uwag ze strony Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Określenie tak niskiego wieku drzew oraz stawek opłat za ich wycięcie od razu wydało się oliwskim radnym absurdalne. Aleja lipowa może mieć ponad 200 lat! Jej istnienie potwierdzają grafiki i mapy z przełomu XVIII i XIX wieku, pokazane dziś na profilu Gedanarium.

Zarząd Dzielnicy prowadzi już rozmowy z przedstawicielami GZDiZ na temat usunięcia z drzew przy Opackiej szkodliwej jemioły. Rozpoczynają się analizy na temat kosztów przedsięwzięcia w skali całej dzielnicy, ponieważ pilnej interwencji wymagają również szpalery drzew przy wielu innych ulicach.

Ogromne poparcie mieszkańców w sprawie ocalenia alei ul. Opackiej, jej walory krajobrazowe i historyczne oraz życzliwość władz miasta dają nadzieję na lepszą przyszłość tego zielonego skarbu Oliwy.

Trzymajcie za to kciuki.

Tomasz Strug

Ostatnia edycja: 17 stycznia, 2022 o 20:52