Reklama

Wycinka w Lasach Oliwskich ma być ograniczona lub nawet wstrzymana

Ograniczanie wycinek drzew na terenie 10 najcenniejszych lokalizacji w Polsce zapowiada nowe kierownictwo Ministerstwa Klimatu i Środowiska. W pierwszym etapie uwzględniono również lasy trójmiejskie.

Minister Klimatu i Środowiska Paulina Hennig-Kloska zapowiada pierwszy etap ograniczania wycinek w najcenniejszych polskich lasach. fot. MKiŚ
Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

To wielki przełom po dekadzie wielkiego cięcia drzewostanu Lasów Oliwskich. O to zabiegała od lat Rada Oliwy, rzesza społeczników a w ostatnim czasie również władze samorządowe.

Będziemy wstrzymywać i ograniczać wycinkę na terenach lasów państwowych. Dzisiejsza decyzja dotyczy 10 najcenniejszych lokalizacji – zapowiedziała dziś Paulina Hennig-Kloska, Minister Klimatu i Środowiska (Polska 2050 Szymona Hołowni).

To miejsca najcenniejsze przyrodniczo, mające bardzo istotny aspekt społeczny, m. in. są to lasy przy dużych ośrodkach miejskich – mówił Mikołaj Dorożała, Wiceminister Klimatu i Środowiska (Polska 2050 Szymona Hołowni).

Ograniczenie wyrębów planowanych na 2024 rok wynika z potrzeb i uwarunkowań przyrodniczych, prawnych, ekonomicznych, ale przede wszystkim społecznych. Jak wyjaśniał wiceminister Dorożała, ograniczenia wycinek nie będą przekraczały 20-30% planowanych wyrębów. Jak dziś poinformowano na konferencji prasowej, ograniczenia lub zamiana prac w takim właśnie przedziale dopuszczalne są w umowach z wykonawcami prac.

Fragment mapy pokazującej miejsca, gdzie wycinki zostaną wstrzymane (na czerwono)


Znaczna część lasów, w których ograniczone zostanie pozyskanie drewna otacza wielotysięczne aglomeracje, jak Gdańsk, Wrocław czy Białystok. Ma to szczególne znaczenie w adaptacji do zmieniającego się klimatu oraz retencjonowania wody, a przez to zabezpieczania obszarów miejskich przed powodziami.


Jak podkreślił wiceminister Mikołaj Dorożała, obszary, na których ograniczone zostaną wyręby, to obszary planowanych parków narodowych, obszary Natura 2000, obszary chronionego krajobrazu, leśne kompleksy promocyjne.

To ma być pierwszy etap nowej polityki zrównoważonego rozwoju realizowanej przez ten resort.

– Czas wyprowadzić piły z części polskich lasów, zwłaszcza te, które cięły najcenniejsze obiekty przyrodnicze, w najcenniejszych miejscach. Pracujemy nad systemowym rozwiązaniem, w którym znajdzie się więcej obszarów i które będzie konsultowane z przedstawicielami Lasów Państwowych, samorządami i lokalnymi społecznościami – mówiła minister Hennig-Kloska.

Na dzisiejszej konferencji prasowej zapowiedziano,  że na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska powstanie specjalna zakładka. Za jej pośrednictwem będzie można informować o miejscach, które warto objąć dodatkową ochroną.  Informacje te ministerswo będzie analizować.

Materiały Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Czekamy z ogromną niecierpliwością dokładnych szczegółów rozporządzeń i daty zaprzestania wycinki Lasów Oliwskich.

Ts

Ostatnia edycja: 8 stycznia, 2024 o 20:52