Reklama

Szef MKOl odpowiada na apel UG w sprawie udziału Rosjan i Białorusinów w igrzyskach w Paryżu

Niestosowne jest eskalowanie tej dyskusji poprzez wzywanie do wprowadzenia zakazu dla sportowców na tym przedwczesnym etapie – odpowiada Thomas Bach, przewodniczący MKOl.

Thomas Bach podczas uroczystości nadania mu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego (6 listopada 2019) fot. Krzysztof Mystkowski/gdansk.pl
Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Sportowcy z Rosji i Białorusi mogą wystapić na igrzyskach w Paryżu w 2024 roku – taka jest rekomendacja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Ale są warunki: – startować mogą jedynie indywidualni sportowcy pod neutralną flagą. Drużyny narodowe oraz sportowcy aktywnie wspierający wojnę w Ukrainie oraz związani zawodowo z wojskiem w zawodach wystartować nie mogę. Zakazane są też narodowe barwy, symbole i hymny.

Miesiąc temu Senat Uniwersytetu Gdańskiego oraz jego rektor zaapelowali do Przewodniczącego Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego o niedopuszczenie sportowców z Rosji oraz Białorusi do udziału w XXXIII Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku.

– Sport powinien łączyć ludzi dobrej woli, którzy wyrzekają się przemocy.

prof. Piotr Stepnowski, rektor UG w piśmie do MKOl 

Trzeba tu przypomnieć, że przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach jest znany władzom uczelni. Szef MKOl otrzymał w 2019 roku podczas uroczystości w Dworze Artusa tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego. Wnioskodawcą był Wydział Nauk Społecznych UG. Senat uczelni nadał to najwyższe akademickie wyróżnienie doktorowi Thomasowi Bachowi za wkład w rozwój międzynarodowego ruchu olimpijskiego i działanie na rzecz praw człowieka i pokoju na świecie.

Teraz nadeszła odpowiedź na apel uczelni. Była ona wysłana jeszcze przed rekomendacją MKOl o dopuszczeniu sportowców Rosji i Białorusi do igrzysk w Paryżu. Ale treść pisma zdradzała asekuracyjną postawę szefa MKOL

(…) W  grudniu ubiegłego roku przywódcy wszystkich podmiotów Ruchu Olimpijskiego

zajęli się tymi problemami dotyczącymi praw człowieka i ustanowili szerokie zasady

neutralności. Specjalni sprawozdawcy ONZ pochwalili następnie MKO za rozważenie

możliwości dopuszczenia neutralnych sportowców do udziału w międzynarodowych

zawodach sportowych. (…)

Jeśli sportowcy mieliby rywalizować tylko ze sportowcami z krajów o podobnych poglądach,

to Igrzyska Olimpijskie i inne wielkie międzynarodowe imprezy sportowe przestałyby

stanowić tę cenną przestrzeń, w której wszyscy ludzie mogą się spotkać w pokojowej

rywalizacji.

Thomas Bach, przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego

Poniżej treść apelu senatu UG oraz cała treść odpowiedzi szefa MKOl.

Lozanna, 16 marca 2023

Szanowny Panie Rektorze,

Dziękuję za Pana list z dnia 21 lutego 2023 r., w którym informuje mnie Pan o apelu Senatu Uniwersytetu Gdańskiego. Jako wdzięczny odbiorca doktoratu honoris causa naszego Uniwersytetu bardzo cenię sobie szczerą wymianę poglądów i otwartą dyskusję.

Wiedząc, że Uniwersytet Gdański kieruje się wartościami solidarności i pokoju, chciałbym nakreślić stanowisko, jakie MKO zajął po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Nasze stanowisko było konsekwentnie budowane na tych samych zasadach – solidarności i pokoju – które Ruch Olimpijski podziela z Uniwersytetem Gdańskim.

Głęboko współczujemy narodowi ukraińskiemu, którego ból i cierpienie są nie do wyobrażenia. Po upływie roku od brutalnej wojny na Ukrainie, która przyniosła tylko niewyobrażalne ludzkie cierpienie, MKO przyłącza się do apelu o pokój i jest gotowy wnieść swój skromny wkład we wszelkie wysiłki na rzecz budowania pokoju.

MKO był jedną z pierwszych organizacji międzynarodowych, które zdecydowanie potępiły inwazję Rosji na Ukrainę, wspieraną przez Białoruś. W przeciwieństwie do większości innych organizacji światowych, nałożyliśmy sankcje również na państwa i rządy Rosji i Białorusi, które są wyłącznie odpowiedzialne za tę wojnę. Te bezprecedensowe sankcje pozostają w mocy.

Jednocześnie MKO potwierdza swoją niezłomną solidarność z ukraińskimi sportowcami. W obliczu trwającej od ponad roku wojny, cały ruch olimpijski pozostaje nieugięty w swoim zaangażowaniu w pomoc ukraińskim sportowcom w każdy możliwy sposób, ponieważ wszyscy chcemy zobaczyć silną drużynę Narodowego Komitetu Olimpijskiego Ukrainy na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu 2024 i Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Milano Cortina 2026. Do tej pory z naszego wsparcia skorzystało około 3.000 ukraińskich sportowców.

Po mojej wizycie w Kijowie tego lata, MKO potroił swój Fundusz Solidarności dla Ukrainy, aby sportowcy mieli wszelkie wsparcie w pokonywaniu ogromnych wyzwań, które stoją przed nimi, aby spełnić ich olimpijskie marzenie. Ta solidarność jest bardzo doceniana przez ukraińskich sportowców, przez Narodowy Komitet Olimpijski Ukrainy

oraz najwyższe władze tego kraju.

W tym kontekście chciałbym podkreślić moją wdzięczność dla Prezydenta RP Andrzeja Dudy za odegranie kluczowej roli w ułatwieniu mojej wizyty w Kijowie.

Misją MKO jest przyczynianie się do pokoju poprzez sport. W obliczu zbyt wielu wojen i konfliktów na świecie, sport może otworzyć drzwi do pokoju w sposób, w jaki wykluczenie i podziały tego nie robią. Działania na rzecz budowania pokoju wymagają dialogu. Zawody z udziałem sportowców przestrzegających Karty Olimpijskiej mogą być katalizatorem dialogu, który jest zawsze pierwszym krokiem do osiągnięcia pokoju. Ta idea leży u podstaw Igrzysk Olimpijskich.

W odniesieniu do Pana apelu o zakazanie rosyjskim lub białoruskim sportowcom, chciałbym zaznaczyć, że już we wrześniu 2022 roku dwóch Specjalnych Sprawozdawców Rady Praw Człowieka ONZ napisało do MKO, aby wyrazić poważne obawy co do zalecenia zakazania udziału sportowcom wyłącznie na podstawie ich narodowości. Jak Państwo zapewne zrozumieją, MKO musi zająć się tym problemem, ponieważ dotyczy on niedyskryminacji – jednej z podstawowych wartości zapisanych w naszej Karcie Olimpijskiej.

Dlatego też w grudniu ubiegłego roku przywódcy wszystkich podmiotów Ruchu Olimpijskiego zajęli się tymi problemami dotyczącymi praw człowieka i ustanowili szerokie zasady neutralności. Specjalni sprawozdawcy ONZ pochwalili następnie MKO za rozważenie możliwości dopuszczenia neutralnych sportowców do udziału w międzynarodowych zawodach sportowych.

W tym zakresie dyskusje trwają i nie podjęto żadnej decyzji. Niestosowne jest eskalowanie tej dyskusji poprzez wzywanie do wprowadzenia zakazu dla sportowców na tym przedwczesnym etapie. Udział indywidualnych, neutralnych sportowców z rosyjskim lub białoruskim paszportem w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu 2024 nie był jeszcze przedmiotem dyskusji.

Jeśli sportowcy mieliby rywalizować tylko ze sportowcami z krajów o podobnych poglądach, to Igrzyska Olimpijskie i inne wielkie międzynarodowe imprezy sportowe przestałyby stanowić tę cenną przestrzeń, w której wszyscy ludzie mogą się spotkać w pokojowej rywalizacji. Podtrzymując nasze wspólne wartości solidarności i pokoju,

Z poważaniem

Thomas Bach

Pw

Ostatnia edycja: 29 marca, 2023 o 16:56