Reklama

Czy w lesie potrzebne są latarnie?

Radni osiedlowi z Oliwy i Osowy otrzymali do zaopiniowania projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Kościerskiej – z Oliwy do Owczarni. Wprowadzenie planu ma doprowadzić do budowy na całej trasie oświetlenia oraz umożliwić przejazd samochodów komunalnych do szeroko pojętej obsługi miejskiej infrastruktury. Osowa jest negatywnie nastawiona do tych zamiarów. W piątek taką decyzję chcą podjąć radni z Oliwy.

Osowa_sesja_radyOsiedla_Oliwa_31012014

Część relacji z portalu Osowa.com: 30 stycznia odbyła się XXVII sesja Rady Osiedla Osowa, choć właściwie można powiedzieć, że część obrad to sesja połączonych Rad Osiedli: Osowy i Oliwy.

A stało się tak za sprawą „roboczej wizyty” oliwian (Ewelina Sobańska i Tomasz Strug) w związku z koniecznością zaopiniowania projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Kościerskiej – z Oliwy do Owczarni. Przedsięwzięcie to dotyczy mieszkańców obu dzielnic, stąd pomysł konsultacji i wspólnego ustalenia stanowiska.

Plan_Koscierska_droga_rowerowa

Przedstawiciele obu rad byli początkowo skłonni pozytywnie zaopiniować uchwałę. Jednak po wczytaniu się w szczegóły pojawiły się wątpliwości. Należy pamiętać, że teren, przez który miałaby przebiegać planowana ścieżka, to obszar wartościowy przyrodniczo: Trójmiejski Park Krajobrazowy z Rezerwatem Źródliska w Dolinie Ewy. A projekt przewiduje budowę drogi, służącej nie tylko ruchowi cyklistów i pieszych, ale również pojazdów miejskich. Trasa miałaby też być oświetlona.

Takie rozwiązania naruszą obecną równowagę przyrodniczą i zagrażają degradacją środowiska. Poza tym radni obu osiedli uważają, że należy unikać zbędnych wydatków. To znaczy, że trzeba wykorzystać istniejącą infrastrukturę w jak najlepszy sposób, zanim podejmie się decyzję o tworzeniu nowej. A od niedawna pojawiła się taka możliwość.

W lasach oliwskich wzdłuż Spacerowej powstała droga gospodarcza, służąca leśnictwu. Z informacji medialnych wynika, że jest udostępniona rowerzystom i pieszym. Prowadzi przez las od leśniczówki do Owczarni. Łączy więc Osowę z istniejącą na Spacerowej drogą rowerową. Wymaga uzupełnienia niewielkich fragmentów.

Obie rady postanowiły negatywnie zaopiniować projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Kościerskiej – z Oliwy do Owczarni, a w uzasadnieniu wskazać jako korzystniejsze powyższe rozwiązanie. Ponadto radni obu dzielnic postanowili wiosną zrobić „wizję lokalną” drogi, wspólnie maszerując lub przejeżdżając trasę rowerem. (…)

Małgorzata Biernat – Osowa.com

 

Radni osiedlowi z Oliwy i Osowy otrzymali do zaopiniowania projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Kościerskiej - z Oliwy do Owczarni. Wprowadzenie planu ma doprowadzić do budowy na całej trasie oświetlenia oraz umożliwić przejazd samochodów komunalnych do szeroko pojętej obsługi miejskiej infrastruktury. Osowa jest negatywnie nastawiona do tych zamiarów. W piątek taką decyzję chcą podjąć radni z Oliwy.

Osowa_sesja_radyOsiedla_Oliwa_31012014

Część relacji z portalu Osowa.com: 30 stycznia odbyła się XXVII sesja Rady Osiedla Osowa, choć właściwie można powiedzieć, że część obrad to sesja połączonych Rad Osiedli: Osowy i Oliwy.

A stało się tak za sprawą "roboczej wizyty" oliwian (Ewelina Sobańska i Tomasz Strug) w związku z koniecznością zaopiniowania projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Kościerskiej - z Oliwy do Owczarni. Przedsięwzięcie to dotyczy mieszkańców obu dzielnic, stąd pomysł konsultacji i wspólnego ustalenia stanowiska.

Plan_Koscierska_droga_rowerowa

Przedstawiciele obu rad byli początkowo skłonni pozytywnie zaopiniować uchwałę. Jednak po wczytaniu się w szczegóły pojawiły się wątpliwości. Należy pamiętać, że teren, przez który miałaby przebiegać planowana ścieżka, to obszar wartościowy przyrodniczo: Trójmiejski Park Krajobrazowy z Rezerwatem Źródliska w Dolinie Ewy. A projekt przewiduje budowę drogi, służącej nie tylko ruchowi cyklistów i pieszych, ale również pojazdów miejskich. Trasa miałaby też być oświetlona.

Takie rozwiązania naruszą obecną równowagę przyrodniczą i zagrażają degradacją środowiska. Poza tym radni obu osiedli uważają, że należy unikać zbędnych wydatków. To znaczy, że trzeba wykorzystać istniejącą infrastrukturę w jak najlepszy sposób, zanim podejmie się decyzję o tworzeniu nowej. A od niedawna pojawiła się taka możliwość.

W lasach oliwskich wzdłuż Spacerowej powstała droga gospodarcza, służąca leśnictwu. Z informacji medialnych wynika, że jest udostępniona rowerzystom i pieszym. Prowadzi przez las od leśniczówki do Owczarni. Łączy więc Osowę z istniejącą na Spacerowej drogą rowerową. Wymaga uzupełnienia niewielkich fragmentów.

Obie rady postanowiły negatywnie zaopiniować projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Kościerskiej - z Oliwy do Owczarni, a w uzasadnieniu wskazać jako korzystniejsze powyższe rozwiązanie. Ponadto radni obu dzielnic postanowili wiosną zrobić "wizję lokalną" drogi, wspólnie maszerując lub przejeżdżając trasę rowerem. (...)

Małgorzata Biernat - Osowa.com

 

|

Radni osiedlowi z Oliwy i Osowy otrzymali do zaopiniowania projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Kościerskiej - z Oliwy do Owczarni. Wprowadzenie planu ma doprowadzić do budowy na całej trasie oświetlenia oraz umożliwić przejazd samochodów komunalnych do szeroko pojętej obsługi miejskiej infrastruktury. Osowa jest negatywnie nastawiona do tych zamiarów. W piątek taką decyzję chcą podjąć radni z Oliwy.

Osowa_sesja_radyOsiedla_Oliwa_31012014

Część relacji z portalu Osowa.com: 30 stycznia odbyła się XXVII sesja Rady Osiedla Osowa, choć właściwie można powiedzieć, że część obrad to sesja połączonych Rad Osiedli: Osowy i Oliwy.

A stało się tak za sprawą "roboczej wizyty" oliwian (Ewelina Sobańska i Tomasz Strug) w związku z koniecznością zaopiniowania projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Kościerskiej - z Oliwy do Owczarni. Przedsięwzięcie to dotyczy mieszkańców obu dzielnic, stąd pomysł konsultacji i wspólnego ustalenia stanowiska.

Plan_Koscierska_droga_rowerowa

Przedstawiciele obu rad byli początkowo skłonni pozytywnie zaopiniować uchwałę. Jednak po wczytaniu się w szczegóły pojawiły się wątpliwości. Należy pamiętać, że teren, przez który miałaby przebiegać planowana ścieżka, to obszar wartościowy przyrodniczo: Trójmiejski Park Krajobrazowy z Rezerwatem Źródliska w Dolinie Ewy. A projekt przewiduje budowę drogi, służącej nie tylko ruchowi cyklistów i pieszych, ale również pojazdów miejskich. Trasa miałaby też być oświetlona.

Takie rozwiązania naruszą obecną równowagę przyrodniczą i zagrażają degradacją środowiska. Poza tym radni obu osiedli uważają, że należy unikać zbędnych wydatków. To znaczy, że trzeba wykorzystać istniejącą infrastrukturę w jak najlepszy sposób, zanim podejmie się decyzję o tworzeniu nowej. A od niedawna pojawiła się taka możliwość.

W lasach oliwskich wzdłuż Spacerowej powstała droga gospodarcza, służąca leśnictwu. Z informacji medialnych wynika, że jest udostępniona rowerzystom i pieszym. Prowadzi przez las od leśniczówki do Owczarni. Łączy więc Osowę z istniejącą na Spacerowej drogą rowerową. Wymaga uzupełnienia niewielkich fragmentów.

Obie rady postanowiły negatywnie zaopiniować projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Kościerskiej - z Oliwy do Owczarni, a w uzasadnieniu wskazać jako korzystniejsze powyższe rozwiązanie. Ponadto radni obu dzielnic postanowili wiosną zrobić "wizję lokalną" drogi, wspólnie maszerując lub przejeżdżając trasę rowerem. (...)

Małgorzata Biernat - Osowa.com

 

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Radni osiedlowi z Oliwy i Osowy otrzymali do zaopiniowania projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Kościerskiej – z Oliwy do Owczarni. Wprowadzenie planu ma doprowadzić do budowy na całej trasie oświetlenia oraz umożliwić przejazd samochodów komunalnych do szeroko pojętej obsługi miejskiej infrastruktury. Osowa jest negatywnie nastawiona do tych zamiarów. W piątek taką decyzję chcą podjąć radni z Oliwy.

Osowa_sesja_radyOsiedla_Oliwa_31012014

Część relacji z portalu Osowa.com: 30 stycznia odbyła się XXVII sesja Rady Osiedla Osowa, choć właściwie można powiedzieć, że część obrad to sesja połączonych Rad Osiedli: Osowy i Oliwy.

A stało się tak za sprawą „roboczej wizyty” oliwian (Ewelina Sobańska i Tomasz Strug) w związku z koniecznością zaopiniowania projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Kościerskiej – z Oliwy do Owczarni. Przedsięwzięcie to dotyczy mieszkańców obu dzielnic, stąd pomysł konsultacji i wspólnego ustalenia stanowiska.

Plan_Koscierska_droga_rowerowa

Przedstawiciele obu rad byli początkowo skłonni pozytywnie zaopiniować uchwałę. Jednak po wczytaniu się w szczegóły pojawiły się wątpliwości. Należy pamiętać, że teren, przez który miałaby przebiegać planowana ścieżka, to obszar wartościowy przyrodniczo: Trójmiejski Park Krajobrazowy z Rezerwatem Źródliska w Dolinie Ewy. A projekt przewiduje budowę drogi, służącej nie tylko ruchowi cyklistów i pieszych, ale również pojazdów miejskich. Trasa miałaby też być oświetlona.

Takie rozwiązania naruszą obecną równowagę przyrodniczą i zagrażają degradacją środowiska. Poza tym radni obu osiedli uważają, że należy unikać zbędnych wydatków. To znaczy, że trzeba wykorzystać istniejącą infrastrukturę w jak najlepszy sposób, zanim podejmie się decyzję o tworzeniu nowej. A od niedawna pojawiła się taka możliwość.

W lasach oliwskich wzdłuż Spacerowej powstała droga gospodarcza, służąca leśnictwu. Z informacji medialnych wynika, że jest udostępniona rowerzystom i pieszym. Prowadzi przez las od leśniczówki do Owczarni. Łączy więc Osowę z istniejącą na Spacerowej drogą rowerową. Wymaga uzupełnienia niewielkich fragmentów.

Obie rady postanowiły negatywnie zaopiniować projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Kościerskiej – z Oliwy do Owczarni, a w uzasadnieniu wskazać jako korzystniejsze powyższe rozwiązanie. Ponadto radni obu dzielnic postanowili wiosną zrobić „wizję lokalną” drogi, wspólnie maszerując lub przejeżdżając trasę rowerem. (…)

Małgorzata Biernat – Osowa.com

 

Ostatnia edycja: 3 marca, 2015 o 07:25