Reklama

Przekopią się do dawnego stawu w Parku Przymorze

Jest szansa że suchy staw w Parku Przymorze wypełni się wodą.  Ale stanie się tak tylko w czasie nawalnych deszczy i przy zagrożeniu powodziowym. Planowane jest ogłoszenie przetargu na budowę dwóch awaryjnych przelewów, które wzmocnią ochronę okolicy przed powodzią.

Suchy staw w Parku Przymorze wypełniony tymczasowo wodą w 2020 roku. Fot. Tomasz Strug
Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

W Parku Przymorze, na Potoku Oliwskim, wybudowane zostaną dwa przelewy awaryjne, które mają wzmocnić ochronę okolicy przed powodzią.

Będą to dwa przepusty o średnicy 70 cm, łączące istniejący zbiornik retencyjny nr 2 na Potoku Oliwskim (Staw Młyński II) z suchą niecką po dawnym stawie w Parku Przymorze.

Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy warunków odprowadzania wód deszczowych i znacznie zmniejszy ryzyko zalania terenów przyległych – informuje Aneta Niezgoda z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Jak to ma działać?

Gdy poziom wody w zbiorniku retencyjnym od strony ul. Pomorskiej będzie wysoki, dzięki przepustom nadmiar wody dostanie się do specjalnej niecki, a nie na ulice i chodniki przyległe do zbiornika – tłumaczy Aneta Niezgoda.

Prace będą prowadzone tzw. metodą bezwykopową i mają potrwać 32 tygodnie od daty podpisania umowy. Przetarg zostanie ogłoszony przez DRMG w najbliższych dniach. Otwarcie ofert planowane jest w drugiej połowie kwietnia.

Napełnianie stawu wodą w 2020 roku.

W przeszłości oba stawy były ze sobą połączone. Zbiorniki wodne w założeniu parkowym Konradshammer wodę czerpały właśnie z Potoku Oliwskiego.

Cztery lata temu, przy pomocy pomp wypełniono dawny staw wodą z Potoku Oliwskiego. Miało to doraźnie pomóc nawodnić rosnące w parku wiekowe drzewa. Już wtedy planowano odtworzenie zasypanego przepustu i przygotowania dawnego parkowego stawu do funkcji retencyjnej.

konradshammmer nieczynny staw

Obecny Park Przymorze na mapie z końca XIX wieku. Na czerwono zaznaczony suchy obecnie staw.   Mapa ze zbiorów Jakuba Kowalskiego

Teren Parku Przymorze jest wpisany do rejestru zabytków woj. pomorskiego. Jego historia sięga końca XV wieku, kiedy odnotowano istnienie klasztornego zbożowego młyna wodnego

Tzw. Młyna II (1480 rok). W późniejszych wiekach istniał tu tartak, młyn do produkcji papieru, słodownia, browar i dwór. Od 1652 majątek był w dzierżawie rodziny Ehlerów. Friedrich Ehler, burmistrz Gdańska, przebudował dworek i założył przy nim park z pawilonem ogrodowym.

Na przełomie XIX i XX wieku Park został przebudowany w stylu barokowym. Jego cechy, szczególnie pozostałości po dawnych układach wodnych w formie zabytkowych fos, zachowały się do dziś. Uzupełniono drzewostan, utworzono żwirowe alejki spacerowe i odtworzono zasypane fosy (zniszczone w 1965 roku podczas budowy osiedla), które zasilały potok (obecnie pozostają suche).

Największym skarbem Parku Przymorze jest zabytkowy drzewostan, który można podziwiać, podążając wytyczoną ścieżką dendrologiczną. W jego skład wchodzą takie gatunki jak: dąb szypułkowaty, dąb czerwony, sosna wejmutka, sosna czarna, sosna pospolita, daglezja zielona, a także kasztanowce i robinie.

Tomasz Strug

Ostatnia edycja: 26 marca, 2024 o 23:26