Reklama

Rady Dzielnic spotkały się z prezydentem

O rozbudowę ul. Spacerowej, politykę śmieciową i sens istnienia rad dzielnic między innymi pytano na spotkaniu Przewodniczących Rad i Zarządów gdańskich Dzielnic i Osiedli z Prezydentem Miasta Gdańska i miejskimi urzędnikami.

4_spotkanie

fot.: Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

Spotkanie odbyło się w 6 lutego w siedzibie Rady Miasta Gdańska. Pierwszy głos zabrał Prezydenta Paweł Adamowicz, mówiąc o aktualnych pracach władz miasta.

– Wiem że niejednokrotnie prowadzimy z poszczególnymi Radami spory lub dyskusje nt. konkretnych inwestycji, wydatkowanych środków czy też podejmowanych przez Urząd Miejski decyzji, jednak pewne jest to, że warto rozmawiać ? mówił Adamowicz. Było również o finansach. – Wierzymy, że nowe unijne środki trafią do Gdańska. – Informuję także, że w obecnej sytuacji nie ma możliwości podniesienia kwot na działalność rad. Pozostajemy na obecnym poziomie. Musimy dokonywać wyborów. Dzięki temu np. do końca kadencji nie planujemy podnoszenia cen biletów komunikacji miejskiej. Chyba, że wydarzy się jakaś katastrofa, której przecież nie da się zaplanować ? informował Paweł Adamowicz.

Po wstępie prezydent odpowiedział na 10 pytań:

Maciej Przybylski, Rada Osiedla Osowa

Czy nowa strategia miasta będzie obejmowała tylko centrum miasta czy również peryferia?

Prezydent Gdańska ? Strategia uzależniona jest od środków finansowych miasta. Być może w ramach niewykorzystanych środków unijnych przez inne miasta czy gminy Gdańsk będzie mógł wykorzystać te pieniądze i przeznaczyć na przykład na remont ulicy, Pana zapewne szczególnie interesuje ul. Spacerowa. My w swoich wstępnych rozważaniach Spacerową zgłaszamy.

Piotr Lachowski, Rada Osiedla Ujeścisko-Łostowice

Jakie będą obciążenia mieszkańców w związku z nową ustawą o gospodarowaniu odpadami?

Prezydent Gdańska ? Ustawa jest ?dopustem Bożym?. Władze samorządowe muszą podporządkować się przepisom obowiązującym w ustawie. Posłowie i senatorowie w większości nie uznali uwag składanych przez samorządy, uznano jedynie elektroniczne składanie deklaracji. Niestety Ministerstwo Środowiska nie przeprowadziło kampanii informacyjnej dotyczącej głównych założeń reformy. Polska musi ograniczyć ilość odpadów. W 2013 r. Gdańsk będzie praktykował zapisy ustawy z nadzieją na poprawki w ustawie w  2014 r. Miasto w żadnym razie nie może zarabiać na wywozie śmieci. Operatorem jest Zarząd Dróg i Zieleni.  

Florian Wojciechowski, Rada Dzielnicy Piecki-Migowo

Kiedy będzie tramwaj i remonty ulic: Rakoczego, Bulońska, Piecewska i Jaśkowa Dolina?

Prezydent Gdańska ? Przygotowania do budowy linii tramwajowej i planowane remonty idą zgodnie z harmonogramem inwestycyjnym i nie ma możliwości przyspieszenia prac.

Lidia Makowska, Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny

Powołując się na nowelizację ustawy o gospodarowaniu odpadami z dnia 25 stycznia 2013 r. Rada Gminy może różnicować stawki za wywóz śmieci. Media donoszą, że Radni Miejscy z PO przychylają się do stawki 66 gr. za śmieci posegregowane i 88 gr. za nieposegregowane za metr kwadratowy ? skąd ta kwota i dlaczego Rada Miasta nie wykorzystuje nowelizacji i różnicuje opłat?

Prezydent Gdańska ? 28 lutego Rada Miasta Gdańska dokona ostatecznie wyboru.  Nie będzie z mojej strony rekomendacji do zwolnień i ulg. Nie ma podjętej decyzji. Pani Radna opiera się na źródłach medialnych. Pani zna lepiej media ode mnie, jest częściej cytowana niż moja niegodna osoba. Pani mówi dziennikarzowi jedno, a publikuje się drugie. Poziom redukcji wypowiedzi i przenoszenia akcentów jest drastyczny. Ja staram się opierać na wiedzy, nie na doniesieniach medialnych.

Marian Menczykowski, Rada Dzielnicy Chełm

Jaka część pieniędzy za zwroty z inwestycji unijnych przeznaczona jest na spłatę zadłużenia, a ile na inne cele?

Prezydent Gdańska ? Pieniądze unijne mogą być wykorzystane tylko na dany projekt inwestycyjny. Nie można wydatkować ich na spłatę zadłużenia.

Rada Osiedla Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia

Czy będzie spalarnia śmieci? Gdzie i kiedy?

Prezydent Gdańska ? Spalarnia będzie w Szadółkach. Były rozpatrywane różne lokalizacje, ostatecznie, ze względu na bliskość wysypiska śmieci zdecydowano, że powstanie ona w Szadółkach. W ciągu 5 lat.

Jadwiga Kubik, Rada Osiedla Olszynka

Po 3 latach od inwestycji nadal stan dróg i chodników na osiedlu Olszynka jest fatalny. Co z boiskiem przy szkole? Również jest w tragicznym stanie. Czy szkoła jest do likwidacji?

Prezydent Gdańska ? Nie ma pieniędzy na wszystkie remonty, jednak wraz z dyrektorem Zarządu Dróg i Zieleni, Mieczysławem Kotłowskim pomyślimy o tymczasowym rozwiązaniu problemu. Szkoła nie będzie zlikwidowana. Boisko jest najbardziej realną inwestycją. Będę szukać środków.

Agnieszka Bartków, Rada Osiedla Orunia- Św. Wojciech – Lipce

Czy jest szansa na uchwalenie projektu na budowę czerwonego mostu?

Prezydent Gdańska ? Nie można uchwalić projektu gdyż oznacza to przystąpienie do inwestycji i właściciele gruntów  mogą występować o ich wykupienie, a Miasto nie ma na to środków. Projekt jest zamrożony.

Monika Leńska, Rada Osiedla Wyspa Sobieszewska

Fatalny stan ulicy Przegalińskiej, dochodzi do wielu wypadków. Kiedy Rada będzie na bieżąco informowana o remoncie mostu?

Prezydent Gdańska ? Dyrektor ZDiZ ma się zastanowić nad poprawą stanu drogi. Rzecznik prasowy ZDiZ ma na bieżąco, skutecznie i przed czasem informować o remoncie mostu.

Tomasz Strug, Rada Osiedla Oliwa

Pan ogłosił na swoich stronach budowanie jednostek pomocniczych i społeczeństwa obywatelskiego jako odhaczone. Po co właściwie są rady osiedli? Wydajemy decyzje z poparciem mieszkańców, Pan mówi o zaciskaniu pasa, a pieniądze są trwonione, np. blisko milion złotych na pasy rowerowe na ul. Wita Stwosza. 38 tysięcy złotych poszło w tym roku na kolejne badania socjologiczne z których nikt nie wyciąga wniosków. Według nich, najbardziej niepopularna inwestycja to od lat budowa ECS –  a jest jednak budowana. Po co my jesteśmy, skoro wydajemy decyzje, uchwały a Wy ich nie słuchacie?

Prezydent Gdańska ?Zostało odhaczone jako zrobione ? wybory się odbyły. Społeczeństwo Obywatelskie nie jest stanem trwałym, to jest proces.  Rady są jedynie fragmentem w tej całej, złożonej mozaice, która tworzy społeczeństwo obywatelskie. Ważnym, istotnym ale nie jedynym. Państwo uczycie się miasta, uczycie się reguł jego funkcjonowania. Każdy inaczej wytycza swój cel. Jeżeli ktoś wytyczył cele nierealistyczne, to jest bardziej sfrustrowany. Jeżeli cele wytyczył bardziej realistycznie, zdroworozsądkowo to na pewno będzie mniej sfrustrowany. Niektórzy radni miejscy, również z klubu rządzącego, też są sfrustrowani. Chętnie podejmę dalszy dialog z Państwem w tej kwestii.

Następnie Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Gospodarczej, Tomasz Drozdowski podsumował Kongres Miasto Plus i zaprosił Radnych do prac nad nową Strategią Miasta Gdańska. Dyrektor Biura Zamówień Publicznych, Marek Komorowski przypomniał zasady dyscypliny finansowej i zamówień publicznych w wydatkowaniu środków rad.

Pw / materiały Referatu Komunikacji Społecznej UMG

O rozbudowę ul. Spacerowej, politykę śmieciową i sens istnienia rad dzielnic między innymi pytano na spotkaniu Przewodniczących Rad i Zarządów gdańskich Dzielnic i Osiedli z Prezydentem Miasta Gdańska i miejskimi urzędnikami.

4_spotkanie

fot.: Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

Spotkanie odbyło się w 6 lutego w siedzibie Rady Miasta Gdańska. Pierwszy głos zabrał Prezydenta Paweł Adamowicz, mówiąc o aktualnych pracach władz miasta.

- Wiem że niejednokrotnie prowadzimy z poszczególnymi Radami spory lub dyskusje nt. konkretnych inwestycji, wydatkowanych środków czy też podejmowanych przez Urząd Miejski decyzji, jednak pewne jest to, że warto rozmawiać ? mówił Adamowicz. Było również o finansach. - Wierzymy, że nowe unijne środki trafią do Gdańska. - Informuję także, że w obecnej sytuacji nie ma możliwości podniesienia kwot na działalność rad. Pozostajemy na obecnym poziomie. Musimy dokonywać wyborów. Dzięki temu np. do końca kadencji nie planujemy podnoszenia cen biletów komunikacji miejskiej. Chyba, że wydarzy się jakaś katastrofa, której przecież nie da się zaplanować ? informował Paweł Adamowicz.

Po wstępie prezydent odpowiedział na 10 pytań:

Maciej Przybylski, Rada Osiedla Osowa

Czy nowa strategia miasta będzie obejmowała tylko centrum miasta czy również peryferia?

Prezydent Gdańska ? Strategia uzależniona jest od środków finansowych miasta. Być może w ramach niewykorzystanych środków unijnych przez inne miasta czy gminy Gdańsk będzie mógł wykorzystać te pieniądze i przeznaczyć na przykład na remont ulicy, Pana zapewne szczególnie interesuje ul. Spacerowa. My w swoich wstępnych rozważaniach Spacerową zgłaszamy.

Piotr Lachowski, Rada Osiedla Ujeścisko-Łostowice

Jakie będą obciążenia mieszkańców w związku z nową ustawą o gospodarowaniu odpadami?

Prezydent Gdańska ? Ustawa jest ?dopustem Bożym?. Władze samorządowe muszą podporządkować się przepisom obowiązującym w ustawie. Posłowie i senatorowie w większości nie uznali uwag składanych przez samorządy, uznano jedynie elektroniczne składanie deklaracji. Niestety Ministerstwo Środowiska nie przeprowadziło kampanii informacyjnej dotyczącej głównych założeń reformy. Polska musi ograniczyć ilość odpadów. W 2013 r. Gdańsk będzie praktykował zapisy ustawy z nadzieją na poprawki w ustawie w  2014 r. Miasto w żadnym razie nie może zarabiać na wywozie śmieci. Operatorem jest Zarząd Dróg i Zieleni.  

Florian Wojciechowski, Rada Dzielnicy Piecki-Migowo

Kiedy będzie tramwaj i remonty ulic: Rakoczego, Bulońska, Piecewska i Jaśkowa Dolina?

Prezydent Gdańska ? Przygotowania do budowy linii tramwajowej i planowane remonty idą zgodnie z harmonogramem inwestycyjnym i nie ma możliwości przyspieszenia prac.

Lidia Makowska, Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny

Powołując się na nowelizację ustawy o gospodarowaniu odpadami z dnia 25 stycznia 2013 r. Rada Gminy może różnicować stawki za wywóz śmieci. Media donoszą, że Radni Miejscy z PO przychylają się do stawki 66 gr. za śmieci posegregowane i 88 gr. za nieposegregowane za metr kwadratowy ? skąd ta kwota i dlaczego Rada Miasta nie wykorzystuje nowelizacji i różnicuje opłat?

Prezydent Gdańska ? 28 lutego Rada Miasta Gdańska dokona ostatecznie wyboru.  Nie będzie z mojej strony rekomendacji do zwolnień i ulg. Nie ma podjętej decyzji. Pani Radna opiera się na źródłach medialnych. Pani zna lepiej media ode mnie, jest częściej cytowana niż moja niegodna osoba. Pani mówi dziennikarzowi jedno, a publikuje się drugie. Poziom redukcji wypowiedzi i przenoszenia akcentów jest drastyczny. Ja staram się opierać na wiedzy, nie na doniesieniach medialnych.

Marian Menczykowski, Rada Dzielnicy Chełm

Jaka część pieniędzy za zwroty z inwestycji unijnych przeznaczona jest na spłatę zadłużenia, a ile na inne cele?

Prezydent Gdańska ? Pieniądze unijne mogą być wykorzystane tylko na dany projekt inwestycyjny. Nie można wydatkować ich na spłatę zadłużenia.

Rada Osiedla Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia

Czy będzie spalarnia śmieci? Gdzie i kiedy?

Prezydent Gdańska ? Spalarnia będzie w Szadółkach. Były rozpatrywane różne lokalizacje, ostatecznie, ze względu na bliskość wysypiska śmieci zdecydowano, że powstanie ona w Szadółkach. W ciągu 5 lat.

Jadwiga Kubik, Rada Osiedla Olszynka

Po 3 latach od inwestycji nadal stan dróg i chodników na osiedlu Olszynka jest fatalny. Co z boiskiem przy szkole? Również jest w tragicznym stanie. Czy szkoła jest do likwidacji?

Prezydent Gdańska ? Nie ma pieniędzy na wszystkie remonty, jednak wraz z dyrektorem Zarządu Dróg i Zieleni, Mieczysławem Kotłowskim pomyślimy o tymczasowym rozwiązaniu problemu. Szkoła nie będzie zlikwidowana. Boisko jest najbardziej realną inwestycją. Będę szukać środków.

Agnieszka Bartków, Rada Osiedla Orunia- Św. Wojciech - Lipce

Czy jest szansa na uchwalenie projektu na budowę czerwonego mostu?

Prezydent Gdańska ? Nie można uchwalić projektu gdyż oznacza to przystąpienie do inwestycji i właściciele gruntów  mogą występować o ich wykupienie, a Miasto nie ma na to środków. Projekt jest zamrożony.

Monika Leńska, Rada Osiedla Wyspa Sobieszewska

Fatalny stan ulicy Przegalińskiej, dochodzi do wielu wypadków. Kiedy Rada będzie na bieżąco informowana o remoncie mostu?

Prezydent Gdańska ? Dyrektor ZDiZ ma się zastanowić nad poprawą stanu drogi. Rzecznik prasowy ZDiZ ma na bieżąco, skutecznie i przed czasem informować o remoncie mostu.

Tomasz Strug, Rada Osiedla Oliwa

Pan ogłosił na swoich stronach budowanie jednostek pomocniczych i społeczeństwa obywatelskiego jako odhaczone. Po co właściwie są rady osiedli? Wydajemy decyzje z poparciem mieszkańców, Pan mówi o zaciskaniu pasa, a pieniądze są trwonione, np. blisko milion złotych na pasy rowerowe na ul. Wita Stwosza. 38 tysięcy złotych poszło w tym roku na kolejne badania socjologiczne z których nikt nie wyciąga wniosków. Według nich, najbardziej niepopularna inwestycja to od lat budowa ECS -  a jest jednak budowana. Po co my jesteśmy, skoro wydajemy decyzje, uchwały a Wy ich nie słuchacie?

Prezydent Gdańska ?Zostało odhaczone jako zrobione ? wybory się odbyły. Społeczeństwo Obywatelskie nie jest stanem trwałym, to jest proces.  Rady są jedynie fragmentem w tej całej, złożonej mozaice, która tworzy społeczeństwo obywatelskie. Ważnym, istotnym ale nie jedynym. Państwo uczycie się miasta, uczycie się reguł jego funkcjonowania. Każdy inaczej wytycza swój cel. Jeżeli ktoś wytyczył cele nierealistyczne, to jest bardziej sfrustrowany. Jeżeli cele wytyczył bardziej realistycznie, zdroworozsądkowo to na pewno będzie mniej sfrustrowany. Niektórzy radni miejscy, również z klubu rządzącego, też są sfrustrowani. Chętnie podejmę dalszy dialog z Państwem w tej kwestii.

Następnie Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Gospodarczej, Tomasz Drozdowski podsumował Kongres Miasto Plus i zaprosił Radnych do prac nad nową Strategią Miasta Gdańska. Dyrektor Biura Zamówień Publicznych, Marek Komorowski przypomniał zasady dyscypliny finansowej i zamówień publicznych w wydatkowaniu środków rad.

Pw / materiały Referatu Komunikacji Społecznej UMG

|

O rozbudowę ul. Spacerowej, politykę śmieciową i sens istnienia rad dzielnic między innymi pytano na spotkaniu Przewodniczących Rad i Zarządów gdańskich Dzielnic i Osiedli z Prezydentem Miasta Gdańska i miejskimi urzędnikami.

4_spotkanie

fot.: Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

Spotkanie odbyło się w 6 lutego w siedzibie Rady Miasta Gdańska. Pierwszy głos zabrał Prezydenta Paweł Adamowicz, mówiąc o aktualnych pracach władz miasta.

- Wiem że niejednokrotnie prowadzimy z poszczególnymi Radami spory lub dyskusje nt. konkretnych inwestycji, wydatkowanych środków czy też podejmowanych przez Urząd Miejski decyzji, jednak pewne jest to, że warto rozmawiać ? mówił Adamowicz. Było również o finansach. - Wierzymy, że nowe unijne środki trafią do Gdańska. - Informuję także, że w obecnej sytuacji nie ma możliwości podniesienia kwot na działalność rad. Pozostajemy na obecnym poziomie. Musimy dokonywać wyborów. Dzięki temu np. do końca kadencji nie planujemy podnoszenia cen biletów komunikacji miejskiej. Chyba, że wydarzy się jakaś katastrofa, której przecież nie da się zaplanować ? informował Paweł Adamowicz.

Po wstępie prezydent odpowiedział na 10 pytań:

Maciej Przybylski, Rada Osiedla Osowa

Czy nowa strategia miasta będzie obejmowała tylko centrum miasta czy również peryferia?

Prezydent Gdańska ? Strategia uzależniona jest od środków finansowych miasta. Być może w ramach niewykorzystanych środków unijnych przez inne miasta czy gminy Gdańsk będzie mógł wykorzystać te pieniądze i przeznaczyć na przykład na remont ulicy, Pana zapewne szczególnie interesuje ul. Spacerowa. My w swoich wstępnych rozważaniach Spacerową zgłaszamy.

Piotr Lachowski, Rada Osiedla Ujeścisko-Łostowice

Jakie będą obciążenia mieszkańców w związku z nową ustawą o gospodarowaniu odpadami?

Prezydent Gdańska ? Ustawa jest ?dopustem Bożym?. Władze samorządowe muszą podporządkować się przepisom obowiązującym w ustawie. Posłowie i senatorowie w większości nie uznali uwag składanych przez samorządy, uznano jedynie elektroniczne składanie deklaracji. Niestety Ministerstwo Środowiska nie przeprowadziło kampanii informacyjnej dotyczącej głównych założeń reformy. Polska musi ograniczyć ilość odpadów. W 2013 r. Gdańsk będzie praktykował zapisy ustawy z nadzieją na poprawki w ustawie w  2014 r. Miasto w żadnym razie nie może zarabiać na wywozie śmieci. Operatorem jest Zarząd Dróg i Zieleni.  

Florian Wojciechowski, Rada Dzielnicy Piecki-Migowo

Kiedy będzie tramwaj i remonty ulic: Rakoczego, Bulońska, Piecewska i Jaśkowa Dolina?

Prezydent Gdańska ? Przygotowania do budowy linii tramwajowej i planowane remonty idą zgodnie z harmonogramem inwestycyjnym i nie ma możliwości przyspieszenia prac.

Lidia Makowska, Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny

Powołując się na nowelizację ustawy o gospodarowaniu odpadami z dnia 25 stycznia 2013 r. Rada Gminy może różnicować stawki za wywóz śmieci. Media donoszą, że Radni Miejscy z PO przychylają się do stawki 66 gr. za śmieci posegregowane i 88 gr. za nieposegregowane za metr kwadratowy ? skąd ta kwota i dlaczego Rada Miasta nie wykorzystuje nowelizacji i różnicuje opłat?

Prezydent Gdańska ? 28 lutego Rada Miasta Gdańska dokona ostatecznie wyboru.  Nie będzie z mojej strony rekomendacji do zwolnień i ulg. Nie ma podjętej decyzji. Pani Radna opiera się na źródłach medialnych. Pani zna lepiej media ode mnie, jest częściej cytowana niż moja niegodna osoba. Pani mówi dziennikarzowi jedno, a publikuje się drugie. Poziom redukcji wypowiedzi i przenoszenia akcentów jest drastyczny. Ja staram się opierać na wiedzy, nie na doniesieniach medialnych.

Marian Menczykowski, Rada Dzielnicy Chełm

Jaka część pieniędzy za zwroty z inwestycji unijnych przeznaczona jest na spłatę zadłużenia, a ile na inne cele?

Prezydent Gdańska ? Pieniądze unijne mogą być wykorzystane tylko na dany projekt inwestycyjny. Nie można wydatkować ich na spłatę zadłużenia.

Rada Osiedla Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia

Czy będzie spalarnia śmieci? Gdzie i kiedy?

Prezydent Gdańska ? Spalarnia będzie w Szadółkach. Były rozpatrywane różne lokalizacje, ostatecznie, ze względu na bliskość wysypiska śmieci zdecydowano, że powstanie ona w Szadółkach. W ciągu 5 lat.

Jadwiga Kubik, Rada Osiedla Olszynka

Po 3 latach od inwestycji nadal stan dróg i chodników na osiedlu Olszynka jest fatalny. Co z boiskiem przy szkole? Również jest w tragicznym stanie. Czy szkoła jest do likwidacji?

Prezydent Gdańska ? Nie ma pieniędzy na wszystkie remonty, jednak wraz z dyrektorem Zarządu Dróg i Zieleni, Mieczysławem Kotłowskim pomyślimy o tymczasowym rozwiązaniu problemu. Szkoła nie będzie zlikwidowana. Boisko jest najbardziej realną inwestycją. Będę szukać środków.

Agnieszka Bartków, Rada Osiedla Orunia- Św. Wojciech - Lipce

Czy jest szansa na uchwalenie projektu na budowę czerwonego mostu?

Prezydent Gdańska ? Nie można uchwalić projektu gdyż oznacza to przystąpienie do inwestycji i właściciele gruntów  mogą występować o ich wykupienie, a Miasto nie ma na to środków. Projekt jest zamrożony.

Monika Leńska, Rada Osiedla Wyspa Sobieszewska

Fatalny stan ulicy Przegalińskiej, dochodzi do wielu wypadków. Kiedy Rada będzie na bieżąco informowana o remoncie mostu?

Prezydent Gdańska ? Dyrektor ZDiZ ma się zastanowić nad poprawą stanu drogi. Rzecznik prasowy ZDiZ ma na bieżąco, skutecznie i przed czasem informować o remoncie mostu.

Tomasz Strug, Rada Osiedla Oliwa

Pan ogłosił na swoich stronach budowanie jednostek pomocniczych i społeczeństwa obywatelskiego jako odhaczone. Po co właściwie są rady osiedli? Wydajemy decyzje z poparciem mieszkańców, Pan mówi o zaciskaniu pasa, a pieniądze są trwonione, np. blisko milion złotych na pasy rowerowe na ul. Wita Stwosza. 38 tysięcy złotych poszło w tym roku na kolejne badania socjologiczne z których nikt nie wyciąga wniosków. Według nich, najbardziej niepopularna inwestycja to od lat budowa ECS -  a jest jednak budowana. Po co my jesteśmy, skoro wydajemy decyzje, uchwały a Wy ich nie słuchacie?

Prezydent Gdańska ?Zostało odhaczone jako zrobione ? wybory się odbyły. Społeczeństwo Obywatelskie nie jest stanem trwałym, to jest proces.  Rady są jedynie fragmentem w tej całej, złożonej mozaice, która tworzy społeczeństwo obywatelskie. Ważnym, istotnym ale nie jedynym. Państwo uczycie się miasta, uczycie się reguł jego funkcjonowania. Każdy inaczej wytycza swój cel. Jeżeli ktoś wytyczył cele nierealistyczne, to jest bardziej sfrustrowany. Jeżeli cele wytyczył bardziej realistycznie, zdroworozsądkowo to na pewno będzie mniej sfrustrowany. Niektórzy radni miejscy, również z klubu rządzącego, też są sfrustrowani. Chętnie podejmę dalszy dialog z Państwem w tej kwestii.

Następnie Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Gospodarczej, Tomasz Drozdowski podsumował Kongres Miasto Plus i zaprosił Radnych do prac nad nową Strategią Miasta Gdańska. Dyrektor Biura Zamówień Publicznych, Marek Komorowski przypomniał zasady dyscypliny finansowej i zamówień publicznych w wydatkowaniu środków rad.

Pw / materiały Referatu Komunikacji Społecznej UMG

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

O rozbudowę ul. Spacerowej, politykę śmieciową i sens istnienia rad dzielnic między innymi pytano na spotkaniu Przewodniczących Rad i Zarządów gdańskich Dzielnic i Osiedli z Prezydentem Miasta Gdańska i miejskimi urzędnikami.

4_spotkanie

fot.: Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

Spotkanie odbyło się w 6 lutego w siedzibie Rady Miasta Gdańska. Pierwszy głos zabrał Prezydenta Paweł Adamowicz, mówiąc o aktualnych pracach władz miasta.

– Wiem że niejednokrotnie prowadzimy z poszczególnymi Radami spory lub dyskusje nt. konkretnych inwestycji, wydatkowanych środków czy też podejmowanych przez Urząd Miejski decyzji, jednak pewne jest to, że warto rozmawiać ? mówił Adamowicz. Było również o finansach. – Wierzymy, że nowe unijne środki trafią do Gdańska. – Informuję także, że w obecnej sytuacji nie ma możliwości podniesienia kwot na działalność rad. Pozostajemy na obecnym poziomie. Musimy dokonywać wyborów. Dzięki temu np. do końca kadencji nie planujemy podnoszenia cen biletów komunikacji miejskiej. Chyba, że wydarzy się jakaś katastrofa, której przecież nie da się zaplanować ? informował Paweł Adamowicz.

Po wstępie prezydent odpowiedział na 10 pytań:

Maciej Przybylski, Rada Osiedla Osowa

Czy nowa strategia miasta będzie obejmowała tylko centrum miasta czy również peryferia?

Prezydent Gdańska ? Strategia uzależniona jest od środków finansowych miasta. Być może w ramach niewykorzystanych środków unijnych przez inne miasta czy gminy Gdańsk będzie mógł wykorzystać te pieniądze i przeznaczyć na przykład na remont ulicy, Pana zapewne szczególnie interesuje ul. Spacerowa. My w swoich wstępnych rozważaniach Spacerową zgłaszamy.

Piotr Lachowski, Rada Osiedla Ujeścisko-Łostowice

Jakie będą obciążenia mieszkańców w związku z nową ustawą o gospodarowaniu odpadami?

Prezydent Gdańska ? Ustawa jest ?dopustem Bożym?. Władze samorządowe muszą podporządkować się przepisom obowiązującym w ustawie. Posłowie i senatorowie w większości nie uznali uwag składanych przez samorządy, uznano jedynie elektroniczne składanie deklaracji. Niestety Ministerstwo Środowiska nie przeprowadziło kampanii informacyjnej dotyczącej głównych założeń reformy. Polska musi ograniczyć ilość odpadów. W 2013 r. Gdańsk będzie praktykował zapisy ustawy z nadzieją na poprawki w ustawie w  2014 r. Miasto w żadnym razie nie może zarabiać na wywozie śmieci. Operatorem jest Zarząd Dróg i Zieleni.  

Florian Wojciechowski, Rada Dzielnicy Piecki-Migowo

Kiedy będzie tramwaj i remonty ulic: Rakoczego, Bulońska, Piecewska i Jaśkowa Dolina?

Prezydent Gdańska ? Przygotowania do budowy linii tramwajowej i planowane remonty idą zgodnie z harmonogramem inwestycyjnym i nie ma możliwości przyspieszenia prac.

Lidia Makowska, Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny

Powołując się na nowelizację ustawy o gospodarowaniu odpadami z dnia 25 stycznia 2013 r. Rada Gminy może różnicować stawki za wywóz śmieci. Media donoszą, że Radni Miejscy z PO przychylają się do stawki 66 gr. za śmieci posegregowane i 88 gr. za nieposegregowane za metr kwadratowy ? skąd ta kwota i dlaczego Rada Miasta nie wykorzystuje nowelizacji i różnicuje opłat?

Prezydent Gdańska ? 28 lutego Rada Miasta Gdańska dokona ostatecznie wyboru.  Nie będzie z mojej strony rekomendacji do zwolnień i ulg. Nie ma podjętej decyzji. Pani Radna opiera się na źródłach medialnych. Pani zna lepiej media ode mnie, jest częściej cytowana niż moja niegodna osoba. Pani mówi dziennikarzowi jedno, a publikuje się drugie. Poziom redukcji wypowiedzi i przenoszenia akcentów jest drastyczny. Ja staram się opierać na wiedzy, nie na doniesieniach medialnych.

Marian Menczykowski, Rada Dzielnicy Chełm

Jaka część pieniędzy za zwroty z inwestycji unijnych przeznaczona jest na spłatę zadłużenia, a ile na inne cele?

Prezydent Gdańska ? Pieniądze unijne mogą być wykorzystane tylko na dany projekt inwestycyjny. Nie można wydatkować ich na spłatę zadłużenia.

Rada Osiedla Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia

Czy będzie spalarnia śmieci? Gdzie i kiedy?

Prezydent Gdańska ? Spalarnia będzie w Szadółkach. Były rozpatrywane różne lokalizacje, ostatecznie, ze względu na bliskość wysypiska śmieci zdecydowano, że powstanie ona w Szadółkach. W ciągu 5 lat.

Jadwiga Kubik, Rada Osiedla Olszynka

Po 3 latach od inwestycji nadal stan dróg i chodników na osiedlu Olszynka jest fatalny. Co z boiskiem przy szkole? Również jest w tragicznym stanie. Czy szkoła jest do likwidacji?

Prezydent Gdańska ? Nie ma pieniędzy na wszystkie remonty, jednak wraz z dyrektorem Zarządu Dróg i Zieleni, Mieczysławem Kotłowskim pomyślimy o tymczasowym rozwiązaniu problemu. Szkoła nie będzie zlikwidowana. Boisko jest najbardziej realną inwestycją. Będę szukać środków.

Agnieszka Bartków, Rada Osiedla Orunia- Św. Wojciech – Lipce

Czy jest szansa na uchwalenie projektu na budowę czerwonego mostu?

Prezydent Gdańska ? Nie można uchwalić projektu gdyż oznacza to przystąpienie do inwestycji i właściciele gruntów  mogą występować o ich wykupienie, a Miasto nie ma na to środków. Projekt jest zamrożony.

Monika Leńska, Rada Osiedla Wyspa Sobieszewska

Fatalny stan ulicy Przegalińskiej, dochodzi do wielu wypadków. Kiedy Rada będzie na bieżąco informowana o remoncie mostu?

Prezydent Gdańska ? Dyrektor ZDiZ ma się zastanowić nad poprawą stanu drogi. Rzecznik prasowy ZDiZ ma na bieżąco, skutecznie i przed czasem informować o remoncie mostu.

Tomasz Strug, Rada Osiedla Oliwa

Pan ogłosił na swoich stronach budowanie jednostek pomocniczych i społeczeństwa obywatelskiego jako odhaczone. Po co właściwie są rady osiedli? Wydajemy decyzje z poparciem mieszkańców, Pan mówi o zaciskaniu pasa, a pieniądze są trwonione, np. blisko milion złotych na pasy rowerowe na ul. Wita Stwosza. 38 tysięcy złotych poszło w tym roku na kolejne badania socjologiczne z których nikt nie wyciąga wniosków. Według nich, najbardziej niepopularna inwestycja to od lat budowa ECS –  a jest jednak budowana. Po co my jesteśmy, skoro wydajemy decyzje, uchwały a Wy ich nie słuchacie?

Prezydent Gdańska ?Zostało odhaczone jako zrobione ? wybory się odbyły. Społeczeństwo Obywatelskie nie jest stanem trwałym, to jest proces.  Rady są jedynie fragmentem w tej całej, złożonej mozaice, która tworzy społeczeństwo obywatelskie. Ważnym, istotnym ale nie jedynym. Państwo uczycie się miasta, uczycie się reguł jego funkcjonowania. Każdy inaczej wytycza swój cel. Jeżeli ktoś wytyczył cele nierealistyczne, to jest bardziej sfrustrowany. Jeżeli cele wytyczył bardziej realistycznie, zdroworozsądkowo to na pewno będzie mniej sfrustrowany. Niektórzy radni miejscy, również z klubu rządzącego, też są sfrustrowani. Chętnie podejmę dalszy dialog z Państwem w tej kwestii.

Następnie Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Gospodarczej, Tomasz Drozdowski podsumował Kongres Miasto Plus i zaprosił Radnych do prac nad nową Strategią Miasta Gdańska. Dyrektor Biura Zamówień Publicznych, Marek Komorowski przypomniał zasady dyscypliny finansowej i zamówień publicznych w wydatkowaniu środków rad.

Pw / materiały Referatu Komunikacji Społecznej UMG