Reklama

W życie wchodzi plan ochrony TPK!

Nareszcie! Będzie większa ochrona Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Skończyła się batalia prawna wytoczona przez byłego wojewodę z PiS, który zaskarżył plan ochrony TPK. Dokument miał być narzędziem do ograniczenia wycinki drzew przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych.

W życie wchodzi plan ochrony TPK!
Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Kończy się bardzo długie, polityczne uwarunkowane perturbacje  o wprowadzenie planu ochrony dla Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Naczelny Sąd Administracyjny 29 lutego 2024 roku umorzył postępowanie kasacyjne w związku z cofnięciem przez Wojewodę Pomorską Beatę Rutkiewicz skargi kasacyjnej wniesionej przez jej poprzednika od wyroku WSA w Gdańsku

– informuje Michał Piotrowski Rzecznik Prasowy Urzędu Marszałkowskiego.

Plan ochronu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego to został przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego
24 października 2022 roku. Intencją Sejmiku Województwa Pomorskiego było powstrzymanie intensywnej wycinki drzew w Lasach Oliwskich i doprowadzenie do tego by podlegała ona bardziej zrównoważonym regułom. Plan zakłada m.in. objęcie ochroną rezerwatową większości lasów przylegających do Oliwy.

Mimo tego, że TPK istnieje od 1979 roku, to był to pierwszy dokument dotyczący jego kompleksowej ochrony próby stworzenia planu podjęto w latach 1999-2001. Pomimo dużego wysiłku włożonego w jego wykonanie przygotowany projekt planu ochrony nigdy jednak nie został ustanowiony.

Działania ochronne / sposoby eliminacji zagrożeń – jedna z map Planu ochrony TPK

Najnowszy dokument, wypracowany przez wielu specjalistów, o mały włos również nie przepadł.

28 listopada 2022 roku wojewoda pomorski Dariusz Drelich stwierdził nieważność Planu Ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Wojewoda twierdził, że plan ochrony nie zawiera stref ochrony krajobrazów zidentyfikowanych w ramach audytu krajobrazowego, ponieważ dla województwa pomorskiego (podobnie jak dla innych województw) audytu jeszcze nie wykonano. Wojewoda wywiódł z tej podstawy nieważność planu ochrony, mimo że kilka miesięcy wcześniej, w innej sprawie, Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że brak audytu krajobrazowego nie czyni planu ochrony parku krajobrazowego nieważnym. Bardzo wielu mieszkańców trójmiasta przyjęło decyzję wojewody jako blokowanie ochrony naszych lasów i sprzyjanie wycince drzew na dużą skalę.

10 maja 2023 Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję wojewody Drelicha. Ten wystąpił o kasacje tego wyroku. Obecna Wojewoda Pomorska Beata Rutkiewicz wycofała skargę kasacyjna złożoną przez poprzednika.

– W związku z uprawomocnieniem się wyroku WSA w Gdańsku z dniem 29 lutego weszła w życie uchwała Nr 583/XLVII/22 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 października 2022r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego –

– dodaje Michał Piotrowski Rzecznik Prasowy Urzędu Marszałkowskiego.

To wielki sukces w batalii o ochronę „zielonych płuc” Trójmiasta.

Poznaj cały Plan ochrony TPK

Przypomnijmy, na początku roku Ministerstwa Klimatu i Środowiska ogłosiło ograniczanie wycinek drzew na terenie 10 najcenniejszych lokalizacji w Polsce. Wśród nich uwzględniono również lasy trójmiejskie.

To swoiste moratorium ma obowiązywać przez pół roku, do czasu wypracowania docelowych planów ochrony wybranych obszarów leśnych. Dla TPK taki dokument właśnie wchodzi w życie.

Czas wdrażać jego zapisy, abyśmy już nigdy więcej nie musieli dyskutować z argumentami leśników, że nasz las jest za stary i dlatego go trzeba wyciąć.

Na zdjęciu tytułowym: jeden z pierwszych przemarszów w obronie lasów TPK (2015 rok)

Tomasz Strug

Ostatnia edycja: 1 marca, 2024 o 13:01