Reklama

Ratujmy zabytek i przenieśmy tam biuro cmentarza – wzywa Rada Oliwy

Rada Oliwy sprzeciwia się planom sprzedaży posesji przy ul. Opackiej 11. W dawnej cmentarnej kostnicy Zarząd Dzielnicy widzi nowe biuro dla Cmentarza Oliwskiego.

fot. Tomasz Strug
Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Na grudniowej sesji Rada Oliwy jednogłośnie wezwała władze miasta do zaniechania pomysłu sprzedaży nieruchomości przy ul. Opackiej 11. Zamiast tego radni chcą przeniesienia tam obecnego biura cmentarza.

Opacka 11 to trójkątna działka na rozwidleniu ul. Opackiej przed ul. Czyżewskiego. Na działce stoi niewielki, parterowy domek, kryty stromym dachem. Budynek jeszcze kilka lat temu był zamieszkiwany.

Zabytkowy budynek przy ul. Opackiej 11 z początków XX wieku to dawna kostnica, której właścicielem była oliwska a następnie gdańska gmina. Ten budynek nierozerwalnie związany jest z rozwojem oliwskiej nekropolii i nadal powinien jej służyć – czytamy w uzasadnieniu Uchwały Rady Dzielnicy Oliwa z 19 grudnia 2023 roku.

Co ciekawe, podczas ubiegłorocznego spaceru radnych Oliwy z Prezydent Aleksandry Dulkiewicz (9 XI 2022), ze strony dyrektora Gdańskich Nieruchomości Ziemowita Borowczaka padła informacja o rozważaniach przeniesienia na Opacką 11 biura Cmentarza Oliwskiego. Ta informacja została wówczas przez radnych przyjęta z zadowoleniem.

fot. Tomasz Strug

Jednak w marcu tego roku Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego rozpoczął przygotowywanie raportu dla prezydent miasta o przeznaczeniu tej nieruchomości. Na jego podstawie prezydent ma podjąć decyzję czy będzie ona przedmiotem sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, czy ewentualnie dalej pozostanie w administracji Gdańskich Nieruchomości i tym samym, czy będzie mogła być przedmiotem umowy najmu.

Zarząd Dzielnicy już wyraził negatywne stanowisko co do pomysłu sprzedaży nieruchomości. Teraz potwierdziła to cała Rada Oliwy.

Rozebrać brzydki barak na cmentarzu

Radni Oliwy chcą rozbiórki dotychczasowego biura cmentarza i przeniesienie go do opuszczonego od kilku lat zabytkowego budynku przy Opackiej 11.

Przeniesienie tam biura cmentarza pozwoli ocalić zabytkowy i niewykorzystywany od lat budynek oraz umożliwi wyburzenie substandardowego budynku obecnego biura, który szpeci cmentarz oliwski.

Zwolnione miejsce po rozebranym budynku może zostać wykorzystane na nowe miejsca grzebalne lub pod budowę kolumbariów – fragment uzasadnienia Uchwały Rady Dzielnicy Oliwa z 19 grudnia 2023 roku.

Oliwscy radni proponują również, aby ze względów historycznych rozważyć włączenie formalnie terenu przy ul. Opackiej 11 w granice przyległej nekropolii.

Tomasz Strug

Ostatnia edycja: 27 grudnia, 2023 o 15:45