Reklama

Niejasności graniczne na Leśnej

Czy sąsiad może rozebrać nasze ogrodzenie i je przestawiać? To pytanie zadają sobie mieszkańcy dwóch wspólnot mieszkaniowych przy ul.  Leśnej i Liczmańskiego w Oliwie. Powodem są niejasności co do prawidłowego przebiegu granicy między posesjami.

Budynek wznoszony przy ul. Leśnej 13 | fot. Tomasz Strug
Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Czy sąsiad może rozebrać nasze ogrodzenie i je przestawiać? To pytanie zadają sobie mieszkańcy dwóch wspólnot mieszkaniowych przy ul.  Leśnej i Liczmańskiego w Oliwie. Powodem są niejasności co do prawidłowego przebiegu granicy między posesjami.

Mieszkańcy budynków przy ul. Leśnej 12 oraz Liczmańskiego 26 otrzymali zawiadomienie od właściciela posesji przy Leśnej 13, że będą przesuwane ogrodzenia miedzy posesjami. Jak twierdzi inwestor wznoszonego obecnie budynku, działania te mają na celu doprowadzenie linii ogrodzenia na granicy działek do zgodności ze stanem prawnym. Płot ma zostać przesunięty o około 1,2 metra, prawdopodobnie wymagać to będzie również rozbiórki jednego z garaży. Dotarły do nad głosy oburzenia co do trybu zawiadamiania i legalności tych prac.

Przy ul. Leśnej 13 trwa obecnie budowa budynku wielorodzinnego – napisał do nas w piątek  jeden z mieszkańców. –  Przed chwilą na tablicach ogłoszeń sąsiednich nieruchomości (ul.Leśna i Liczmańskiego) zawieszono informację, że w związku z ww. budową przesuwane będą ogrodzenia działek sąsiednich, doprowadzające do zgodności ze stanem prawnym, a roboty rozpoczną się od poniedziałku 16 grudnia. Ogłoszenia nie są autoryzowane przez projektanta, ani przez geodetę, nie była też przeprowadzana procedura wznowienia granic nieruchomości. Wobec tego wątpliwość budzi tryb tych robót budowlanych, tryb powiadomienia mieszkańców sąsiednich nieruchomości i podstawa prawna tych działań.

Niezwykłym wydaje się powiadomienie pod osłoną nocy w piątkowy wieczór…..o robotach rozpoczynających się od poniedziałku. Wszystko to będzie odbywać się w sąsiedztwie historycznych nieruchomości objętych gminną ewidencją zabytków (ul.Leśna 12, Liczmańskiego 26). Nauczeni doświadczeniem bezprawnej rozbiórki budynku przy ul. Podhalańskiej, proszę o podjęcie w imieniu mieszkańców działań mających na celu wyjaśnienie podstawy prawnej tych działań, bądź wskazanie ścieżki administracyjnej zmierzającej do wyjaśnienia tej sytuacji.

Jak nas informuje czytelnik, od strony posesji  ul. Leśna 12, ogrodzenie jest już zdemontowane, natomiast płot od strony posesji Liczmańskiego 26 jeszcze stoi.

– Nie mam wątpliwości, że rozbieżność przebiegu granic wymaga wyjaśnienia, natomiast tryb przeprowadzenia tych robót, wpływających nie tylko na zmianę stosunków własnościowych ale także na relacje sąsiedzkie budzi zdziwienie i wątpliwości – dodaje nasz czytelnik.

Udało nam się skontaktować z przedstawicielem inwestora budynku przy ul. Leśnej 13, który twierdzi, że nie ma żadnego przesuwania granic, a jedynie korygowany jest błędny przebieg ogrodzenia sąsiednich posesji. Ogrodzenia te maja stać na terenie działki Leśna 13,  około 1,2 metra od prawdziwego przebiegu granicy. Niezgodność z mapami geodezyjnymi miała wyjść na jaw w trakcie pomiarów ogrodzonego terenu.

Proces wznowienia granicy nieruchomości

Nie wiadomo, czy przy Leśnej istnieją słupki graniczne. Zgodnie z zapisem art. 39 ustęp 1 ustawy Prawo geodezyjne i Kartograficzne, znaki graniczne, przesunięte, uszkodzone lub zniszczone, ustalone uprzednio, mogą być wznowione bez przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego, jeśli istnieją dokumenty pozwalające na określenie pierwotnego położenia.

Jednak w przypadku sporu, co do położenia znaków, strony mogą wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie sprawy. Można również wystąpić o proces wznowienia granicy nieruchomości.

Przedstawiciel inwestora zapowiedział gotowość spotkania się z sąsiednimi wspólnotami i rozmowy o ewentualnym przeprowadzeniu formalnej procedury.

Utrudnienia w ruchu na Leśnej

Sporą niedogodnością dla okolicznych mieszkańców jest zamknięcie przejazdu przez ul. Leśną na wysokości posesji nr 13. Związane jest to właśnie z trwającą tu budową. – Na ul. Leśnej w Gdańsku trwają roboty związane z budową przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, na które zostało wydane zezwolenie w terminie od 16.12.2019r. do 18.12.2019r – informuje Magdalena Kiljan, rzecznik prasowy Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. Z tych samych powodów przez kilka kolejnych dni nie da się przejść chodnikiem przed opisywaną posesją.

Tomasz Strug

Ostatnia edycja: 17 grudnia, 2019 o 19:09