Reklama

Problemy z nocną opieką Szpitala Dziecięcego

Nocna i świąteczna opieka medyczna w Szpitalu Dziecięcym Polanki szwankuje. Zdarzają się przypadki, że nie ma żadnego lekarza i z tego powodu rodzicie z chorymi dziećmi krążą po całym mieście w poszukiwaniu pomocy.

Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Oliwie
Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Nocna i świąteczna opieka medyczna w Szpitalu Dziecięcym Polanki szwankuje. Zdarzają się przypadki, że nie ma żadnego lekarza i z tego powodu rodzicie z chorymi dziećmi krążą po całym mieście w poszukiwaniu pomocy.

1 października wszedł w życie system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej zwany potocznie siecią szpitali. Z tego powodu nastąpiły również zmiany w organizacji nocnej  i całodobowej świątecznej opieki zdrowotnej. Opiekę tę mają bowiem obowiązek świadczyć zakwalifikowane do sieci szpitale I, II i III stopnia (w województwie pomorskim jest ich 18) oraz szpitale pediatryczne. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna udzielana jest od godziny 18 po południu do 8 rano w dni powszednie oraz całodobowo w dni wolne od pracy. Okazuje się, że wymyślony w Ministerstwie Zdrowia system do dziś sprawia kłopoty pacjentom i szpitalom.

Dziecko poczuło się wieczorem na tyle źle, że postanowiłam pojechać do lekarza – opowiada pani Aneta z Oliwy o wydarzeniach z nocy z 12 na 13 grudnia. – Byłam bardzo zdziwiona, dojechawszy na Polanki do specjalistycznego dziecięcego szpitala, gdzie mnie dwie pielęgniarki poinformowały, że nie ma lekarza. W nocy nie ma lekarza!

Pielęgniarki skierowały naszą czytelniczkę z dzieckiem do przychodni przy ul. Lema, która znajduje się na Morenie. Tam jednak też cieżko się dostać.

Okazuje się, że takie sytuacje nie są wyjątkiem. – Na stronie szpitala znalazłam informację kobiety, która była 7 i 8 grudnia i też nie było pediatry – mówi pani Aneta. Z kolei od pani Karoliny z Moreny mamy informację, że rodzice z dziećmi odsyłani są na Lema już przy szlabanie oliwskiego szpitala. Portier przy bramie poinformował naszą czytelniczkę, że nie ma lekarza na dyżurze.

Musi być lekarz, niekoniecznie pediatra

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z czerwca tego roku nie przewiduje zapewnienia przez placówki sprawujące nocną i całodobową świąteczną opiekę medyczną obecności lekarza pediatry w godzinach pracy placówki – informuje Mariusz Szymański, rzecznik prasowy Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku. – We wspomnianym dokumencie mowa jest jedynie o poradach udzielanych w tych placówkach przez lekarza i pielęgniarkę posiadających prawo wykonywania zawodu. Oznacza to, że każdy lekarz i pielęgniarka mają obowiązek udzielania porady wszystkim zgłaszającym się osobom bez względu na ich wiek.

W szpitalu dziecięcym nie było w ogóle lekarza. Była tylko pielęgniarka. Czy to wystarcza? Czy sama pielęgniarka może udzielać porad?

Nie, sam pielęgniarka to za mało – odpowiada Mariusz Szymański. –  Wszelkie skargi pacjenci mogą kierować do Wydziału Spraw Świadczeniobiorców pomorskiego NFZ, tel. 583218626, 583218635, e-mail: biurowss@nfz-gdansk.pl. Ten wydział zobowiązany jest sprawdzić i wyjaśnić każdy sygnał od pacjenta dotyczący ewentualnego naruszenia umowy podpisanej przez świadczeniodawcę z NFZ. Każdorazowo skarżący pacjent otrzymuje  informację o efektach podjętych przez NFZ działań w konkretnej sprawie.

To zdarzenie losowe – twierdzi szpital

Pytanie o brak lekarza w czasie nocnej  i całodobowej świątecznej opieki zdrowotnej wysłaliśmy również do Szpitala Dziecięcego Polanki. Poniżej przytaczamy treść całej odpowiedzi:

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej realizowane są przez Szpital Dziecięcy Polanki od 1 października br. W myśl przepisów są to świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej, udzielane w sytuacji nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Realizowane są one od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do godziny 8.00 dnia następnego. Szpital Polanki przyjmuje pacjentów do 18 roku życia, jednak dla wygody pacjenta porady udzielane są także osobom powyżej 18 roku życia, w ramach podwykonawstwa osoby takie są  przyjmowane w 7 Szpitalu Marynarki Wojennej przy ul. Polanki 117.

Szpital Polanki jest jednym z pięciu podmiotów na terenie Gdańska świadczącym nocną i świąteczną obsługę chorych. Pacjenci mogą również skorzystać z takiej pomocy: w Nadmorskim Centrum Medycznym przy ul. Świętokrzyskiej 4, Przychodni Rodzinnej Medica Plus przy ul. Lema 21 oraz z dwóch punktów podmiotu Copernicus przy ulicach: Jana Pawła II 50 oraz Powstańców Warszawskich 1/2. W ramach takich usług nie obowiązuje rejonizacja.  

Odnosząc się do opisanej sytuacji braku lekarza w ramach obsługi nocnej, może ona wynikać z nagłej nieprzewidzianej absencji lekarskiej, spowodowanej np. chorobą lub ważnymi sprawami rodzinnymi. W przypadku braku lekarza w NOCH pacjent może zawsze skorzystać 
z porady lekarskiej w tym lekarza pediatry w szpitalnej Izbie Przyjęć. Okres jesienno-zimowy cechuje się zawsze zdecydowanym wzrostem liczby pacjentów w naszych placówkach, co skutkuje wydłużeniem czasu oczekiwania na poradę; niestety jest to także okres wzrostu zachorowań wśród lekarzy. 

Pragnę również zauważyć, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 28 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych – realizacja umowy w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej obejmuje poradę udzieloną przez lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu oraz pielęgniarkę posiadającą prawo wykonywania zawodu. Rozporządzenie to nie przewiduje konieczności zapewnienia lekarza pediatry, wobec czego każdy lekarz i pielęgniarka mają obowiązek udzielania porady wszystkim zgłaszającym się osobom, bez względu na wiek.  

Szpital Dziecięcy Polanki w trosce o dobro pacjenta stara się jednak jeżeli jest to tylko możliwe zapewnić obecność lekarza pediatry w ramach nocnej i świątecznej obsługi chorych. Pragniemy zauważyć, że żaden pacjent zgłaszający się do naszej placówki nie jest pozostawiany bez pomocy.  

Jarosław Cejrowski
Rzecznik Prasowy

Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o. o. 

este

Ostatnia edycja: 23 grudnia, 2017 o 11:47