Reklama

Plan remontów chodników w 2015 roku

16 kilometrów chodników zostanie wyremontowanych w przyszłym roku na terenie Gdańska. To nieco okrojona kontynuacja tegorocznego Programu Modernizacji Chodników.

Krckiego_remont_tablica

Tablica informująca o planowanym remoncie

W tym roku wyremontowano w Gdańsku 21 kilometrów traktów dla pieszych. Dobiegają końca ostatnie prace.

– Łączny koszt  wszystkich remontów w tym roku wyniesie więc ponad 16 mln zł, a nie jak zakładaliśmy na początku ? 15 mln zł ? mówi dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku Mieczysław Kotłowski.

Wiadomo już jakie fragmenty ulic przejdą remont w 2015 roku. Druga edycja programu obejmie remonty lub budowę 41 fragmentów chodników i nawierzchni ulic o łącznej długości blisko 16 km. Rozpoczęcie prac planowane jest już na marzec 2015 roku. Wstępny, szacowany koszt wszystkich prac w ramach Miejskiego Programu Modernizacji Chodników to blisko 13 mln zł.

Najwięcej fragmentów chodników wyremontowanych zostanie we Wrzeszczu (10) i Oliwie (5). Następne w kolejności są Siedlce (3) oraz Stare Miasto i Sobieszewo (2) ? wylicza dyrektor Kotłowski. Lista chodników zaplanowanych do remontu znajduje się poniżej.

Jak wybierano chodniki do remontu?

– Kryteria wyboru miejsc do programu są zawsze takie same. Najważniejsze to stan techniczny chodnika, intensywność ruchu i znaczenie komunikacyjne – odpowiada zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej Maciej Lisicki. – Bardzo ważnym kryterium jest dla nas zapewnienie mieszkańcom dogodnego i bezpiecznego dojścia do przystanków komunikacji miejskiej oraz placówek oświatowych. Listy sporządzono w dużej mierze na podstawie wniosków i uwag mieszkańców zgłaszanych m.in. podczas spotkań z prezydentem Gdańska z cyklu ?Mój dom, moja dzielnica, moje miasto. 

Równe studzienki kanalizacyjne

Na coraz większą skalę prowadzone są w mieście prace naprawcze zapadniętych studzienek kanalizacyjnych. Prowadzone są one w oparciu o nową technologię opracowaną na zlecenie Miasta przez Politechnikę Gdańską.

Mamy nadzieję, że nowa technologia montowania studzienek wyeliminuje problem ich zapadania się już kilkanaście miesięcy od ich powstania ? mówi dyrektor ZDiZ. Teraz studzienki opierane będą na specjalnych stalowych obręczach, które znajdą się pod powierzchnia jezdni.

– W tym roku remont przechodzi 1310 studzienek, łączna wartość tych prac to ponad 3 mln zł. To rekordowa liczba, bo średnio w ciągu roku naprawianych było dotychczas ok. 400 studzienek. Bez wątpienia prace te przełożą się na podniesienie komfortu jazdy po miejskich drogach ? podkreśla Lisicki.

Pw/Ts

Lokalizacja

Długość chodnika do remontu /budowy (mb)

Uwarunkowania realizacyjne

Szacowane koszty realizacji (zł)

Dzielnica

administracyjna

Partyzantów

(odcinek od Matki Polki do Obywatelskiej)

– budowa nowego chodnika 950 mb

– chodnik- 480 000

Wrzeszcz

Bitwy Oliwskiej

remont istniejącego chodnika ? 220 mb

remont  chodnika  w połączeniu z remontem nawierzchni  bitumicznej jezdni

– chodnik 105 000

– jezdnia 140 000

Razem 245 000

Oliwa

Straganiarska (odcinek od Lawendowej do

Grobla )

remont istniejącego chodnika 110 mb

remont chodnika w połączeniu z remontem nawierzchni jezdni

– chodnik 140 000

– jezdnia 350 000

Razem 490 000

Stare Miasto

Waryńskiego

– remont istniejącego  chodnika -250mb

– chodnik 240 000

Wrzeszcz

Dickmana

– remont istniejącego chodnika300 mb

– chodnik 200 000

Oliwa

Dragana

– remont istniejącego chodnika 800 mb

remont chodnika w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni

– chodnik 360 000

– jezdnia 1 100 000

Razem 1 460 000

Chełm

Stężycka (odcinek od Lubowidzkiej do zabudowy mieszkaniowej)

– remont istniejącego chodnika 280mb

– chodnik 80 000

Ujeścisko

Łanowa (odcinek od Miedza do Na Szańcach)

budowa nowego chodnika 120 mb

remont chodnika w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni

– chodnik 30 000

– jezdnia 100 000

Razem 130 000

Olszynka

Lawendowa

remont istniejącego chodnika 140 mb

– chodnik 120 000

Stare Miasto

Wojskiego

remont istniejącego chodnika 1350 mb

-chodnik 486 000

Siedlce

Kartuska (odcinek przy zbiorniku retencyjnym Zabornia)

remont istniejącego chodnika 700 mb

-chodnik 315 000

Siedlce

Piaskowa

remont istniejącego chodnika 300 mb

remont chodnika w połączeniu z remontem nawierzchni jezdni

chodnik 108 000

jezdnia 300 000

Razem- 408 000

Orunia

Lipce

budowa chodnika 400 mb

budowa chodnika w połączeniu z remontem nawierzchni jezdni

chodnik- 108 000                   

jezdnia – 660000                                                                                  Razem -768 000

Orunia

Turystyczna (odcinek od Nadwiślańskiej do Radosnej)

remont istniejącego chodnika 200mb

chodnik 110 000

Sobieszewo

Rzeźnicka (odcinek od Toruńskiej do Pod Zrębem )

remont istniejącego chodnika 410 mb

chodnik 230 000

Dolne Miasto

Żabi Kruk (odcinek od Toruńskiej do Pod Zrębem)

remont istniejącego chodnika 370 mb

chodnik 150 000

Dolne Miasto

Miszewskiego

(odcinek od Zator-Przytockiego do posesji nr 11

remont istniejącego chodnika 260 mb

chodnik 320 000

Wrzeszcz

Wassowskiego

remont istniejącego chodnika 230 mb

chodnik 70 000

Wrzeszcz

Sienkiewicza

remont istniejącego chodnika 170 mb

chodnik 130 000

Wrzeszcz

Dębowa

remont istniejącego chodnika 590 mb

chodnik 320 000

Wrzeszcz

Brzozowa

remont istniejącego chodnika 310 mb

chodnik 180 000

Wrzeszcz

Partyzantów (ciąg  pieszy przez park na połączeniu z Grunwaldzką)

Remont istniejącego  chodnika 230 mb

chodnik 110 000

Wrzeszcz

Sygietyńskiego

budowa ciągu pieszo-jezdnego 130 mb

budowa ciągu pieszo-jezdnego

ciąg pieszo-jezdny 120 000

Strzyża

Husa

remont istniejącego chodnika 540 mb

chodnik 360 000

Oliwa

Kręckiego

remont istniejącego chodnika 260 mb

Chodnik 160 000

Oliwa

Drzymały

remont istniejącego chodnika 240 mb

chodnik 120 000

Oliwa

Hynka (odcinek od JP II do Braci Lewoniewskich)

remont istniejącego chodnika 250 mb

chodnik 110 000

Zaspa

Kwidzyńska

budowa chodnika 240 mb

budowa chodnika w połączeniu z utwardzeniem nawierzchni gruntowej jezdni

chodnik-54 000

jezdnia-180 000

Razem-234 000

Osowa

Radarowa

utwardzenie ciągu pieszo ? jezdnego 130 mb

ciąg pieszo – jezdny-100 000

koszt pozyskania gruntu 60 000

Razem- 160 000

Klukowo

Ramułta

remont istniejącego chodnika 300 mb

remont istniejącego chodnika w połączeniu z remontem nawierzchni jezdni

chodnik- 110 000

jezdnia- 280 000

Razem- 390 000

Orunia

Grabowa

remont istniejącego chodnika 300 mb

remont istniejącego chodnika w połączeniu z remontem nawierzchni jezdni

chodnik- 110 000

jezdnia- 280 000                                                                                  Razem- 390 000

Orunia

Przybrzeżna

remont istniejącego ciągu  ciągu pieszo ? jezdnego 800 mb

ciąg pieszo ? jezdny 520 000

Orunia

Lubowidzka (odcinek od  Kazimierza Jagiellończyka do granicy administracyjnej miasta

budowa chodnika 320 mb

chodnik 110 000

Szadółki

Batorego

remont istniejącego chodnika 650 mb

chodnik 320 000

Wrzeszcz

Kartuska ? połączenie komunikacyjne

Kartuska Północna z osiedlem Wiszące Ogrody

budowa schodów terenowych wraz z  wykonaniem chodnika 40 mb

chodnik 100 000

Jasień

 


RAZEM: 10 136 000,00

Prostujemy chodniki, planujemy rynsztoki

16 kilometrów chodników zostanie wyremontowanych w przyszłym roku na terenie Gdańska. To nieco okrojona kontynuacja tegorocznego Programu Modernizacji Chodników.

Krckiego_remont_tablica

Tablica informująca o planowanym remoncie

W tym roku wyremontowano w Gdańsku 21 kilometrów traktów dla pieszych. Dobiegają końca ostatnie prace.

- Łączny koszt  wszystkich remontów w tym roku wyniesie więc ponad 16 mln zł, a nie jak zakładaliśmy na początku ? 15 mln zł ? mówi dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku Mieczysław Kotłowski.

Wiadomo już jakie fragmenty ulic przejdą remont w 2015 roku. Druga edycja programu obejmie remonty lub budowę 41 fragmentów chodników i nawierzchni ulic o łącznej długości blisko 16 km. Rozpoczęcie prac planowane jest już na marzec 2015 roku. Wstępny, szacowany koszt wszystkich prac w ramach Miejskiego Programu Modernizacji Chodników to blisko 13 mln zł.

- Najwięcej fragmentów chodników wyremontowanych zostanie we Wrzeszczu (10) i Oliwie (5). Następne w kolejności są Siedlce (3) oraz Stare Miasto i Sobieszewo (2) ? wylicza dyrektor Kotłowski. Lista chodników zaplanowanych do remontu znajduje się poniżej.

Jak wybierano chodniki do remontu?

- Kryteria wyboru miejsc do programu są zawsze takie same. Najważniejsze to stan techniczny chodnika, intensywność ruchu i znaczenie komunikacyjne - odpowiada zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej Maciej Lisicki. - Bardzo ważnym kryterium jest dla nas zapewnienie mieszkańcom dogodnego i bezpiecznego dojścia do przystanków komunikacji miejskiej oraz placówek oświatowych. Listy sporządzono w dużej mierze na podstawie wniosków i uwag mieszkańców zgłaszanych m.in. podczas spotkań z prezydentem Gdańska z cyklu ?Mój dom, moja dzielnica, moje miasto. 

Równe studzienki kanalizacyjne

Na coraz większą skalę prowadzone są w mieście prace naprawcze zapadniętych studzienek kanalizacyjnych. Prowadzone są one w oparciu o nową technologię opracowaną na zlecenie Miasta przez Politechnikę Gdańską.

- Mamy nadzieję, że nowa technologia montowania studzienek wyeliminuje problem ich zapadania się już kilkanaście miesięcy od ich powstania ? mówi dyrektor ZDiZ. Teraz studzienki opierane będą na specjalnych stalowych obręczach, które znajdą się pod powierzchnia jezdni.

- W tym roku remont przechodzi 1310 studzienek, łączna wartość tych prac to ponad 3 mln zł. To rekordowa liczba, bo średnio w ciągu roku naprawianych było dotychczas ok. 400 studzienek. Bez wątpienia prace te przełożą się na podniesienie komfortu jazdy po miejskich drogach ? podkreśla Lisicki.

Pw/Ts

Lokalizacja

Długość chodnika do remontu /budowy (mb)

Uwarunkowania realizacyjne

Szacowane koszty realizacji (zł)

Dzielnica

administracyjna

Partyzantów

(odcinek od Matki Polki do Obywatelskiej)

- budowa nowego chodnika 950 mb

- chodnik- 480 000

Wrzeszcz

Bitwy Oliwskiej

remont istniejącego chodnika ? 220 mb

remont  chodnika  w połączeniu z remontem nawierzchni  bitumicznej jezdni

- chodnik 105 000

- jezdnia 140 000

Razem 245 000

Oliwa

Straganiarska (odcinek od Lawendowej do

Grobla )

remont istniejącego chodnika 110 mb

remont chodnika w połączeniu z remontem nawierzchni jezdni

- chodnik 140 000

- jezdnia 350 000

Razem 490 000

Stare Miasto

Waryńskiego

- remont istniejącego  chodnika -250mb

- chodnik 240 000

Wrzeszcz

Dickmana

- remont istniejącego chodnika300 mb

- chodnik 200 000

Oliwa

Dragana

- remont istniejącego chodnika 800 mb

remont chodnika w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni

- chodnik 360 000

- jezdnia 1 100 000

Razem 1 460 000

Chełm

Stężycka (odcinek od Lubowidzkiej do zabudowy mieszkaniowej)

- remont istniejącego chodnika 280mb

- chodnik 80 000

Ujeścisko

Łanowa (odcinek od Miedza do Na Szańcach)

budowa nowego chodnika 120 mb

remont chodnika w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni

- chodnik 30 000

- jezdnia 100 000

Razem 130 000

Olszynka

Lawendowa

remont istniejącego chodnika 140 mb

- chodnik 120 000

Stare Miasto

Wojskiego

remont istniejącego chodnika 1350 mb

-chodnik 486 000

Siedlce

Kartuska (odcinek przy zbiorniku retencyjnym Zabornia)

remont istniejącego chodnika 700 mb

-chodnik 315 000

Siedlce

Piaskowa

remont istniejącego chodnika 300 mb

remont chodnika w połączeniu z remontem nawierzchni jezdni

chodnik 108 000

jezdnia 300 000

Razem- 408 000

Orunia

Lipce

budowa chodnika 400 mb

budowa chodnika w połączeniu z remontem nawierzchni jezdni

chodnik- 108 000                   

jezdnia - 660000                                                                                  Razem -768 000

Orunia

Turystyczna (odcinek od Nadwiślańskiej do Radosnej)

remont istniejącego chodnika 200mb

chodnik 110 000

Sobieszewo

Rzeźnicka (odcinek od Toruńskiej do Pod Zrębem )

remont istniejącego chodnika 410 mb

chodnik 230 000

Dolne Miasto

Żabi Kruk (odcinek od Toruńskiej do Pod Zrębem)

remont istniejącego chodnika 370 mb

chodnik 150 000

Dolne Miasto

Miszewskiego

(odcinek od Zator-Przytockiego do posesji nr 11

remont istniejącego chodnika 260 mb

chodnik 320 000

Wrzeszcz

Wassowskiego

remont istniejącego chodnika 230 mb

chodnik 70 000

Wrzeszcz

Sienkiewicza

remont istniejącego chodnika 170 mb

chodnik 130 000

Wrzeszcz

Dębowa

remont istniejącego chodnika 590 mb

chodnik 320 000

Wrzeszcz

Brzozowa

remont istniejącego chodnika 310 mb

chodnik 180 000

Wrzeszcz

Partyzantów (ciąg  pieszy przez park na połączeniu z Grunwaldzką)

Remont istniejącego  chodnika 230 mb

chodnik 110 000

Wrzeszcz

Sygietyńskiego

budowa ciągu pieszo-jezdnego 130 mb

budowa ciągu pieszo-jezdnego

ciąg pieszo-jezdny 120 000

Strzyża

Husa

remont istniejącego chodnika 540 mb

chodnik 360 000

Oliwa

Kręckiego

remont istniejącego chodnika 260 mb

Chodnik 160 000

Oliwa

Drzymały

remont istniejącego chodnika 240 mb

chodnik 120 000

Oliwa

Hynka (odcinek od JP II do Braci Lewoniewskich)

remont istniejącego chodnika 250 mb

chodnik 110 000

Zaspa

Kwidzyńska

budowa chodnika 240 mb

budowa chodnika w połączeniu z utwardzeniem nawierzchni gruntowej jezdni

chodnik-54 000

jezdnia-180 000

Razem-234 000

Osowa

Radarowa

utwardzenie ciągu pieszo ? jezdnego 130 mb

ciąg pieszo - jezdny-100 000

koszt pozyskania gruntu 60 000

Razem- 160 000

Klukowo

Ramułta

remont istniejącego chodnika 300 mb

remont istniejącego chodnika w połączeniu z remontem nawierzchni jezdni

chodnik- 110 000

jezdnia- 280 000

Razem- 390 000

Orunia

Grabowa

remont istniejącego chodnika 300 mb

remont istniejącego chodnika w połączeniu z remontem nawierzchni jezdni

chodnik- 110 000

jezdnia- 280 000                                                                                  Razem- 390 000

Orunia

Przybrzeżna

remont istniejącego ciągu  ciągu pieszo ? jezdnego 800 mb

ciąg pieszo ? jezdny 520 000

Orunia

Lubowidzka (odcinek od  Kazimierza Jagiellończyka do granicy administracyjnej miasta

budowa chodnika 320 mb

chodnik 110 000

Szadółki

Batorego

remont istniejącego chodnika 650 mb

chodnik 320 000

Wrzeszcz

Kartuska ? połączenie komunikacyjne

Kartuska Północna z osiedlem Wiszące Ogrody

budowa schodów terenowych wraz z  wykonaniem chodnika 40 mb

chodnik 100 000

Jasień

 


RAZEM: 10 136 000,00

Prostujemy chodniki, planujemy rynsztoki

|

16 kilometrów chodników zostanie wyremontowanych w przyszłym roku na terenie Gdańska. To nieco okrojona kontynuacja tegorocznego Programu Modernizacji Chodników.

Krckiego_remont_tablica

Tablica informująca o planowanym remoncie

W tym roku wyremontowano w Gdańsku 21 kilometrów traktów dla pieszych. Dobiegają końca ostatnie prace.

- Łączny koszt  wszystkich remontów w tym roku wyniesie więc ponad 16 mln zł, a nie jak zakładaliśmy na początku ? 15 mln zł ? mówi dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku Mieczysław Kotłowski.

Wiadomo już jakie fragmenty ulic przejdą remont w 2015 roku. Druga edycja programu obejmie remonty lub budowę 41 fragmentów chodników i nawierzchni ulic o łącznej długości blisko 16 km. Rozpoczęcie prac planowane jest już na marzec 2015 roku. Wstępny, szacowany koszt wszystkich prac w ramach Miejskiego Programu Modernizacji Chodników to blisko 13 mln zł.

- Najwięcej fragmentów chodników wyremontowanych zostanie we Wrzeszczu (10) i Oliwie (5). Następne w kolejności są Siedlce (3) oraz Stare Miasto i Sobieszewo (2) ? wylicza dyrektor Kotłowski. Lista chodników zaplanowanych do remontu znajduje się poniżej.

Jak wybierano chodniki do remontu?

- Kryteria wyboru miejsc do programu są zawsze takie same. Najważniejsze to stan techniczny chodnika, intensywność ruchu i znaczenie komunikacyjne - odpowiada zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej Maciej Lisicki. - Bardzo ważnym kryterium jest dla nas zapewnienie mieszkańcom dogodnego i bezpiecznego dojścia do przystanków komunikacji miejskiej oraz placówek oświatowych. Listy sporządzono w dużej mierze na podstawie wniosków i uwag mieszkańców zgłaszanych m.in. podczas spotkań z prezydentem Gdańska z cyklu ?Mój dom, moja dzielnica, moje miasto. 

Równe studzienki kanalizacyjne

Na coraz większą skalę prowadzone są w mieście prace naprawcze zapadniętych studzienek kanalizacyjnych. Prowadzone są one w oparciu o nową technologię opracowaną na zlecenie Miasta przez Politechnikę Gdańską.

- Mamy nadzieję, że nowa technologia montowania studzienek wyeliminuje problem ich zapadania się już kilkanaście miesięcy od ich powstania ? mówi dyrektor ZDiZ. Teraz studzienki opierane będą na specjalnych stalowych obręczach, które znajdą się pod powierzchnia jezdni.

- W tym roku remont przechodzi 1310 studzienek, łączna wartość tych prac to ponad 3 mln zł. To rekordowa liczba, bo średnio w ciągu roku naprawianych było dotychczas ok. 400 studzienek. Bez wątpienia prace te przełożą się na podniesienie komfortu jazdy po miejskich drogach ? podkreśla Lisicki.

Pw/Ts

Lokalizacja

Długość chodnika do remontu /budowy (mb)

Uwarunkowania realizacyjne

Szacowane koszty realizacji (zł)

Dzielnica

administracyjna

Partyzantów

(odcinek od Matki Polki do Obywatelskiej)

- budowa nowego chodnika 950 mb

- chodnik- 480 000

Wrzeszcz

Bitwy Oliwskiej

remont istniejącego chodnika ? 220 mb

remont  chodnika  w połączeniu z remontem nawierzchni  bitumicznej jezdni

- chodnik 105 000

- jezdnia 140 000

Razem 245 000

Oliwa

Straganiarska (odcinek od Lawendowej do

Grobla )

remont istniejącego chodnika 110 mb

remont chodnika w połączeniu z remontem nawierzchni jezdni

- chodnik 140 000

- jezdnia 350 000

Razem 490 000

Stare Miasto

Waryńskiego

- remont istniejącego  chodnika -250mb

- chodnik 240 000

Wrzeszcz

Dickmana

- remont istniejącego chodnika300 mb

- chodnik 200 000

Oliwa

Dragana

- remont istniejącego chodnika 800 mb

remont chodnika w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni

- chodnik 360 000

- jezdnia 1 100 000

Razem 1 460 000

Chełm

Stężycka (odcinek od Lubowidzkiej do zabudowy mieszkaniowej)

- remont istniejącego chodnika 280mb

- chodnik 80 000

Ujeścisko

Łanowa (odcinek od Miedza do Na Szańcach)

budowa nowego chodnika 120 mb

remont chodnika w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni

- chodnik 30 000

- jezdnia 100 000

Razem 130 000

Olszynka

Lawendowa

remont istniejącego chodnika 140 mb

- chodnik 120 000

Stare Miasto

Wojskiego

remont istniejącego chodnika 1350 mb

-chodnik 486 000

Siedlce

Kartuska (odcinek przy zbiorniku retencyjnym Zabornia)

remont istniejącego chodnika 700 mb

-chodnik 315 000

Siedlce

Piaskowa

remont istniejącego chodnika 300 mb

remont chodnika w połączeniu z remontem nawierzchni jezdni

chodnik 108 000

jezdnia 300 000

Razem- 408 000

Orunia

Lipce

budowa chodnika 400 mb

budowa chodnika w połączeniu z remontem nawierzchni jezdni

chodnik- 108 000                   

jezdnia - 660000                                                                                  Razem -768 000

Orunia

Turystyczna (odcinek od Nadwiślańskiej do Radosnej)

remont istniejącego chodnika 200mb

chodnik 110 000

Sobieszewo

Rzeźnicka (odcinek od Toruńskiej do Pod Zrębem )

remont istniejącego chodnika 410 mb

chodnik 230 000

Dolne Miasto

Żabi Kruk (odcinek od Toruńskiej do Pod Zrębem)

remont istniejącego chodnika 370 mb

chodnik 150 000

Dolne Miasto

Miszewskiego

(odcinek od Zator-Przytockiego do posesji nr 11

remont istniejącego chodnika 260 mb

chodnik 320 000

Wrzeszcz

Wassowskiego

remont istniejącego chodnika 230 mb

chodnik 70 000

Wrzeszcz

Sienkiewicza

remont istniejącego chodnika 170 mb

chodnik 130 000

Wrzeszcz

Dębowa

remont istniejącego chodnika 590 mb

chodnik 320 000

Wrzeszcz

Brzozowa

remont istniejącego chodnika 310 mb

chodnik 180 000

Wrzeszcz

Partyzantów (ciąg  pieszy przez park na połączeniu z Grunwaldzką)

Remont istniejącego  chodnika 230 mb

chodnik 110 000

Wrzeszcz

Sygietyńskiego

budowa ciągu pieszo-jezdnego 130 mb

budowa ciągu pieszo-jezdnego

ciąg pieszo-jezdny 120 000

Strzyża

Husa

remont istniejącego chodnika 540 mb

chodnik 360 000

Oliwa

Kręckiego

remont istniejącego chodnika 260 mb

Chodnik 160 000

Oliwa

Drzymały

remont istniejącego chodnika 240 mb

chodnik 120 000

Oliwa

Hynka (odcinek od JP II do Braci Lewoniewskich)

remont istniejącego chodnika 250 mb

chodnik 110 000

Zaspa

Kwidzyńska

budowa chodnika 240 mb

budowa chodnika w połączeniu z utwardzeniem nawierzchni gruntowej jezdni

chodnik-54 000

jezdnia-180 000

Razem-234 000

Osowa

Radarowa

utwardzenie ciągu pieszo ? jezdnego 130 mb

ciąg pieszo - jezdny-100 000

koszt pozyskania gruntu 60 000

Razem- 160 000

Klukowo

Ramułta

remont istniejącego chodnika 300 mb

remont istniejącego chodnika w połączeniu z remontem nawierzchni jezdni

chodnik- 110 000

jezdnia- 280 000

Razem- 390 000

Orunia

Grabowa

remont istniejącego chodnika 300 mb

remont istniejącego chodnika w połączeniu z remontem nawierzchni jezdni

chodnik- 110 000

jezdnia- 280 000                                                                                  Razem- 390 000

Orunia

Przybrzeżna

remont istniejącego ciągu  ciągu pieszo ? jezdnego 800 mb

ciąg pieszo ? jezdny 520 000

Orunia

Lubowidzka (odcinek od  Kazimierza Jagiellończyka do granicy administracyjnej miasta

budowa chodnika 320 mb

chodnik 110 000

Szadółki

Batorego

remont istniejącego chodnika 650 mb

chodnik 320 000

Wrzeszcz

Kartuska ? połączenie komunikacyjne

Kartuska Północna z osiedlem Wiszące Ogrody

budowa schodów terenowych wraz z  wykonaniem chodnika 40 mb

chodnik 100 000

Jasień

 


RAZEM: 10 136 000,00

Prostujemy chodniki, planujemy rynsztoki

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

16 kilometrów chodników zostanie wyremontowanych w przyszłym roku na terenie Gdańska. To nieco okrojona kontynuacja tegorocznego Programu Modernizacji Chodników.

Krckiego_remont_tablica

Tablica informująca o planowanym remoncie

W tym roku wyremontowano w Gdańsku 21 kilometrów traktów dla pieszych. Dobiegają końca ostatnie prace.

– Łączny koszt  wszystkich remontów w tym roku wyniesie więc ponad 16 mln zł, a nie jak zakładaliśmy na początku ? 15 mln zł ? mówi dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku Mieczysław Kotłowski.

Wiadomo już jakie fragmenty ulic przejdą remont w 2015 roku. Druga edycja programu obejmie remonty lub budowę 41 fragmentów chodników i nawierzchni ulic o łącznej długości blisko 16 km. Rozpoczęcie prac planowane jest już na marzec 2015 roku. Wstępny, szacowany koszt wszystkich prac w ramach Miejskiego Programu Modernizacji Chodników to blisko 13 mln zł.

Najwięcej fragmentów chodników wyremontowanych zostanie we Wrzeszczu (10) i Oliwie (5). Następne w kolejności są Siedlce (3) oraz Stare Miasto i Sobieszewo (2) ? wylicza dyrektor Kotłowski. Lista chodników zaplanowanych do remontu znajduje się poniżej.

Jak wybierano chodniki do remontu?

– Kryteria wyboru miejsc do programu są zawsze takie same. Najważniejsze to stan techniczny chodnika, intensywność ruchu i znaczenie komunikacyjne – odpowiada zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej Maciej Lisicki. – Bardzo ważnym kryterium jest dla nas zapewnienie mieszkańcom dogodnego i bezpiecznego dojścia do przystanków komunikacji miejskiej oraz placówek oświatowych. Listy sporządzono w dużej mierze na podstawie wniosków i uwag mieszkańców zgłaszanych m.in. podczas spotkań z prezydentem Gdańska z cyklu ?Mój dom, moja dzielnica, moje miasto. 

Równe studzienki kanalizacyjne

Na coraz większą skalę prowadzone są w mieście prace naprawcze zapadniętych studzienek kanalizacyjnych. Prowadzone są one w oparciu o nową technologię opracowaną na zlecenie Miasta przez Politechnikę Gdańską.

Mamy nadzieję, że nowa technologia montowania studzienek wyeliminuje problem ich zapadania się już kilkanaście miesięcy od ich powstania ? mówi dyrektor ZDiZ. Teraz studzienki opierane będą na specjalnych stalowych obręczach, które znajdą się pod powierzchnia jezdni.

– W tym roku remont przechodzi 1310 studzienek, łączna wartość tych prac to ponad 3 mln zł. To rekordowa liczba, bo średnio w ciągu roku naprawianych było dotychczas ok. 400 studzienek. Bez wątpienia prace te przełożą się na podniesienie komfortu jazdy po miejskich drogach ? podkreśla Lisicki.

Pw/Ts

Lokalizacja

Długość chodnika do remontu /budowy (mb)

Uwarunkowania realizacyjne

Szacowane koszty realizacji (zł)

Dzielnica

administracyjna

Partyzantów

(odcinek od Matki Polki do Obywatelskiej)

– budowa nowego chodnika 950 mb

– chodnik- 480 000

Wrzeszcz

Bitwy Oliwskiej

remont istniejącego chodnika ? 220 mb

remont  chodnika  w połączeniu z remontem nawierzchni  bitumicznej jezdni

– chodnik 105 000

– jezdnia 140 000

Razem 245 000

Oliwa

Straganiarska (odcinek od Lawendowej do

Grobla )

remont istniejącego chodnika 110 mb

remont chodnika w połączeniu z remontem nawierzchni jezdni

– chodnik 140 000

– jezdnia 350 000

Razem 490 000

Stare Miasto

Waryńskiego

– remont istniejącego  chodnika -250mb

– chodnik 240 000

Wrzeszcz

Dickmana

– remont istniejącego chodnika300 mb

– chodnik 200 000

Oliwa

Dragana

– remont istniejącego chodnika 800 mb

remont chodnika w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni

– chodnik 360 000

– jezdnia 1 100 000

Razem 1 460 000

Chełm

Stężycka (odcinek od Lubowidzkiej do zabudowy mieszkaniowej)

– remont istniejącego chodnika 280mb

– chodnik 80 000

Ujeścisko

Łanowa (odcinek od Miedza do Na Szańcach)

budowa nowego chodnika 120 mb

remont chodnika w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni

– chodnik 30 000

– jezdnia 100 000

Razem 130 000

Olszynka

Lawendowa

remont istniejącego chodnika 140 mb

– chodnik 120 000

Stare Miasto

Wojskiego

remont istniejącego chodnika 1350 mb

-chodnik 486 000

Siedlce

Kartuska (odcinek przy zbiorniku retencyjnym Zabornia)

remont istniejącego chodnika 700 mb

-chodnik 315 000

Siedlce

Piaskowa

remont istniejącego chodnika 300 mb

remont chodnika w połączeniu z remontem nawierzchni jezdni

chodnik 108 000

jezdnia 300 000

Razem- 408 000

Orunia

Lipce

budowa chodnika 400 mb

budowa chodnika w połączeniu z remontem nawierzchni jezdni

chodnik- 108 000                   

jezdnia – 660000                                                                                  Razem -768 000

Orunia

Turystyczna (odcinek od Nadwiślańskiej do Radosnej)

remont istniejącego chodnika 200mb

chodnik 110 000

Sobieszewo

Rzeźnicka (odcinek od Toruńskiej do Pod Zrębem )

remont istniejącego chodnika 410 mb

chodnik 230 000

Dolne Miasto

Żabi Kruk (odcinek od Toruńskiej do Pod Zrębem)

remont istniejącego chodnika 370 mb

chodnik 150 000

Dolne Miasto

Miszewskiego

(odcinek od Zator-Przytockiego do posesji nr 11

remont istniejącego chodnika 260 mb

chodnik 320 000

Wrzeszcz

Wassowskiego

remont istniejącego chodnika 230 mb

chodnik 70 000

Wrzeszcz

Sienkiewicza

remont istniejącego chodnika 170 mb

chodnik 130 000

Wrzeszcz

Dębowa

remont istniejącego chodnika 590 mb

chodnik 320 000

Wrzeszcz

Brzozowa

remont istniejącego chodnika 310 mb

chodnik 180 000

Wrzeszcz

Partyzantów (ciąg  pieszy przez park na połączeniu z Grunwaldzką)

Remont istniejącego  chodnika 230 mb

chodnik 110 000

Wrzeszcz

Sygietyńskiego

budowa ciągu pieszo-jezdnego 130 mb

budowa ciągu pieszo-jezdnego

ciąg pieszo-jezdny 120 000

Strzyża

Husa

remont istniejącego chodnika 540 mb

chodnik 360 000

Oliwa

Kręckiego

remont istniejącego chodnika 260 mb

Chodnik 160 000

Oliwa

Drzymały

remont istniejącego chodnika 240 mb

chodnik 120 000

Oliwa

Hynka (odcinek od JP II do Braci Lewoniewskich)

remont istniejącego chodnika 250 mb

chodnik 110 000

Zaspa

Kwidzyńska

budowa chodnika 240 mb

budowa chodnika w połączeniu z utwardzeniem nawierzchni gruntowej jezdni

chodnik-54 000

jezdnia-180 000

Razem-234 000

Osowa

Radarowa

utwardzenie ciągu pieszo ? jezdnego 130 mb

ciąg pieszo – jezdny-100 000

koszt pozyskania gruntu 60 000

Razem- 160 000

Klukowo

Ramułta

remont istniejącego chodnika 300 mb

remont istniejącego chodnika w połączeniu z remontem nawierzchni jezdni

chodnik- 110 000

jezdnia- 280 000

Razem- 390 000

Orunia

Grabowa

remont istniejącego chodnika 300 mb

remont istniejącego chodnika w połączeniu z remontem nawierzchni jezdni

chodnik- 110 000

jezdnia- 280 000                                                                                  Razem- 390 000

Orunia

Przybrzeżna

remont istniejącego ciągu  ciągu pieszo ? jezdnego 800 mb

ciąg pieszo ? jezdny 520 000

Orunia

Lubowidzka (odcinek od  Kazimierza Jagiellończyka do granicy administracyjnej miasta

budowa chodnika 320 mb

chodnik 110 000

Szadółki

Batorego

remont istniejącego chodnika 650 mb

chodnik 320 000

Wrzeszcz

Kartuska ? połączenie komunikacyjne

Kartuska Północna z osiedlem Wiszące Ogrody

budowa schodów terenowych wraz z  wykonaniem chodnika 40 mb

chodnik 100 000

Jasień

 


RAZEM: 10 136 000,00

Prostujemy chodniki, planujemy rynsztoki