Reklama

Będą badać jak korzystamy z leśnych dróg i szlaków

Co jakiś czas pojawiają się pomysły na budowę asfaltowych ścieżek rowerowych lub utwardzanych tras dla biegaczy na terenie Lasów Oliwskich. Nadleśnictwo Gdańsk chce wcześniej rozpoznać rzeczywiste wykorzystanie istniejącej sieci dróg i szlaków Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Lasy_Oliwskie_drogi_150917_0558

„Gliniasta droga” – Lasy Oliwskie

Jak często chodzimy do lasu? Jakie drogi wybieramy i które lubimy? Nadleśnictwo Gdańsk chce przeprowadzić kompleksowe badania na temat korzystania z lasu przez mieszkańców. Badania będą prowadzone w różnych punktach TPK i rozpoczynają się w najbliższą sobotę. Kolejne odbywać się będą w innych porach roku, zarówno w dni powszednie jak i weekendowe.

Zostań wolontariuszem

Nadleśnictwo zaprasza do współpracy chętnych wolontariuszy. – Dla naszych wolontariuszy zapewniamy przeszkolenie, ciepły posiłek oraz atrakcyjne pamiątki ? zapewnia Ewelina Sobańska z Nadleśnictwa Gdańsk. Zgłoszenia można przesyłać na adres: ewelina.sobanska@gdansk.lasy.gov.pl.

Zadaniem wolontariuszy będzie liczenie osób poruszających się wybraną drogą leśną oraz zachęcanie odwiedzających do wypełniania specjalnych ankiet. Podobne badania prowadzone będą w Białowieży. Ich wyniki zostaną przeanalizowane przez naukowców z Wiednia.

Na powyższy adres mailowy można również przesyłać swoje trasy zarejestrowane przez aplikację Endemondo i podobne (pliki z rozszerzeniem GPX).

W naszym nadleśnictwie zinwentaryzowanych jest ponad 1000 kilometrów dróg ? mówi Michał Grabowski, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Gdańsk. ? Co najmniej 300 kilometrów dróg jest dobrej jakości. Moim zdaniem ich ilość jest wystarczająca dla biegaczy, rowerzystów, spacerowiczów a nawet matek z wózkami.

O stan dróg w lesie dbają Lasy Państwowe z własnych pieniędzy. ? Ciążą na nas również przepisy pożarowe, które nakazują lokalizację odpowiedniej sieci dróg przeciwpożarowych, czyli takich, na które wjedzie duży wóz strażacki wypełniony tonami wody. ? podkreśla Michał Grabowski.

Przy oczekiwaniach na większą poprawę jakości leśnych duktów, Nadleśnictwo Gdańsk chętnie widziałoby wsparcie samorządów. Jako dobry przykład wskazywana jest Gdynia. ? Na swoje szlaki rowerowe (nie asfaltowe trasy) Gdynia potrafiła dofinansować poprawę nawierzchni ? przypomina Grabowski.

Kompromis dla lasów TPK

Wczoraj Marszałek Mieczysław Struk i Bożena Sikora, dyrektor Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku podpisali porozumienie z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Gdańsku oraz Nadleśnictwem Gdańsk dotyczące współpracy w zakresie działań mających na celu zrównoważony rozwój lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Uroczystość podpisania dokumentu odbyła się podczas gali plebiscytu ?EKOINWESTYCJE Pomorza 2015? w Olivia Business Centre w Oliwie.

Porozumienie ma na celu osiągnięcie kompromisu pomiędzy funkcją wypoczynku, rekreacji i zielonych płuc dla mieszkańców Trójmiasta a gospodarką leśną, która jest prowadzona na tym terenie.

Ujawnione w 2014 roku eskpansywne plany Gdańska dotyczące budowy ścieżek biegowych 

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie Urzędu Marszałkowskiego: celem podpisanego porozumienia jest wypracowanie dobrych praktyk w zakresie współpracy podmiotów odpowiedzialnych za zrównoważone funkcjonowanie tego obszaru, w tym także współpracy z lokalnym społeczeństwem. Lokalizacja tak dużego obszaru na styku z dużą aglomeracją miejską, przy równoczesnej konieczności łączenia funkcji ochronnych, rekreacyjnych i gospodarczych wymaga podjęcia wspólnych działań mających na celu zmniejszenie presji urbanizacyjnej na ten teren. Istotne jest współdziałanie w zakresie podnoszenia świadomości mieszkańców i turystów, w zakresie wartości jakie niesie ze sobą park krajobrazowy, ale także ograniczeń, które muszą zostać wprowadzone aby park ten służył następnym pokoleniom.

Współpraca ta będzie m.in. polegać na opracowaniu diagnozy wraz z wypracowaniem rekomendacji dla funkcjonowania obszaru lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w kontekście równoważenia funkcji przyrodniczej, gospodarczej i turystyczno-rekreacyjnej; współdziałania w zakresie edukacji przyrodniczej i leśnej w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju; weryfikacji sieci szlaków turystycznych i rekreacyjnych na terenie lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i wypracowanie ich jednolitego oznakowania; a także w ramach komunikacji społecznej opracowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej odnośnie możliwych form udostępniania lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w zakresie zachowania funkcji ochronnej i gospodarczej oraz planowanych przedsięwzięć na terenie Parku.

Tomasz Strug

Las widziany oczami leśników


Co jakiś czas pojawiają się pomysły na budowę asfaltowych ścieżek rowerowych lub utwardzanych tras dla biegaczy na terenie Lasów Oliwskich. Nadleśnictwo Gdańsk chce wcześniej rozpoznać rzeczywiste wykorzystanie istniejącej sieci dróg i szlaków Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Lasy_Oliwskie_drogi_150917_0558

"Gliniasta droga" - Lasy Oliwskie

Jak często chodzimy do lasu? Jakie drogi wybieramy i które lubimy? Nadleśnictwo Gdańsk chce przeprowadzić kompleksowe badania na temat korzystania z lasu przez mieszkańców. Badania będą prowadzone w różnych punktach TPK i rozpoczynają się w najbliższą sobotę. Kolejne odbywać się będą w innych porach roku, zarówno w dni powszednie jak i weekendowe.

Zostań wolontariuszem

Nadleśnictwo zaprasza do współpracy chętnych wolontariuszy. - Dla naszych wolontariuszy zapewniamy przeszkolenie, ciepły posiłek oraz atrakcyjne pamiątki ? zapewnia Ewelina Sobańska z Nadleśnictwa Gdańsk. Zgłoszenia można przesyłać na adres: ewelina.sobanska@gdansk.lasy.gov.pl.

Zadaniem wolontariuszy będzie liczenie osób poruszających się wybraną drogą leśną oraz zachęcanie odwiedzających do wypełniania specjalnych ankiet. Podobne badania prowadzone będą w Białowieży. Ich wyniki zostaną przeanalizowane przez naukowców z Wiednia.

Na powyższy adres mailowy można również przesyłać swoje trasy zarejestrowane przez aplikację Endemondo i podobne (pliki z rozszerzeniem GPX).

- W naszym nadleśnictwie zinwentaryzowanych jest ponad 1000 kilometrów dróg ? mówi Michał Grabowski, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Gdańsk. ? Co najmniej 300 kilometrów dróg jest dobrej jakości. Moim zdaniem ich ilość jest wystarczająca dla biegaczy, rowerzystów, spacerowiczów a nawet matek z wózkami.

O stan dróg w lesie dbają Lasy Państwowe z własnych pieniędzy. ? Ciążą na nas również przepisy pożarowe, które nakazują lokalizację odpowiedniej sieci dróg przeciwpożarowych, czyli takich, na które wjedzie duży wóz strażacki wypełniony tonami wody. ? podkreśla Michał Grabowski.

Przy oczekiwaniach na większą poprawę jakości leśnych duktów, Nadleśnictwo Gdańsk chętnie widziałoby wsparcie samorządów. Jako dobry przykład wskazywana jest Gdynia. ? Na swoje szlaki rowerowe (nie asfaltowe trasy) Gdynia potrafiła dofinansować poprawę nawierzchni ? przypomina Grabowski.

Kompromis dla lasów TPK

Wczoraj Marszałek Mieczysław Struk i Bożena Sikora, dyrektor Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku podpisali porozumienie z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Gdańsku oraz Nadleśnictwem Gdańsk dotyczące współpracy w zakresie działań mających na celu zrównoważony rozwój lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Uroczystość podpisania dokumentu odbyła się podczas gali plebiscytu ?EKOINWESTYCJE Pomorza 2015? w Olivia Business Centre w Oliwie.

Porozumienie ma na celu osiągnięcie kompromisu pomiędzy funkcją wypoczynku, rekreacji i zielonych płuc dla mieszkańców Trójmiasta a gospodarką leśną, która jest prowadzona na tym terenie.

Ujawnione w 2014 roku eskpansywne plany Gdańska dotyczące budowy ścieżek biegowych 

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie Urzędu Marszałkowskiego: celem podpisanego porozumienia jest wypracowanie dobrych praktyk w zakresie współpracy podmiotów odpowiedzialnych za zrównoważone funkcjonowanie tego obszaru, w tym także współpracy z lokalnym społeczeństwem. Lokalizacja tak dużego obszaru na styku z dużą aglomeracją miejską, przy równoczesnej konieczności łączenia funkcji ochronnych, rekreacyjnych i gospodarczych wymaga podjęcia wspólnych działań mających na celu zmniejszenie presji urbanizacyjnej na ten teren. Istotne jest współdziałanie w zakresie podnoszenia świadomości mieszkańców i turystów, w zakresie wartości jakie niesie ze sobą park krajobrazowy, ale także ograniczeń, które muszą zostać wprowadzone aby park ten służył następnym pokoleniom.

Współpraca ta będzie m.in. polegać na opracowaniu diagnozy wraz z wypracowaniem rekomendacji dla funkcjonowania obszaru lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w kontekście równoważenia funkcji przyrodniczej, gospodarczej i turystyczno-rekreacyjnej; współdziałania w zakresie edukacji przyrodniczej i leśnej w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju; weryfikacji sieci szlaków turystycznych i rekreacyjnych na terenie lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i wypracowanie ich jednolitego oznakowania; a także w ramach komunikacji społecznej opracowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej odnośnie możliwych form udostępniania lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w zakresie zachowania funkcji ochronnej i gospodarczej oraz planowanych przedsięwzięć na terenie Parku.

Tomasz Strug

Las widziany oczami leśników


|

Co jakiś czas pojawiają się pomysły na budowę asfaltowych ścieżek rowerowych lub utwardzanych tras dla biegaczy na terenie Lasów Oliwskich. Nadleśnictwo Gdańsk chce wcześniej rozpoznać rzeczywiste wykorzystanie istniejącej sieci dróg i szlaków Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Lasy_Oliwskie_drogi_150917_0558

"Gliniasta droga" - Lasy Oliwskie

Jak często chodzimy do lasu? Jakie drogi wybieramy i które lubimy? Nadleśnictwo Gdańsk chce przeprowadzić kompleksowe badania na temat korzystania z lasu przez mieszkańców. Badania będą prowadzone w różnych punktach TPK i rozpoczynają się w najbliższą sobotę. Kolejne odbywać się będą w innych porach roku, zarówno w dni powszednie jak i weekendowe.

Zostań wolontariuszem

Nadleśnictwo zaprasza do współpracy chętnych wolontariuszy. - Dla naszych wolontariuszy zapewniamy przeszkolenie, ciepły posiłek oraz atrakcyjne pamiątki ? zapewnia Ewelina Sobańska z Nadleśnictwa Gdańsk. Zgłoszenia można przesyłać na adres: ewelina.sobanska@gdansk.lasy.gov.pl.

Zadaniem wolontariuszy będzie liczenie osób poruszających się wybraną drogą leśną oraz zachęcanie odwiedzających do wypełniania specjalnych ankiet. Podobne badania prowadzone będą w Białowieży. Ich wyniki zostaną przeanalizowane przez naukowców z Wiednia.

Na powyższy adres mailowy można również przesyłać swoje trasy zarejestrowane przez aplikację Endemondo i podobne (pliki z rozszerzeniem GPX).

- W naszym nadleśnictwie zinwentaryzowanych jest ponad 1000 kilometrów dróg ? mówi Michał Grabowski, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Gdańsk. ? Co najmniej 300 kilometrów dróg jest dobrej jakości. Moim zdaniem ich ilość jest wystarczająca dla biegaczy, rowerzystów, spacerowiczów a nawet matek z wózkami.

O stan dróg w lesie dbają Lasy Państwowe z własnych pieniędzy. ? Ciążą na nas również przepisy pożarowe, które nakazują lokalizację odpowiedniej sieci dróg przeciwpożarowych, czyli takich, na które wjedzie duży wóz strażacki wypełniony tonami wody. ? podkreśla Michał Grabowski.

Przy oczekiwaniach na większą poprawę jakości leśnych duktów, Nadleśnictwo Gdańsk chętnie widziałoby wsparcie samorządów. Jako dobry przykład wskazywana jest Gdynia. ? Na swoje szlaki rowerowe (nie asfaltowe trasy) Gdynia potrafiła dofinansować poprawę nawierzchni ? przypomina Grabowski.

Kompromis dla lasów TPK

Wczoraj Marszałek Mieczysław Struk i Bożena Sikora, dyrektor Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku podpisali porozumienie z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Gdańsku oraz Nadleśnictwem Gdańsk dotyczące współpracy w zakresie działań mających na celu zrównoważony rozwój lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Uroczystość podpisania dokumentu odbyła się podczas gali plebiscytu ?EKOINWESTYCJE Pomorza 2015? w Olivia Business Centre w Oliwie.

Porozumienie ma na celu osiągnięcie kompromisu pomiędzy funkcją wypoczynku, rekreacji i zielonych płuc dla mieszkańców Trójmiasta a gospodarką leśną, która jest prowadzona na tym terenie.

Ujawnione w 2014 roku eskpansywne plany Gdańska dotyczące budowy ścieżek biegowych 

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie Urzędu Marszałkowskiego: celem podpisanego porozumienia jest wypracowanie dobrych praktyk w zakresie współpracy podmiotów odpowiedzialnych za zrównoważone funkcjonowanie tego obszaru, w tym także współpracy z lokalnym społeczeństwem. Lokalizacja tak dużego obszaru na styku z dużą aglomeracją miejską, przy równoczesnej konieczności łączenia funkcji ochronnych, rekreacyjnych i gospodarczych wymaga podjęcia wspólnych działań mających na celu zmniejszenie presji urbanizacyjnej na ten teren. Istotne jest współdziałanie w zakresie podnoszenia świadomości mieszkańców i turystów, w zakresie wartości jakie niesie ze sobą park krajobrazowy, ale także ograniczeń, które muszą zostać wprowadzone aby park ten służył następnym pokoleniom.

Współpraca ta będzie m.in. polegać na opracowaniu diagnozy wraz z wypracowaniem rekomendacji dla funkcjonowania obszaru lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w kontekście równoważenia funkcji przyrodniczej, gospodarczej i turystyczno-rekreacyjnej; współdziałania w zakresie edukacji przyrodniczej i leśnej w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju; weryfikacji sieci szlaków turystycznych i rekreacyjnych na terenie lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i wypracowanie ich jednolitego oznakowania; a także w ramach komunikacji społecznej opracowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej odnośnie możliwych form udostępniania lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w zakresie zachowania funkcji ochronnej i gospodarczej oraz planowanych przedsięwzięć na terenie Parku.

Tomasz Strug

Las widziany oczami leśników


Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Co jakiś czas pojawiają się pomysły na budowę asfaltowych ścieżek rowerowych lub utwardzanych tras dla biegaczy na terenie Lasów Oliwskich. Nadleśnictwo Gdańsk chce wcześniej rozpoznać rzeczywiste wykorzystanie istniejącej sieci dróg i szlaków Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Lasy_Oliwskie_drogi_150917_0558

„Gliniasta droga” – Lasy Oliwskie

Jak często chodzimy do lasu? Jakie drogi wybieramy i które lubimy? Nadleśnictwo Gdańsk chce przeprowadzić kompleksowe badania na temat korzystania z lasu przez mieszkańców. Badania będą prowadzone w różnych punktach TPK i rozpoczynają się w najbliższą sobotę. Kolejne odbywać się będą w innych porach roku, zarówno w dni powszednie jak i weekendowe.

Zostań wolontariuszem

Nadleśnictwo zaprasza do współpracy chętnych wolontariuszy. – Dla naszych wolontariuszy zapewniamy przeszkolenie, ciepły posiłek oraz atrakcyjne pamiątki ? zapewnia Ewelina Sobańska z Nadleśnictwa Gdańsk. Zgłoszenia można przesyłać na adres: ewelina.sobanska@gdansk.lasy.gov.pl.

Zadaniem wolontariuszy będzie liczenie osób poruszających się wybraną drogą leśną oraz zachęcanie odwiedzających do wypełniania specjalnych ankiet. Podobne badania prowadzone będą w Białowieży. Ich wyniki zostaną przeanalizowane przez naukowców z Wiednia.

Na powyższy adres mailowy można również przesyłać swoje trasy zarejestrowane przez aplikację Endemondo i podobne (pliki z rozszerzeniem GPX).

W naszym nadleśnictwie zinwentaryzowanych jest ponad 1000 kilometrów dróg ? mówi Michał Grabowski, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Gdańsk. ? Co najmniej 300 kilometrów dróg jest dobrej jakości. Moim zdaniem ich ilość jest wystarczająca dla biegaczy, rowerzystów, spacerowiczów a nawet matek z wózkami.

O stan dróg w lesie dbają Lasy Państwowe z własnych pieniędzy. ? Ciążą na nas również przepisy pożarowe, które nakazują lokalizację odpowiedniej sieci dróg przeciwpożarowych, czyli takich, na które wjedzie duży wóz strażacki wypełniony tonami wody. ? podkreśla Michał Grabowski.

Przy oczekiwaniach na większą poprawę jakości leśnych duktów, Nadleśnictwo Gdańsk chętnie widziałoby wsparcie samorządów. Jako dobry przykład wskazywana jest Gdynia. ? Na swoje szlaki rowerowe (nie asfaltowe trasy) Gdynia potrafiła dofinansować poprawę nawierzchni ? przypomina Grabowski.

Kompromis dla lasów TPK

Wczoraj Marszałek Mieczysław Struk i Bożena Sikora, dyrektor Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku podpisali porozumienie z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Gdańsku oraz Nadleśnictwem Gdańsk dotyczące współpracy w zakresie działań mających na celu zrównoważony rozwój lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Uroczystość podpisania dokumentu odbyła się podczas gali plebiscytu ?EKOINWESTYCJE Pomorza 2015? w Olivia Business Centre w Oliwie.

Porozumienie ma na celu osiągnięcie kompromisu pomiędzy funkcją wypoczynku, rekreacji i zielonych płuc dla mieszkańców Trójmiasta a gospodarką leśną, która jest prowadzona na tym terenie.

Ujawnione w 2014 roku eskpansywne plany Gdańska dotyczące budowy ścieżek biegowych 

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie Urzędu Marszałkowskiego: celem podpisanego porozumienia jest wypracowanie dobrych praktyk w zakresie współpracy podmiotów odpowiedzialnych za zrównoważone funkcjonowanie tego obszaru, w tym także współpracy z lokalnym społeczeństwem. Lokalizacja tak dużego obszaru na styku z dużą aglomeracją miejską, przy równoczesnej konieczności łączenia funkcji ochronnych, rekreacyjnych i gospodarczych wymaga podjęcia wspólnych działań mających na celu zmniejszenie presji urbanizacyjnej na ten teren. Istotne jest współdziałanie w zakresie podnoszenia świadomości mieszkańców i turystów, w zakresie wartości jakie niesie ze sobą park krajobrazowy, ale także ograniczeń, które muszą zostać wprowadzone aby park ten służył następnym pokoleniom.

Współpraca ta będzie m.in. polegać na opracowaniu diagnozy wraz z wypracowaniem rekomendacji dla funkcjonowania obszaru lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w kontekście równoważenia funkcji przyrodniczej, gospodarczej i turystyczno-rekreacyjnej; współdziałania w zakresie edukacji przyrodniczej i leśnej w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju; weryfikacji sieci szlaków turystycznych i rekreacyjnych na terenie lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i wypracowanie ich jednolitego oznakowania; a także w ramach komunikacji społecznej opracowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej odnośnie możliwych form udostępniania lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w zakresie zachowania funkcji ochronnej i gospodarczej oraz planowanych przedsięwzięć na terenie Parku.

Tomasz Strug

Las widziany oczami leśników