Reklama

Na cmentarzu powstaną kolumbaria

Cmentarz Oliwski od lat jest zamkniętą nekropolią. Jednak w najbliższych latach zostanie wybudowane kolumbarium do składania prochów zmarłych. Miasto wyda koncesję na budowę i obsługę takich obiektów na gdańskich cmentarzach.

KolumbariumA_Oliwa

Wizualizacja kolumbarium A – wzdłuż ogrodzenia ul. Czyżewskiego

Aby pochować bliskich na Cmentarzu Oliwskim, trzeba mieć tam wcześniej wykupione miejsce. Cmentarz nie ma wolnych miejsc i pochówki odbywają się tylko w miejscach gdzie dotychczas znajdowały się groby. Ma się to jednak zmienić. W najbliższych latach zostaną wybudowane w Oliwie 3 kolumbaria z ponad pół tysiącem nisz do składania prochów zmarłych.

By zapewnić mieszkańcom Miasta Gdańska możliwości pochówku bliskich na terenie zamkniętych dziś nekropolii, w lokalizacjach zbliżonych do miejsca zamieszkania, niejednokrotnie ważnych ze względu na wygodę, sentyment lub historyczny charakter miejsca, postanowiliśmy doprowadzić do budowy kolumbariów – podkreśla Iwona Bierut, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej UM w Gdańsku.- Do tej pory kolumbaria komunalne istniały jedynie na cmentarzu Łostowickim, uznaliśmy, że konieczne jest wybudowanie tego typu obiektów na pozostałych gdańskich cmentarzach komunalnych.

W Oliwie mają powstać trzy kolumbaria. Poniżej fragmenty specyfikacji lokalizacji:

Kolumbaria_Oliwa_rozmieszczenie

Teren lokalizacji ?A? kolumbariów znajduje się od strony północno-zachodniej (w granicy północnego fragmentu działki, na lewo od wejścia na cmentarz). Miejsce lokalizacji kolumbariów ogranicza (od tyłu ścian) ogrodzenie. W przypadku zgody konserwatora zabytków na lokalizację kolumbarium w linii ogrodzenia ? niezbędna jest wycinka 4 szt. drzew (klonów) wchodzących w kolizję z kolumbarium. W tym przypadku konieczna będzie rozbiórka ogrodzenia na długości ścian kolumbaryjnych (?)od strony ul. Czyżewskiego.

KolumbariumB_Oliwa

 

Teren pod inwestycję w lokalizacji ?B? to obecnie tzw. ?ogródek?, użytkowany przez zarządcę cmentarza. W jego obrębie znajduje się od strony ulicy Opackiej i od strony zachodniej ogrodzenie historyczne ? do zachowania. Teren lokalizacji ?C? – alejka cmentarna pomiędzy kwaterami nr 25 i nr 26 – znajduje się w pobliżu istniejących nagrobków. 

KolumbariumC_Oliwa

Miasto Gdańsk szuka firmy, która zaprojektuje, sfinansuje, wybuduje i będzie utrzymywać kolumbaria. Chodzi o minimum 2260 nisz na 6 cmentarzach, maksymalnie prawie 9000 na terenie 8 nekropolii. Inwestor zostanie wyłoniony w postępowaniu koncesyjnym. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, poznamy go do końca roku, a realizacja inwestycji powinna się zakończyć nie później niż w ciągu 36 miesięcy od daty podpisania umowy.

Uwzględniono możliwość etapowania przedsięwzięcia, co oznacza, że kolumbaria mogłyby powstawać partiami. – Chodzi o to, by możliwie szybko, po wybudowaniu, można było poszczególne kolumbaria przekazywać do eksploatacji – dodaje Bogna Zuba Zabielska, kierownik Centrum Partnerstwa i Biznesu. ? Stanie się to z pożytkiem dla osób, chcących w kolumbariach złożyć prochy bliskich.

Maksymalny zakres przedsięwzięcia obejmuje zaprojektowanie, sfinansowanie wybudowanie i eksploatację kolumbariów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na 8 cmentarzach komunalnych w Gdańsku, tj.:

1. Cmentarz Oliwski, ul. Opacka 8  – maksymalna liczba  nisz 554

2. Cmentarz Centralny – Srebrzysko, ul. Srebrniki 2  – maksymalna liczba nisz  2712

3. Cmentarz Św. Ignacego, ul. Brzegi 48 (Lokalizacja opcjonalna) – maksymalna liczba nisz 387

4. Cmentarz Sobieszewski, ul Turystyczna 8 – maksymalna liczba nisz ? 1452

5. Cmentarz Salvator Nowy, ul. Cmentarna 2 – maksymalna liczba nisz  – 428

6. Cmentarz Św. Franciszka, ul. Kartuska 238 (Lokalizacja opcjonalna) – maksymalna liczba nisz ? 1880

7. Cmentarz Garnizonowy, ul. Dąbrowskiego 12  – maksymalna liczba nisz  – 814

8. Cmentarz Św. Jadwigi, ul. Góreckiego 12 – maksymalna liczba nisz ? 756

Łącznie 8983 nisz w układzie określonym szczegółowo Specyfikacją Techniczną.

Na cmentarzu Łostowickim (w zarządzie Miasta) jest 25 ścian kolumbaryjnych mieszczących 2070 nisz. Prywatne kolumbarium należące do firmy Zieleń istnieje także na cmentarzu Srebrzysko.

Obecny koszt niszy:

– do pochówku (natychmiastowego) na 20 lat wynosi – 2018,69 zł

– rezerwowanej na 20 lat – 3028,04 zł.

 

pp

wizualizacje kolumbariów – specyfikacja techniczna

Cmentarz Oliwski od lat jest zamkniętą nekropolią. Jednak w najbliższych latach zostanie wybudowane kolumbarium do składania prochów zmarłych. Miasto wyda koncesję na budowę i obsługę takich obiektów na gdańskich cmentarzach.

KolumbariumA_Oliwa

Wizualizacja kolumbarium A - wzdłuż ogrodzenia ul. Czyżewskiego

Aby pochować bliskich na Cmentarzu Oliwskim, trzeba mieć tam wcześniej wykupione miejsce. Cmentarz nie ma wolnych miejsc i pochówki odbywają się tylko w miejscach gdzie dotychczas znajdowały się groby. Ma się to jednak zmienić. W najbliższych latach zostaną wybudowane w Oliwie 3 kolumbaria z ponad pół tysiącem nisz do składania prochów zmarłych.

- By zapewnić mieszkańcom Miasta Gdańska możliwości pochówku bliskich na terenie zamkniętych dziś nekropolii, w lokalizacjach zbliżonych do miejsca zamieszkania, niejednokrotnie ważnych ze względu na wygodę, sentyment lub historyczny charakter miejsca, postanowiliśmy doprowadzić do budowy kolumbariów - podkreśla Iwona Bierut, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej UM w Gdańsku.- Do tej pory kolumbaria komunalne istniały jedynie na cmentarzu Łostowickim, uznaliśmy, że konieczne jest wybudowanie tego typu obiektów na pozostałych gdańskich cmentarzach komunalnych.

W Oliwie mają powstać trzy kolumbaria. Poniżej fragmenty specyfikacji lokalizacji:

Kolumbaria_Oliwa_rozmieszczenie

Teren lokalizacji ?A? kolumbariów znajduje się od strony północno-zachodniej (w granicy północnego fragmentu działki, na lewo od wejścia na cmentarz). Miejsce lokalizacji kolumbariów ogranicza (od tyłu ścian) ogrodzenie. W przypadku zgody konserwatora zabytków na lokalizację kolumbarium w linii ogrodzenia ? niezbędna jest wycinka 4 szt. drzew (klonów) wchodzących w kolizję z kolumbarium. W tym przypadku konieczna będzie rozbiórka ogrodzenia na długości ścian kolumbaryjnych (?)od strony ul. Czyżewskiego.

KolumbariumB_Oliwa

 

Teren pod inwestycję w lokalizacji ?B? to obecnie tzw. ?ogródek?, użytkowany przez zarządcę cmentarza. W jego obrębie znajduje się od strony ulicy Opackiej i od strony zachodniej ogrodzenie historyczne ? do zachowania. Teren lokalizacji ?C? - alejka cmentarna pomiędzy kwaterami nr 25 i nr 26 - znajduje się w pobliżu istniejących nagrobków. 

KolumbariumC_Oliwa

Miasto Gdańsk szuka firmy, która zaprojektuje, sfinansuje, wybuduje i będzie utrzymywać kolumbaria. Chodzi o minimum 2260 nisz na 6 cmentarzach, maksymalnie prawie 9000 na terenie 8 nekropolii. Inwestor zostanie wyłoniony w postępowaniu koncesyjnym. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, poznamy go do końca roku, a realizacja inwestycji powinna się zakończyć nie później niż w ciągu 36 miesięcy od daty podpisania umowy.

Uwzględniono możliwość etapowania przedsięwzięcia, co oznacza, że kolumbaria mogłyby powstawać partiami. - Chodzi o to, by możliwie szybko, po wybudowaniu, można było poszczególne kolumbaria przekazywać do eksploatacji - dodaje Bogna Zuba Zabielska, kierownik Centrum Partnerstwa i Biznesu. ? Stanie się to z pożytkiem dla osób, chcących w kolumbariach złożyć prochy bliskich.

Maksymalny zakres przedsięwzięcia obejmuje zaprojektowanie, sfinansowanie wybudowanie i eksploatację kolumbariów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na 8 cmentarzach komunalnych w Gdańsku, tj.:

1. Cmentarz Oliwski, ul. Opacka 8  - maksymalna liczba  nisz 554

2. Cmentarz Centralny - Srebrzysko, ul. Srebrniki 2  - maksymalna liczba nisz  2712

3. Cmentarz Św. Ignacego, ul. Brzegi 48 (Lokalizacja opcjonalna) - maksymalna liczba nisz 387

4. Cmentarz Sobieszewski, ul Turystyczna 8 - maksymalna liczba nisz ? 1452

5. Cmentarz Salvator Nowy, ul. Cmentarna 2 - maksymalna liczba nisz  - 428

6. Cmentarz Św. Franciszka, ul. Kartuska 238 (Lokalizacja opcjonalna) - maksymalna liczba nisz ? 1880

7. Cmentarz Garnizonowy, ul. Dąbrowskiego 12  - maksymalna liczba nisz  - 814

8. Cmentarz Św. Jadwigi, ul. Góreckiego 12 - maksymalna liczba nisz ? 756

Łącznie 8983 nisz w układzie określonym szczegółowo Specyfikacją Techniczną.

Na cmentarzu Łostowickim (w zarządzie Miasta) jest 25 ścian kolumbaryjnych mieszczących 2070 nisz. Prywatne kolumbarium należące do firmy Zieleń istnieje także na cmentarzu Srebrzysko.

Obecny koszt niszy:

- do pochówku (natychmiastowego) na 20 lat wynosi - 2018,69 zł

- rezerwowanej na 20 lat - 3028,04 zł.

 

pp

wizualizacje kolumbariów - specyfikacja techniczna

|

Cmentarz Oliwski od lat jest zamkniętą nekropolią. Jednak w najbliższych latach zostanie wybudowane kolumbarium do składania prochów zmarłych. Miasto wyda koncesję na budowę i obsługę takich obiektów na gdańskich cmentarzach.

KolumbariumA_Oliwa

Wizualizacja kolumbarium A - wzdłuż ogrodzenia ul. Czyżewskiego

Aby pochować bliskich na Cmentarzu Oliwskim, trzeba mieć tam wcześniej wykupione miejsce. Cmentarz nie ma wolnych miejsc i pochówki odbywają się tylko w miejscach gdzie dotychczas znajdowały się groby. Ma się to jednak zmienić. W najbliższych latach zostaną wybudowane w Oliwie 3 kolumbaria z ponad pół tysiącem nisz do składania prochów zmarłych.

- By zapewnić mieszkańcom Miasta Gdańska możliwości pochówku bliskich na terenie zamkniętych dziś nekropolii, w lokalizacjach zbliżonych do miejsca zamieszkania, niejednokrotnie ważnych ze względu na wygodę, sentyment lub historyczny charakter miejsca, postanowiliśmy doprowadzić do budowy kolumbariów - podkreśla Iwona Bierut, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej UM w Gdańsku.- Do tej pory kolumbaria komunalne istniały jedynie na cmentarzu Łostowickim, uznaliśmy, że konieczne jest wybudowanie tego typu obiektów na pozostałych gdańskich cmentarzach komunalnych.

W Oliwie mają powstać trzy kolumbaria. Poniżej fragmenty specyfikacji lokalizacji:

Kolumbaria_Oliwa_rozmieszczenie

Teren lokalizacji ?A? kolumbariów znajduje się od strony północno-zachodniej (w granicy północnego fragmentu działki, na lewo od wejścia na cmentarz). Miejsce lokalizacji kolumbariów ogranicza (od tyłu ścian) ogrodzenie. W przypadku zgody konserwatora zabytków na lokalizację kolumbarium w linii ogrodzenia ? niezbędna jest wycinka 4 szt. drzew (klonów) wchodzących w kolizję z kolumbarium. W tym przypadku konieczna będzie rozbiórka ogrodzenia na długości ścian kolumbaryjnych (?)od strony ul. Czyżewskiego.

KolumbariumB_Oliwa

 

Teren pod inwestycję w lokalizacji ?B? to obecnie tzw. ?ogródek?, użytkowany przez zarządcę cmentarza. W jego obrębie znajduje się od strony ulicy Opackiej i od strony zachodniej ogrodzenie historyczne ? do zachowania. Teren lokalizacji ?C? - alejka cmentarna pomiędzy kwaterami nr 25 i nr 26 - znajduje się w pobliżu istniejących nagrobków. 

KolumbariumC_Oliwa

Miasto Gdańsk szuka firmy, która zaprojektuje, sfinansuje, wybuduje i będzie utrzymywać kolumbaria. Chodzi o minimum 2260 nisz na 6 cmentarzach, maksymalnie prawie 9000 na terenie 8 nekropolii. Inwestor zostanie wyłoniony w postępowaniu koncesyjnym. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, poznamy go do końca roku, a realizacja inwestycji powinna się zakończyć nie później niż w ciągu 36 miesięcy od daty podpisania umowy.

Uwzględniono możliwość etapowania przedsięwzięcia, co oznacza, że kolumbaria mogłyby powstawać partiami. - Chodzi o to, by możliwie szybko, po wybudowaniu, można było poszczególne kolumbaria przekazywać do eksploatacji - dodaje Bogna Zuba Zabielska, kierownik Centrum Partnerstwa i Biznesu. ? Stanie się to z pożytkiem dla osób, chcących w kolumbariach złożyć prochy bliskich.

Maksymalny zakres przedsięwzięcia obejmuje zaprojektowanie, sfinansowanie wybudowanie i eksploatację kolumbariów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na 8 cmentarzach komunalnych w Gdańsku, tj.:

1. Cmentarz Oliwski, ul. Opacka 8  - maksymalna liczba  nisz 554

2. Cmentarz Centralny - Srebrzysko, ul. Srebrniki 2  - maksymalna liczba nisz  2712

3. Cmentarz Św. Ignacego, ul. Brzegi 48 (Lokalizacja opcjonalna) - maksymalna liczba nisz 387

4. Cmentarz Sobieszewski, ul Turystyczna 8 - maksymalna liczba nisz ? 1452

5. Cmentarz Salvator Nowy, ul. Cmentarna 2 - maksymalna liczba nisz  - 428

6. Cmentarz Św. Franciszka, ul. Kartuska 238 (Lokalizacja opcjonalna) - maksymalna liczba nisz ? 1880

7. Cmentarz Garnizonowy, ul. Dąbrowskiego 12  - maksymalna liczba nisz  - 814

8. Cmentarz Św. Jadwigi, ul. Góreckiego 12 - maksymalna liczba nisz ? 756

Łącznie 8983 nisz w układzie określonym szczegółowo Specyfikacją Techniczną.

Na cmentarzu Łostowickim (w zarządzie Miasta) jest 25 ścian kolumbaryjnych mieszczących 2070 nisz. Prywatne kolumbarium należące do firmy Zieleń istnieje także na cmentarzu Srebrzysko.

Obecny koszt niszy:

- do pochówku (natychmiastowego) na 20 lat wynosi - 2018,69 zł

- rezerwowanej na 20 lat - 3028,04 zł.

 

pp

wizualizacje kolumbariów - specyfikacja techniczna

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Cmentarz Oliwski od lat jest zamkniętą nekropolią. Jednak w najbliższych latach zostanie wybudowane kolumbarium do składania prochów zmarłych. Miasto wyda koncesję na budowę i obsługę takich obiektów na gdańskich cmentarzach.

KolumbariumA_Oliwa

Wizualizacja kolumbarium A – wzdłuż ogrodzenia ul. Czyżewskiego

Aby pochować bliskich na Cmentarzu Oliwskim, trzeba mieć tam wcześniej wykupione miejsce. Cmentarz nie ma wolnych miejsc i pochówki odbywają się tylko w miejscach gdzie dotychczas znajdowały się groby. Ma się to jednak zmienić. W najbliższych latach zostaną wybudowane w Oliwie 3 kolumbaria z ponad pół tysiącem nisz do składania prochów zmarłych.

By zapewnić mieszkańcom Miasta Gdańska możliwości pochówku bliskich na terenie zamkniętych dziś nekropolii, w lokalizacjach zbliżonych do miejsca zamieszkania, niejednokrotnie ważnych ze względu na wygodę, sentyment lub historyczny charakter miejsca, postanowiliśmy doprowadzić do budowy kolumbariów – podkreśla Iwona Bierut, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej UM w Gdańsku.- Do tej pory kolumbaria komunalne istniały jedynie na cmentarzu Łostowickim, uznaliśmy, że konieczne jest wybudowanie tego typu obiektów na pozostałych gdańskich cmentarzach komunalnych.

W Oliwie mają powstać trzy kolumbaria. Poniżej fragmenty specyfikacji lokalizacji:

Kolumbaria_Oliwa_rozmieszczenie

Teren lokalizacji ?A? kolumbariów znajduje się od strony północno-zachodniej (w granicy północnego fragmentu działki, na lewo od wejścia na cmentarz). Miejsce lokalizacji kolumbariów ogranicza (od tyłu ścian) ogrodzenie. W przypadku zgody konserwatora zabytków na lokalizację kolumbarium w linii ogrodzenia ? niezbędna jest wycinka 4 szt. drzew (klonów) wchodzących w kolizję z kolumbarium. W tym przypadku konieczna będzie rozbiórka ogrodzenia na długości ścian kolumbaryjnych (?)od strony ul. Czyżewskiego.

KolumbariumB_Oliwa

 

Teren pod inwestycję w lokalizacji ?B? to obecnie tzw. ?ogródek?, użytkowany przez zarządcę cmentarza. W jego obrębie znajduje się od strony ulicy Opackiej i od strony zachodniej ogrodzenie historyczne ? do zachowania. Teren lokalizacji ?C? – alejka cmentarna pomiędzy kwaterami nr 25 i nr 26 – znajduje się w pobliżu istniejących nagrobków. 

KolumbariumC_Oliwa

Miasto Gdańsk szuka firmy, która zaprojektuje, sfinansuje, wybuduje i będzie utrzymywać kolumbaria. Chodzi o minimum 2260 nisz na 6 cmentarzach, maksymalnie prawie 9000 na terenie 8 nekropolii. Inwestor zostanie wyłoniony w postępowaniu koncesyjnym. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, poznamy go do końca roku, a realizacja inwestycji powinna się zakończyć nie później niż w ciągu 36 miesięcy od daty podpisania umowy.

Uwzględniono możliwość etapowania przedsięwzięcia, co oznacza, że kolumbaria mogłyby powstawać partiami. – Chodzi o to, by możliwie szybko, po wybudowaniu, można było poszczególne kolumbaria przekazywać do eksploatacji – dodaje Bogna Zuba Zabielska, kierownik Centrum Partnerstwa i Biznesu. ? Stanie się to z pożytkiem dla osób, chcących w kolumbariach złożyć prochy bliskich.

Maksymalny zakres przedsięwzięcia obejmuje zaprojektowanie, sfinansowanie wybudowanie i eksploatację kolumbariów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na 8 cmentarzach komunalnych w Gdańsku, tj.:

1. Cmentarz Oliwski, ul. Opacka 8  – maksymalna liczba  nisz 554

2. Cmentarz Centralny – Srebrzysko, ul. Srebrniki 2  – maksymalna liczba nisz  2712

3. Cmentarz Św. Ignacego, ul. Brzegi 48 (Lokalizacja opcjonalna) – maksymalna liczba nisz 387

4. Cmentarz Sobieszewski, ul Turystyczna 8 – maksymalna liczba nisz ? 1452

5. Cmentarz Salvator Nowy, ul. Cmentarna 2 – maksymalna liczba nisz  – 428

6. Cmentarz Św. Franciszka, ul. Kartuska 238 (Lokalizacja opcjonalna) – maksymalna liczba nisz ? 1880

7. Cmentarz Garnizonowy, ul. Dąbrowskiego 12  – maksymalna liczba nisz  – 814

8. Cmentarz Św. Jadwigi, ul. Góreckiego 12 – maksymalna liczba nisz ? 756

Łącznie 8983 nisz w układzie określonym szczegółowo Specyfikacją Techniczną.

Na cmentarzu Łostowickim (w zarządzie Miasta) jest 25 ścian kolumbaryjnych mieszczących 2070 nisz. Prywatne kolumbarium należące do firmy Zieleń istnieje także na cmentarzu Srebrzysko.

Obecny koszt niszy:

– do pochówku (natychmiastowego) na 20 lat wynosi – 2018,69 zł

– rezerwowanej na 20 lat – 3028,04 zł.

 

pp

wizualizacje kolumbariów – specyfikacja techniczna