Reklama

Nowy pomnik przyrody w Parku Przymorze

Nasza okolica wzbogaciła się o nowy pomnik przyrody. Dziś Rada Miasta Gdańska uznała za taki lipę krymską rosnącą na terenie dawnej posiadłości Konradshammer – obecnie to „Park Przymorze”.

Dawny pawilon ogrodowy a po jego prawej stronie olbrzymia lipa krymska. fot. Tomasz Strug
Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Drzewo rośnie obok historycznego pawilonu ogrodowego dawnego dworu Konradshammer przy ul. Pomorskiej 68 d. Lipa jest w bardzo dobrym stanie zdrowotnym o zagęszczonej koronie oraz znaczącym obwodzie pnia i wieku. Spełnia kryteria opisane Rozporządzeniu Ministra Środowiska. Obwód pnia na wysokości 130 cm wynosi 227 cm, wysokość to 18 m, a rozpiętość korony – 16 m. Szacunkowy wiek lipy został określony na 90 lat.

Lipa z „Parku Przymorze” został wytypowana do wpisania na listę pomników przyrody w ramach inwentaryzacji drzew cennych i unikatowych, rosnących na terenie Gminy Miasta Gdańska.

Fakt uznania drzewa za pomnik przyrody ma pozwolić na zachowanie okazałego i cennego przyrodniczo oraz krajobrazowo drzewa rzadkiej odmiany w historycznym w środowisku miejskim. Takie drzewo jest prawem chronione, na jego ewentualne wycięcie zgodę musiałaby wydać Rada Miasta.

Zgłoś okaz godny pomnika przyrody!

Definicja pomnika przyrody jest opisana w art. 40 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Główne cechy, jakie drzewo musi spełnić, aby ustanowić go pomnikiem przyrody to przede wszystkim obwód pnia na wysokości 130 cm lub wyróżnianie się wśród innych drzew tego samego rodzaju lub gatunku w skali kraju, województwa lub gminy, ze względu na obwód, wysokość, szerokość korony, wiek, pokrój lub inne cechy morfologiczne, a także inne wyjątkowe walory przyrodnicze, naukowe, kulturowe, historyczne lub krajobrazowe.

Drzewa można zgłosić w akcji „zgłoś drzewo na pomnik przyrody”. Zgłoszenia są przyjmowane droga mailową przez stronę gdansk.pl. 

Pp/UMG

Ostatnia edycja: 26 października, 2023 o 15:26