Reklama

Dwór I przy Polankach – nieupoważnionym wstęp wzbroniony!

Osoby postronne nie mogą wchodzić na teren Dworu I przy ul. Polanki 125 w Oliwie. To decyzja wspólnoty mieszkaniowej, która powstała w 2021 roku w wyniku częściowej prywatyzacji mieszkań we Dworze i otaczających go budynkach. Prawidłowość zapisów sprzedaży chce zweryfikować Rada Oliwy.

Tablice umieszczone przed wjazdem na teren posesji przy ul. Polanki 125 | fot. Tomasz Strug
Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Osoby postronne nie mogą wchodzić na teren Dworu I przy ul. Polanki 125 w Oliwie. To decyzja wspólnoty mieszkaniowej, która powstała w 2021 roku w wyniku częściowej prywatyzacji mieszkań we Dworze i otaczających go budynkach. Prawidłowość zapisów sprzedaży chce zweryfikować Rada Oliwy.

Są już pierwsze konsekwencje dla oliwian sprzedaży większości mieszkań w kompleksie budynków Dworu I przy ul. Polanki 125 w Oliwie. Nie można przez teren Dworu I przejść do lasu i Doliny Elfów. Od strony ul. Polanki oraz od strony lasu zainstalowano tablice o treści „TEREN PRYWATNY WM Polanki 125 w Gdańsku – NIEUPOWAŻNIONYM WSTĘP WZBRONIONY!”.

O sprawie pierwszy poinformował nas Pan Dawid. – Oczywiście z mojego punktu widzenia, to nie jest żaden problem, ponieważ zawsze mogę wybrać inną drogę do domu, ale myślę, że dużo ludzi będzie dalej tamtędy się przemieszczać (co może rodzić pewne konflikty pomiędzy tymi ludźmi i właścicielem) i dodatkowo zastanawiam się jak wygląda kwestia zabytku – napisał nasz czytelnik.

Z pytaniami dotyczącymi Dworu I ponownie zwróciliśmy się do Lasów Państowych gospodarujących terenem od 1945 roku.

Po zakupie 21 z 32 lokali w nieruchomości powstała wspólnota mieszkaniowa i Nadleśnictwo Gdańsk nie jest już zarządcą nieruchomości – informuje nas Łukasz Plonus , rzecznik prasowy NG. – Nadleśnictwo posiada około 30% udziałów w nieruchomości. Wspólnota mieszkaniowa powołała nowego zarządcę nieruchomości.

Potwierdzenie tego mamy od nowego zarządcy. –  ABC Nieruchomości jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Polanki 125 w Gdańsku informuje, iż teren działki nr 144 został wykupiony i w listopadzie 2021 powstała z mocy prawa Wspólnota Mieszkaniowa – informuje Magdalena Szulc- Głąbała z ABC Nieruchomości. – Nadleśnictwo Gdańsk nie jest już zarządcą terenu. Obecnie jest to teren prywatny.

Pan Dawid zasypał nas pytaniami  związanymi z nowymi tablicami:

  • Jakie mogą być konsekwencje karne za złamanie tego zakazu? – Teoretycznie można zakładać przestępstwo naruszenia miru domowego, które zostało uregulowane w art. 193 Kodeksu karnego.  Polega ono na wdarciu się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza. Prawnicy mają jednak wątpliwości, czy teren ten spełnia warunki pełnego ogrodzenia itp.
  • Czy ma jakąś tu rolę ogólny dostęp do zabytku? – art. 5 pkt 5 ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami mówi: „Opieka nad zabytkiem sprawowana przez jego właściciela lub posiadacza polega, w szczególności, na zapewnieniu warunków: (…) popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i kultury”. W praktyce znamy jednak wiele zabytków (zwłaszcza prywatnych), do których dostępu nie ma np. Dwór V przy ul. Polanki. Ustawowo zapewniony dostęp do zabytków  ma tylko wojewódzki konserwator zabytków w celu przeprowadzenia badań.
  • Czy „właściciel” posiada cały ten obszar? – no właśnie nie. Prywatni właściciele mają ok 70 % lokali wykupionych od Nadleśnictwa Gdańsk. Pozostałe 30 % należy do Nadleśnictwa, które jest częścią Skarbu Państwa.  Ja twierdzi stary oraz nowy zarządca terenu, przekłada się to również na udział procentowy w gruncie całej działki obejmującej wszystkie zabudowania i dawne założenie ogrodowe.

Interwencja Rady Oliwy

Jednak właśnie tę kwestię chce zbadać w Nadleśnictwie Zarząd Dzielnicy Oliwa, którego wiceprzewodniczącą jest mecenas Jolanta Urbaniak – Szwankowska.  Nurtujące jest pytanie, dlaczego sprzedano te lokale mieszkaniowe w tak wyjątkowej lokalizacji i czy nie powinien nastąpić podział nieruchomości terenu, na co zgodę może wydać jedynie wojewódzki konserwator zabytków?

Przypomnijmy, że to właśnie urząd konserwatora przez wiele lat sprzeciwiał się takiej sprzedaży. Było to za kadencji wielu poprzedników obecnego konserwatora Igora Strzoka. Twierdzono wówczas, że tylko jeden właściciel jest w stanie w sposób skoordynowany zadbać właściwie o zabytek. Wizja rozczłonkowanej własności zabytku rodziła duże obawy dla jego przyszłości.

Co się stało, że po latach konserwator dał zielone światło dla prywatyzacji dworu? Te pytania wymagają oficjalnej odpowiedzi i zamierza o nie wystąpić Rada Oliwy.

Dwór I styczeń 2021

Dwór I w zimowej aurze – styczeń 2021  fot. Tomasz Strug

Pierwszy z dworów oliwskich

Dwór I przy dzisiejszej ulicy Polanki 125 powstał w połowie XVII wieku. Dzisiejszy budynek dworu, oficyny i pawilonu ogrodowego pochodzi z końca XVIII wieku. Od 1945 roku posiadłość należy do Lasów Państowych. We dworze i przyległych budynkach administracja lasów miała swoje biura i przedstawicielstwa. Od lat 50 dwór, oficynę i przyległe baraki zaczęto przerabiać na cele mieszkalne dla pracowników LP.

Ts

Ostatnia edycja: 21 lutego, 2022 o 21:17