Reklama

Pośmiertne Wyróżnienie Pawła Adamowicza przez Sejmik Województwa Pomorskiego

Sejmik Województwa Pomorskiego uhonorował zamordowanego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza Wyróżnieniem za Zasługi dla Województwa Pomorskiego. W uzasadnieniu wyliczane są  m.in. inwestycje przeprowadzone za czasów Adamowicza w naszej części Gdańska.

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Sejmik Województwa Pomorskiego uhonorował zamordowanego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza Wyróżnieniem za Zasługi dla Województwa Pomorskiego. W uzasadnieniu wyliczane są  m.in. inwestycje przeprowadzone za czasów Adamowicza w naszej części Gdańska.

 Prezydent Paweł Adamowicz zmarł 14 stycznia 2019 roku – dzień po tym, jak został kilkakrotnie ugodzony nożem w trakcie 27 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku. Miał 53 lata.

25 lutego na VI sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego radni przegłosowali  17  głosami uchwałę o uhonorowaniu prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza najwyższym odznaczeniem przyznawanym przez samorząd województwa. W głosowaniu nie wzięli udziału radni PiS. Przewodniczący klubu PiS Jerzy Barzowski tłumaczył, że jego klub nie upolitycznia tej sprawy i że nie można robić zasług z wypełniania obowiązków prezydenta, wójta czy burmistrza.

Honorowe Wyróżnienie za Zasługi dla Województwa Pomorskiego przyznawane jest osobom szczególnie wybitnym, których praca i aktywność publiczna wpływa na kształtowanie pozycji Pomorza oraz zachowania jego tożsamości. Wyróżnienie to zostało przyznane zmarłemu prezydentowi Gdańska 14 lutego 2019 r. podczas posiedzenia kapituły m.in. za przyczynienie się do dynamicznego rozwoju Gdańska oraz promowanie miasta i województwa na całym świecie. Z wnioskiem o nadanie wyróżnienia zwróciło się Stowarzyszenia Rajców Gdańskich.

Wśród dotąd odznaczonych Honorowym Wyróżnieniem za Zasługi dla Województwa Pomorskiego osób byli m.in.: abp Henryk Muszyński, prezydent Lech Wałęsa, abp metropolita gdański Tadeusz Gocłowski, ksiądz Jan Kaczkowski, prof. Brunon Synak, Bogdan Borusewicz oraz Marian Kołodziej.

Uzasadnienie

Zgodnie z procedurą przyjętą Uchwałą Nr 369/XXIX/04 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2004 roku w sprawie ustanowienia Honorowego Wyróżnienia za Zasługi dla Województwa Pomorskiego oraz Uchwałą Nr 49/III/18 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku  w sprawie określenia imiennego składu Konwentu Honorowego Wyróżnienia za Zasługi dla Województwa Pomorskiego, Konwent Honorowego Wyróżnienia Uchwałą Nr 1/2019 z dnia 14 lutego 2019 roku przyznał Honorowe Wyróżnienie za Zasługi dla Województwa Pomorskiego pośmiertnie Pawłowi Adamowiczowi.

Paweł Adamowicz urodził się 2 listopada 1965 w Gdańsku. Rodzice Teresa i Ryszard wywodzą się z Wileńszczyzny, skąd rodzina została przesiedlona do Gdańska w 1946 r. Adamowicz uczył się w Gdańsku w szkole podstawowej nr 50 i w I Liceum Ogólnokształcącym. W latach 1984-1989 studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Już w liceum, w latach 1984-1986, włączał się w wydawanie i kolportaż podziemnych wydawnictw, w tym pisma uczniów I LO „Jedynka”. W trakcie wizyty Jana Pawła II w Gdańsku w 1987 r. był członkiem diecezjalnej służby porządkowej. W 1988 r. współorganizował strajk solidarnościowy studentów Uniwersytetu Gdańskiego i został przewodniczącym Studenckiego Komitetu Strajkowego. W latach 1985-1990 pracował fizycznie w spółdzielni Techno-Service, a w latach 1987-90 jako stróż nocny w Gdańskim Towarzystwie Naukowym.

Od 1989 do 1998 Paweł Adamowicz pracował na Uniwersytecie Gdańskim jako asystent w Katedrze Historii Państwa i Prawa Polskiego, a w latach 1990-1993 był prorektorem Uniwersytetu Gdańskiego ds. studenckich. W 1996 r. został radcą prawnym. Przełom lat 80. i 90. był dla Pawła Adamowicza czasem rozwoju aktywności politycznej. Współorganizował m.in. zjazdy Kongresu Liberałów i spotkania Gdańskiego Klubu Politycznego im. Lecha Bądkowskiego.

W 1989 r. od razu włączył się w wydarzenia związane z narodzinami samorządności i transformacją ustrojową. Prowadził między innymi szkolenia z zakresu samorządu terytorialnego w ramach Komitetów Obywatelskich, a w 1990 r. pracował w biurze poselsko-senatorskim Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego. W 1990 roku został jednym z założycieli Kongresu Liberalno-Demokratycznego, do którego należał do 1993 r.

W wyborach samorządowych 1990 r. po raz pierwszy został radnym Gdańska (z listy Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”) zdobywając 2102 głosy. Był delegatem Miasta Gdańska do Sejmiku Samorządowego Województwa Gdańskiego oraz pierwszym przewodniczącym nowo powołanego Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W kadencji 1994-1998 zasiadał w Radzie Miasta jako radny z listy Unii Wolności. W trakcie tego okresu zainicjował m.in. ustanowienie Medali św. Wojciecha i Księcia Mściwoja II, uczestniczył w przyznaniu (1997) tytułu Honorowego Obywatela Gdańska Lechowi Wałęsie, George’owi Bushowi i Richardowi von Weizsackerowi.

W 1998 r. Rada Miasta powierzyła Pawłowi Adamowiczowi stanowisko prezydenta miasta. W 2002 r. uzyskał mandat w pierwszych wyborach bezpośrednich na to stanowisko (72% głosów w II turze). Gdańszczanki i Gdańszczanie obdarzali Pawła Adamowicza zaufaniem wybierając go także w każdych kolejnych wyborach bezpośrednich (2006, 2010, 2014, 2018). 

W 2002 r. został współzałożycielem Platformy Obywatelskiej. W 2007 r. prezydenci największych polskich miast wybrali Pawła Adamowicza na prezesa Zarządu Unii Metropolii Polskich – funkcję tę pełnił do 2015 r. Przez lata był aktywnym członkiem Komitetu Regionów UE reprezentując w nim polskie metropolie. Poprzez swoją działalność na wielu polach życia publicznego wyrósł na lidera pomorskich i polskich środowisk samorządowych.   

Pod rządami Pawła Adamowicza – jako Prezydenta Gdańska, gród nad Motławą przeżywał okres niesamowitego rozwoju budując swoją markę. Najważniejsze inwestycje prowadzone w Gdańsku w czasie prezydentury Pawła Adamowicza:

 • • Budowa ponad 600 km dróg rowerowych
 • • Powiększenie miejskich zasobów o 6042 mieszkań komunalnych (komunalne, TBS, remonty, zamiany, zakupy)
 • • Kompleksowa wymiana taboru autobusowego (100% niskopodłogowy) i tramwajowego (85% niskopodłogowy)
 • • Budowa ponad 20 zbiorników retencyjnych, 7 nowych przepompowni kanalizacji deszczowej
 • • Ponad 60 boisk wybudowanych przy szkołach
 • • Budowa basenów: na Chełmie (2003), w Kokoszkach (2015), w Osowej (2017), na Oruni (2018), na Stogach (2018)
 • • Wybudowanie nowych szkół: Stolema (2009), Człuchowskiej, Azaliowej (2015), Jabłoniowa (2018), Kowale (2018)
 • • Budowa nowych przedszkoli na ulicach: Dulina (2013), Nieborowska (2011), Człuchowska (2012), Dąbka (2017) Damroki (2017), Kolorowa (2017), Jabłoniowa (2018)
 • • Budowa żłobków na ulicach: Królewskie Wzgórze (2015), Rogalińska (2016), Olsztyńska (2016), Kolorowa (2017)
 • • 2018 Nowa Bulońska z linią tramwajową
 • • 2018 Most zwodzony na Wyspę Sobieszewską
 • • 2018 Wiadukt Biskupia Górka
 • • 2016 Tunel pod Martwą Wisłą
 • • 2014 Remont Kanału Raduni
 • • 2014 Pawilon dla lwów w gdańskim zoo
 • • 2014 Siedziba Europejskiego Centrum Solidarności
 • • 2014 Gdański Teatr Szekspirowski
 • • 2013 Rewitalizacja w Nowym Porcie
 • • 2012 Trasa Słowackiego
 • • 2012 Trasa Sucharskiego
 • • 2012 Stadion Piłkarski w Letnicy
 • • 2012 Siedziba Międzynarodowych Targów Gdańskich Amber Expo
 • • 2012 Rozbudowa lotniska o nowy terminal
 • • 2012 Rewitalizacja Letnicy
 • • 2012 Dokończenie trasy W-Z od Łostowickiej do Obwodnicy
 • • 2011 Trasa tramwajowa na Łostowice, budowa al. Havla
 • • 2011 Odnowienie Twierdzy Wisłoujście
 • • 2010 Hala wielofunkcyjna Ergo Arena (razem z Sopotem)
 • • 2009 Gdańska Hala Floretu
 • • 2008 Pawilon dla żyraf
 • • 2007 Trasa tramwajowa na Chełm
 • • Od 2007 Rozbudowa portu morskiego
 • • 2006 Park Reagana
 • • 2005 Schronisko dla bezdomnych zwierząt
 • • 2001 Most Wantowy nad Martwą Wisłą

Bez odważnych i wizjonerskich decyzji Pawła Adamowicza Gdańsk nie mógłby zostać gospodarzem ważnych wydarzeń o znaczeniu europejskim jak EURO 2012.

Niezmiernie ważny był dla Pawła Adamowicza rozwój społeczeństwa obywatelskiego i szersze angażowanie mieszkańców w sprawy miasta. Dlatego od 1999 r. organizował regularne spotkania mieszkańców dzielnic z prezydentem miasta i kluczowymi urzędnikami.

Dużym sukcesem okazało się wprowadzenie w 2013 r. budżetu obywatelskiego – ta forma bezpośredniego zaangażowania mieszkańców w planowanie lokalnych inwestycji spotkała się z zainteresowaniem, co przełożyło się na zwiększenie obywatelskiej aktywności. Pomagał budować lokalne wspólnoty, jednoczył mieszkańców wokół ważnych projektów, dlatego doprowadził do wzrostu środków przeznaczonych na BO z 9 mln zł w 2013 r. do prawie 20 mln zł w budżecie na 2019 r.

Adamowicz promował Gdańsk jako miasto otwarte. Doprowadził do opracowania Gdańskiego Modelu Integracji Imigrantów, który w wyważony sposób przygotowuje miasto na wyzwania globalnego świata, takie jak migracje ludności, albowiem już dziś w Gdańsku mieszka ok. 25 tys. cudzoziemców (głównie z Ukrainy i innych krajów byłego ZSRR). Tworzył narzędzia instytucjonalne, aby dobrze integrowali się oni ze społecznością Gdańska.  W ramach modelu powstała w 2016 r. Rada Imigrantów doradzająca Prezydentowi Miasta w zakresie integracji nowych mieszkańców Gdańska. Z kolei Rada ds. równego traktowania monitoruje by w mieście nie dochodziło do przypadków dyskryminacji.

Dzięki swojej pracy i zaangażowaniu Paweł Adamowicz przyczynił się do tego, że stolica Pomorza – Gdańsk, stała się dobrym miejscem do mieszkania, z którego wszyscy możemy być dumni.

Paweł Adamowicz był żonaty. Miał dwie córki – Antoninę (urodzoną w 2003 r.) i Teresę (urodzoną w 2010 r.).

Paweł Adamowicz otrzymał za swoją działalność m.in. następujące wyróżnienia:

 • • 2017 Medal Bursztynowego Kręgu od Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników
 • • 2016 Finalista konkursu „World Mayor Prize”
 • • 2015 Odznaczenie „Labor omnia vincit” za zasługi dla samorządu terytorialnego
 • • 2014: Krzyż Wolności i Solidarności, przyznany przez Prezydenta RP
 • • 2014 Order Krzyża Ziemi Maryjnej, najwyższe odznaczenie przyznawane obcokrajowcom, przyznane przez Prezydenta Estonii
 • • 2014 Medal za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy AK
 • • 2013 Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu za Zasługi Cywilne przyznany w imieniu Jego Królewskiej Mości Juana Carlosa I – Króla Hiszpanii
 • • 2013 Szabla Kilińskiego
 • • 2013 Człowiek Roku „Dziennika Bałtyckiego”
 • • 2012 Kawaler Orderu Legii Honorowej
 • • 2011 Nagroda im. Grzegorza Palki
 • • 2010 Złoty Krzyż Związku Piłsudczyków RP
 • • 2010 Medal Św. Wojciecha w uznaniu za wybitne zasługi dla Gdańska
 • • 2010 Róża Franciszki Cegielskiej za zasługi dla rozwoju samorządności w Polsce, przyznana przez sześć ogólnopolskich korporacji samorządowych z okazji 20-lecia samorządu terytorialnego w Polsce
 • • 2010 Order Polonia Restituta
 • • 2009 Odznaczenie „Missio Reconciliationis” nadane przez Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Społecznego „Misja Pojednania”
 • • 2008 Odznaka Honorowa Związku Sybiraków
 • • 2007 Medal „PRO MEMORIA” nadany przez Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
 • • 2007 Tytuł „Europejczyka Roku 2007″ nadany przez kolegium redakcyjne „Monitora Unii Europejskiej” i Rady Programowej Fundacji Prawo Europejskie
 • • 2005 Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”
 • • 2005 Medal of Merit of Lions Club
 • • 2004 Srebrny Medal „Za zasługi dla Policji” nadany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • • 2003 Srebrny Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP
 • • 2003 Złota Odznaka Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
 • • 2002 Odznaczenie „Fideliter et Constanter” („Wiernie i Wytrwale”) za wspieranie działań na rzecz równych praw osób niepełnosprawnych, przyznawane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
 • • 2001 Srebrna Odznaka- Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej Sportu
 • • 2001 Złoty Krzyż „Pro Ecclesia et Pontifice” (Za Kościół i Papieża) nadany przez Papieża Jana Pawła II (najwyższe odznaczenie Kościoła Katolickiego nadawane, jakie może otrzymać osoba świecka)
 • • 1997 złota odznaka Polskiego Towarzystwa Zapaśniczego
 • • 1996 odznaka „Przyjaciel Dziecka” nadana przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
 • • 1995 Odznaka Honorowa Związku Inwalidów Wojennych RP

Mając powyższe na uwadze należy uznać za zasadne, aby Sejmik Województwa Pomorskiego zatwierdził uchwałę Nr 412019 z dnia 14 lutego 2019 roku Konwentu Honorowego Wyróżnienia za Zasługi dla Województwa Pomorskiego przyznającą pośmiertnie Honorowe Wyróżnienie za Zasługi dla Województwa Pomorskiego Pawłowi Adamowiczowi.

Pw/ump

Ostatnia edycja: 1 marca, 2019 o 19:51