Reklama

Podwyżka czynszów w mieszkaniach komunalnych

Po prawie 9 latach władze Gdańska podnoszą czynsze w mieszkaniach komunalnych. Stawka za 1 metr kwadratowy wzrasta z 10,20 na 12 zł.

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Po prawie 9 latach władze Gdańska podnoszą czynsze w mieszkaniach komunalnych. Stawka za 1 metr kwadratowy wzrasta z 10,20 na 12 zł.

To pierwsza podwyżka czynszów w gdańskich mieszkaniach prawie od dekady. Ostatnia miała miejsce w marcu 2011 roku. Na stronie Gdańskich Nieruchomości opublikowano ZARZĄDZENIE NR 16/20
PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia miesięcznej bazowej stawki czynszu za najem lm2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gdańska stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska oraz wynajmowanych przez Gminę Miasta Gdańska.

W zarządzeniu sstala się miesięczną stawkę bazową czynszu za najem 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gdańska stanowiącego własność Gminy Miasta Gdańska oraz wynajmowanego przez Gminę Miasta Gdańska w wysokości 12,00 zl.

Miesięczna stawka czynszu za najem socjalny 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi 2,40 zl.

W przypadku niezłożenia przez najemcę w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania gminy deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji, o której mowa w art. 21 c ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz w § 20 wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gdańska na lata 2020 – 2024 stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVII/419/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gdańska na lata 2020 – 2024 oplatę za 1 metr kwadratowy ustalono w wysokości 40,71 zl.

Więcej informacji i wnioski o obniżkę dochodową czynszu znajdują się na tej stronie.

ts

Ostatnia edycja: 19 stycznia, 2020 o 05:54