Reklama

Nowy pomnik przyrody przy ul. Polanki

Prawie 130 letnia lipa drobnolistna rosnąca w pobliżu V LO została nowym gdańskim pomnikiem przyrody. O jej prawną ochronę wystąpił jeden z mieszkańców w ramach akcji „zgłoś drzewo na pomnik przyrody”.

Nowy pomnik przyrody przy ul. Polanki 5. fot. Tomasz Strug
Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

18 stycznia Rada Miasta Gdańska przyjęła m.in. dwie uchwały ustanawiające pomniki przyrody w Gdańsku. Jeden z nich to lipa drobnolistna rosnąca przy chodniku na wysokości posesji przy ul. Polanki 5 w Oliwie.

Drzewo opisano w uchwale jako okaz w bardzo dobrym stanie zdrowotnym, o okazałej, pełnej i rozłożystej koronie, znaczącym obwodzie pnia oraz zaawansowanym wieku. Walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz jego indywidualne cechy, to przede wszystkim obwód pnia na wysokości 130 cm – 306 cm, wysokość – 12,5 m, rozpiętość korony – 8 m.  Szacunkowy wiek lipy to 127 lat. Czyli zasadzono ją tu na przełomie XIX i XX wieku.

Drzewo spełnia kryteria, które zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie pomników przyrody. O objęcie drzewa ochroną „pomnikową” wystąpił jeden z mieszkańców w ramach akcji „zgłoś drzewo na pomnik przyrody”.

Nowy pomnik a już zaatakowany jemiołą

Troska mieszkańców o drzewa w Oliwie jest zauważalna od lat. Po wczorajszej sesji Rady Miasta od razu otrzymaliśmy sygnał, że nowy pomnik przyrody jest zaatakowany przez pasożytniczą jemiołę.

W tym przypadku zmienia się podmiot odpowiedzialny za drzewo. Dotychczas był to Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. Jednak drzewami, które są na liście pomników przyrody, zajmuje się Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Na naszej fejsbukowej grupie zamieszczono również zdjęcie jednego z drzew w pobliżu Pałacu Opatów w Parku Oliwskim.

Drzewa umierają, stojąc … Nawet w Parku Oliwskim, chlubiącym się wieloletnią i niezwykłą historią! – napisała Pani Katarzyna.

Pod jej postem toczy się spora dyskusja. O odpowiedź w tej sprawie poprosiliśmy Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.

Mamy świadomość, że w parkach zabytkowych mamy drzewa z jemiołą i że jest konieczność kontynuowania zabiegów rozpoczętych w zeszłym roku – komentuje wpis Patryk Rosiński, rzecznik GZDiZ. – Gdy uda się zabezpieczyć na ten cel fundusze, to zabytkowe parki będą jednym z priorytetów.

Zgłoś okaz godny pomnika przyrody!

Definicja pomnika przyrody jest opisana w art. 40 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Główne cechy, jakie drzewo musi spełnić, aby ustanowić go pomnikiem przyrody to przede wszystkim obwód pnia na wysokości 130 cm lub wyróżnianie się wśród innych drzew tego samego rodzaju lub gatunku w skali kraju, województwa lub gminy, ze względu na obwód, wysokość, szerokość korony, wiek, pokrój lub inne cechy morfologiczne, a także inne wyjątkowe walory przyrodnicze, naukowe, kulturowe, historyczne lub krajobrazowe.

Drzewa można zgłosić w akcji „zgłoś drzewo na pomnik przyrody”. Zgłoszenia są przyjmowane droga mailową przez stronę gdansk.pl.

Ts

Ostatnia edycja: 20 stycznia, 2024 o 16:20