Reklama

Ruszył nabór wniosków o 500+, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego

1 sierpnia Gdańskie Centrum Świadczeń rozpoczyna akcję przyjmowania wniosków o świadczenie 500+, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Aby ułatwić złożenie wniosków uruchomionych zostanie 11 punktów obsługi, rozlokowanych w różnych dzielnicach Gdańska.

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

1 sierpnia Gdańskie Centrum Świadczeń rozpoczyna akcję przyjmowania wniosków o świadczenie 500+, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Aby ułatwić złożenie wniosków uruchomionych zostanie 11 punktów obsługi, rozlokowanych w różnych dzielnicach Gdańska.

Do nowego okresu świadczeniowego pracownicy Gdańskiego Centrum Świadczeń przygotowują się od wielu miesięcy. A wszystko wskazuje na to, że będzie to okres bardzo pracowity. Szacuje się, że od 1 sierpnia do 31 listopada 2017 r. do Centrum wpłynie ok. 39 tysięcy wniosków o świadczenie 500+, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dodatki mieszkaniowe oraz pomoc materialną dla uczniów. Przyjęcie tak dużej ilości wniosków, w stosunkowo krótkim czasie, stanowi dla pracowników Centrum duże wyzwanie organizacyjne. We współpracy z Gdańskim Urzędem Pracy Gdańskie Centrum Świadczeń pozyskało 39 pracowników, którzy będą stanowili wsparcie w procesie przyjmowania i rozpatrywania wniosków. Nowi pracownicy przeszli intensywny cykl szkoleń z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów dot. zasad przyznawania poszczególnych świadczeń, obsługi systemów informatycznych oraz umiejętności miękkich, niezbędnych do pracy z klientem.

Przygotowana została również kampania promocyjno-informacyjna, w ramach której wykorzystane zostaną tradycyjne formy promocji, jakimi są plakaty i ulotki, ale również nowe narzędzia, takie jak komunikacja za pośrednictwem SMS. Dodatkowo pracownicy Centrum spotykają się z Gdańszczanami podczas lokalnych inicjatyw, takich jak festyny dzielnicowe i spotkania z mieszkańcami, podczas których udzielają wszelkich informacji i starają się rozwiewać pojawiające się wątpliwości.

Kiedy i gdzie będzie można składać wnioski?

Wnioski o świadczenia 500+, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego będzie można składać od 1 sierpnia 2017 r. W przypadku stypendiów szkolnych wnioski będą przyjmowane w okresie od 1 do 15 września 2017 r.

Należy pamiętać, że wnioski będą przyjmowane jeszcze w trakcie wypłacania świadczeń, które zostały przyznane w ubiegłym roku (świadczenie 500+ oraz świadczenia alimentacyjne do 30 września br., a zasiłek rodzinny do 31 października br.). To komfortowa sytuacja, umożliwiająca wybór dogodnego terminu złożenia wniosku. Co ważne, aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek o świadczenie 500+ oraz świadczenie alimentacyjne należy złożyć do 31 października br., a w przypadku zasiłku rodzinnego do 30 listopada br.

Bardzo ważną informacją jest również to, że ustalanie uprawnień do świadczeń na kolejny rok będzie następowało zgodnie z datą złożenia wniosku w okresie od trzech do czterech miesięcy- w zależności od rodzaju świadczenia.

Wnioski o świadczenia będzie można składać aż w 11 punktach obsługi.

Głównym punktem przyjmowania wniosków będzie punkt przy ul. 3 Maja 9. Na osoby, które skorzystają z punktu czeka wiele stanowisk przyjmowania interesantów, automatyczny system kolejkowania, poczekalnia oraz pokój zabaw dla dzieci. Co ważne, budynek jest w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Osoby odwiedzające ten punkt będą mogły skorzystać również z usług Punktu Informacyjnego. Gdańszczanie chcący złożyć wniosek w punkcie przy ul. 3 Maja 9 będą mogli umówić się na dogodny termin wizyty, dzwoniąc pod numer telefonu 513 902 853. Po dokonaniu rejestracji osoba umawiająca się otrzyma maila z potwierdzeniem terminu i godziny wizyty oraz krótką instrukcję postępowania po przyjściu do punktu obsługi.

Dodatkowo w okresie od 1 sierpnia do 30 września Gdańskie Centrum Świadczeń uruchomi 
10 tymczasowych punktów przyjmowania wniosków, rozlokowanych w różnych dzielnicach Gdańska.

Wnioski o świadczenia będzie można składać:

Osobiście w głównym punkcie przyjmowania wniosków

Gdańskie Centrum Świadczeń 
ul. 3 Maja 9

Godziny otwarcia:

sierpień – wrzesień

poniedziałek – piątek w godz. od 8:00 do 17:00

w wybrane soboty (26.08.2017 r., 23.09.2017 r., 30.09.2017 r.) w godz. 8:00 – 14:00

październik – listopad

poniedziałek w godz. od 8:00 do 15:30

wtorek w godz. od 8:00 do 15:00

środa w godz. od 8:00 do 17:00

czwartek w godz. od 8:00 do 15:00

piątek w godz. od 8:00 do 15:00

Osobiście w jednym z 10 tymczasowych punktów obsługi, funkcjonujących w okresie od 1 sierpnia do 30 września 2017 r.

 • Klub Osiedlowy „Piastuś” (Przymorze Wielkie)
 1. Piastowska 98A

poniedziałek i czwartek w godz. od 11:00 do 18:00

wtorek, środa i piątek w godz. od 9:00 do 16:00

 • Szkoła Podstawowa Nr 8 (Chełm)

Filia ul. Dragana 22

sierpień

poniedziałek– piątek w godz. od 10:00 do 17:00

wrzesień

poniedziałek – piątek w godz. od 14:00 do 18:00

 • Pozytywna Szkoła Podstawowa (Kokoszki)
 1. Azaliowa 18
  poniedziałek i wtorek w godz. od 10:00 do 17:00
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (Osowa)
 1. Wodnika 57
  czwartek i piątek w godz. od 10:00 do 17:00
 • Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 21 (Piecki-Migowo)
 1. Marusarzówny 10
  poniedziałek i wtorek w godz. od 10:00 do 17:00
 • Szkoła Podstawowa Nr 39 (Wrzeszcz Górny)
 1. Obywatelska 1
  środa i czwartek w godz. od 10:00 do 17:00
 • Szkoła Podstawowa Nr 12 (Ujeścisko)
 1. Człuchowska 6
  poniedziałek i wtorek w godz. od 10:00 do 17:00
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 (Brzeźno)
 1. Krasickiego 10

sierpień

czwartek i piątek w godz. od 10:00 do 17:00

wrzesień

czwartek i piątek w godz. od 14:00 do 17:00

 • Szkoła Podstawowa Nr 16 (Orunia Dolna)
 1. Ubocze 3
  poniedziałek i wtorek w godz. od 10:00 do 17:00
 • Szkoła Podstawowa Nr 61 (Przeróbka)
 1. Sienna 26

sierpień

środa i czwartek w godz. od 10:00 do 17:00

wrzesień

środa i czwartek w godz. od 14:00 do 18:00

W formie elektronicznej

Podobnie, jak w ubiegłym roku, Gdańszczanie będę mieli możliwość złożenia wniosków 
w formie elektronicznej, m. in. za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl). Dodatkowo, w przypadku świadczenia 500+, wnioski będzie można składać za pośrednictwem bankowości elektronicznej wybranych banków, których wykaz znajduje się na stronie https://rodzina500plus.gov.pl/wniosek-500-zl-na-dziecko-banki.html

Forma elektroniczna jest optymalna zarówno dla wnioskodawców, ponieważ pozwala im złożyć wniosek w dogodnym momencie, bez konieczności odwiedzin w punkcie obsługi, jak 
i dla instytucji rozpatrujących wnioski, ponieważ czas, który pracownicy musieliby przeznaczyć na przyjmowanie wniosków, mogą poświęcić na ich rozpatrywanie. Ponadto wnioski składane elektronicznie są automatycznie zaczytywane do systemów informatycznych, co eliminuje potrzebę ich ręcznego wprowadzania.

Korespondencyjnie

Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Powstańców Warszawskich 25
80-152 Gdańsk

Gdzie można znaleźć więcej informacji oraz wymagane formularze wniosków?

Szczegółowe informacje dot. poszczególnych świadczeń oraz wykaz punktów przyjmowania wniosków dostępne są na stronie internetowej Gdańskiego Centrum Świadczeń www.gcs.gda.pl.

Formularze wniosków, obowiązujących od 1 sierpnia br. zostaną udostępnione po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin. Projektowane wzory wniosków zostały opublikowane na stronie Ministerstwa Rodzin, Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Pytania można kierować do pracowników Punktu Informacyjnego, mieszczącego się przy ul. 3 Maja 9. Z pracownikami punktu można skontaktować się również dzwoniąc pod numer telefonu 58 326 79 89, lub pisząc na adres info@gcs.gda.pl.

Uwaga! Od 1 sierpnia zmiana zasad ubiegania się o świadczenia!

Zgodnie z przyjętą przez Sejm RP w dniu 7 lipca 2017r. ustawą o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (ustawa aktualnie oczekuje na podpis Prezydenta RP), od nowego okresu świadczeniowego zmienią się niektóre zasady ustalania uprawnień do świadczenia 500+, niektórych świadczeń rodzinnych, jak również świadczenia alimentacyjnego.

Najistotniejsze zmiany:

Nowy sposób ustalania uprawnień dla samotnych rodziców
Podobnie, jak to obowiązuje przy zasiłku rodzinnym, samotny rodzic będzie mógł otrzymać świadczenie 500+ oraz „becikowe” tylko w przypadku, gdy drugi z rodziców będzie zobowiązany do alimentów na rzecz dziecka, chyba, że ten jest nieznany, nie żyje, bądź sąd oddalił powództwo o zasądzenie alimentów lub zobowiązał tylko jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka. Odstępstwem od tej zasady, zarówno w przypadku świadczenia 500+, jak i „becikowego” będzie również sprawowanie przez rodziców opieki naprzemiennej nad dzieckiem. 
W związku z nową zasadą samotny rodzic po złożeniu wniosku o świadczenie 500+ oraz „becikowe”, będzie miał 3 miesiące na uzyskanie alimentów od drugiego rodzica. Zostanie wezwany do przedłożenia odpowiednich dokumentów w tym zakresie. Jeśli natomiast nie dostarczy brakujących dokumentów w tym terminie, jego wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia. Nie oznacza to jednak, iż nie będzie mógł ponownie ubiegać się o świadczenie 500+. Wniosek będzie można złożyć ponownie po skompletowaniu dokumentów dot. ustalenia alimentów. Aby spełnić ten nowy warunek rodzic nie musi składać do sądu pozwu o zasądzenie alimentów od drugiego rodzica. 
O wiele prościej jest zawrzeć ugodę przed sądem lub mediatorem, a dodatkowo można uregulować tę kwestię w formie aktu notarialnego. Należy jednak pamiętać, że zarówno ugoda zawarta przed mediatorem, jak również akt notarialny muszą być zatwierdzone przez sąd, posiadać tzw. klauzulę wykonalności.

Nowe zasady ustalania uprawnień w przypadku, gdy członek rodziny utraci dochód
Zgodnie z nowymi przepisami obniżenie dochodów będzie mogło nastąpić w przypadku, gdy członek rodziny utraci zatrudnienie, ale pod warunkiem, że nie uzyska w przeciągu 3 miesięcy nowego zatrudnienia u tego samego pracodawcy. Omawiana reguła dotyczy również umów cywilno-prawnych, jak również działalności gospodarczej.
Ta zmiana nakłada również nowy obowiązek na realizatorów świadczeń, którzy będą zobligowani do weryfikacji dochodów rodzin, którym w wyniku utraty dochodu przyznano świadczenie. Ponowna weryfikacja sytuacji finansowej rodziny, która uzyskała prawo do pobierania świadczeń będzie następowała w po upływie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu.

Zmiana zasad uwzględniania dochodów uzyskiwanych przez rodziny prowadzące działalność gospodarczą, a rozliczających się na podstawie tzw. ryczałtu.
Do tej pory osoby osiągające dochody z tego tytułu składały oświadczenia. Od tego roku w takich przypadkach pracownik Gdańskiego Centrum Świadczeń sam na podstawie obwieszczenia wydawanego corocznie przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej będzie wliczał odgórnie określoną kwotę dochodu z ww. tytułu.


Ujednolicenie terminu składania wniosków na kolejne okresy świadczeniowe.
Od tego roku rodzinom będzie o wiele łatwiej złożyć wnioski o wszystkie świadczenia, którymi będą zainteresowani. Już od tego roku wnioski o świadczenie 500+, zasiłek rodzinny oraz świadczenie alimentacyjne można składać od sierpnia.

Arkadiusz Kulewicz
kierownik

Gdańskie Centrum Świadczeń
Dział Organizacyjny

 

Ostatnia edycja: 1 sierpnia, 2017 o 17:36