Reklama

Organizują się przeciwnicy budowy osiedla pomiędzy ulicami Beniowskiego i Świętopełka

Mieszkańcy Przymorza Małego organizują się przeciwko budowie osiedla 5 budynków na terenie obecnego ośrodka medycznego Synexus u zbiegu ul. Beniowskiego, Słowiańskiej i Świętopełka. 2 marca o godzinie 17  na skwerze przylegającym do przyszłej budowy spotkają się mieszkańcy i Rada Dzielnicy.

Obecny budynek Centrum Medycznego Synexus przy ul. Beniowskiego 23
Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem
Mieszkańcy Przymorza Małego organizują się przeciwko budowie osiedla 5 budynków na terenie obecnego ośrodka medycznego Synexus u zbiegu ul. Beniowskiego, Słowiańskiej i Świętopełka. 2 marca o godzinie 17  na skwerze przylegającym do przyszłej budowy spotkają się mieszkańcy i Rada Dzielnicy. Informacja o planowanej budowie pojawiła się w przestrzeni publicznej 19 lutego.  „Drodzy mieszkańcy Przymorza Małego. Jak pewnie niektórzy z Was już wiedzą rozpoczęły się działania zmierzające do zabudowy terenu dzisiejszego Synexusa (Beniowskiego 23). Inwestor wystąpił o decyzję o warunkach zabudowy gdzie wnioskuje o intensywność i wysokość zabudowy, która ogromnie zaniepokoiła wszystkich, którzy mieszkają w sąsiedztwie. W skrócie – pięć 12m wież na wspólnym wielkopowierzchniowym garażu podziemnym z usługami w parterach.” – napisała na fb (…), mieszkanka dzielnicy.

Udało nam się dotrzeć do treści wniosku o warunki zabudowy. Inwestor zakłada przy ul. Beniowskiego 23 rozbiórkę istniejącego budynku przychodni i budowę zespołu 5 budynków mieszkalnych „wielorodzinnych z dopuszczalną nieuciążliwą funkcją usługową w parterach budynków oraz garażem podziemnym dla samochodów osobowych.” Jak zapisano we wniosku, „zabudowa ma nawiązywać do istniejących budynkach znajdujących się przy ulicy Beniowskiego — działki 170/1, 193, 195, oraz do budynków przy ulicy Świętopełka — działki 125, 134/1, 169, 192.”. Planowana zabudowa ma posiadać wysokości do kalenicy pomiędzy 11,5m a 12m i być zadaszona dachem dwuspadowym lub wielospadowym. Tu z pewnością nawiązywano wysokością do sąsiednich budynków. Zakłada się, że w osiedlu znajdzie się od 40 do 60 mieszkań. Obszar pod ochroną Warto przypomnieć, że według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gdańska cała okolica jest położona obszarze podlegającym ochronie ze względu na zabytkowy charakter struktury przestrzennej. I na to m.in. powołują się mieszkańcy. – Inwestycja ta spowoduje ogromne spustoszenie w naszej spokojnej okolicy – podkreśla mieszkanka i wymienia konsekwencje, które jej zdaniem nastąpią,
  • zacienienie budynków w sąsiedztwie
  • min. pięciokrotne zwiększenie liczby mieszkańców, a co za tym idzie katastrofę jeśli chodzi o miejsca parkingowe
  • dewastację środowiska – budowa i eksploatacja terenu w tej skali oznacza śmierć alei lipowej na Beniowskiego i głogowej na Świętopełka
  • dewastację zabytkowej struktury przestrzennej – zabytkowej nawierzchni ul. Beniowskiego oraz struktury zabudowy o charakterystycznym układzie i rytmie (małe, rozproszone budynki jednorodzinne i małe wielorodzinne).
Spotkanie mieszkańców W sprawę zaangażowała się Rada Dzielnicy Przymorze Małe. Dziś (2 marca) o godzinie 17 na skwerze przy skrzyżowaniu Słowiańska – Beniowskiego odbędzie się z mieszkańcami spotkanie informacyjno – organizacyjne dotyczące planowanej budowy. Pw

Ostatnia edycja: 5 maja, 2023 o 23:37