Reklama

Wybory / Transport dla niepełnosprawnych

Gdańsk przygotowuje się do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu RP w dniu 9 października 2011 r. Będą to siódme wybory parlamentarne w demokratycznej Polsce. Pierwsze odbyły się w 1991 r., kolejne w latach: 1993, 1997, 2001, 2005 oraz w 2007 roku.

autor: Krzysztof Białoskórski

Średnia frekwencja w Gdańsku w latach 1991 ? 2007 wyniosła 56,55%, zarówno do Sejmu jak i do Senatu. Największą frekwencję odnotowano w 2007 r. – wyniosła ona prawie 68 %.

Tegoroczne wybory parlamentarne przeprowadzone zostaną wg nowego KODEKSU WYBROCZEGO (ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. ze zmianami).

Radni Miasta Gdańska na sesji w dniu 25 sierpnia br. podjęli uchwałę w sprawie utworzenia na terenie Miasta Gdańska obwodów głosowania w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Miasto podzielono na 221 obwodów, w tym 199 stałych, 19 obwodów odrębnych w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym oraz w 3 domach studenckich (2 w DS Politechniki Gdańskiej, jeden w DS Akademii Muzycznej). W przypadku szpitali i domów opieki wyborcy będą mogli dodatkowo skorzystać z tzw. urny pomocniczej, co znacznie ułatwi im oddanie głosu.

Zwiększono do 54 liczbę lokali przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. W lokalach tych dodatkowym ułatwieniem będzie rozmieszczenie obwieszczeń i komunikatów PKW na wysokości umożliwiającej ich odczytanie z wózka inwalidzkiego; dostępne będą nakładki na karty w alfabecie Braille?a oraz dodatkowo każdy lokal wyborczy będzie wyposażony w szkło powiększające udostępniane osobom słabo widzącym.

Obwodową Komisję Wyborczą Nr 57 przy ul. 3 Maja 9 wskazano, jako lokal wyborczy do głosowania korespondencyjnego. Jest to nowość w przepisach wyborczych.

Studenci zameldowani w Gdańsku figurują w spisie wyborców i głosują w miejscu zameldowania. Jeśli jednak pobierali w poprzednich wyborach zaświadczenia i głosowali poza Gdańskiem, to powinni sprawdzić, czy dopełnili formalności ponownego dopisania się do spisu wyborców w Gdańsku.

W wyborach samorządowych jesienią 2010 r. mieliśmy w Gdańsku 216 obwodów głosowania, w tym 17 obwodów zamkniętych oraz 49 lokali dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Informacje dotyczące wyborów na bieżąco zamieszczane są na stronie internetowej miasta www.gdansk.pl w zakładce ?Wybory do Sejmu i Senatu? oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

LOKALE WYBORCZE CZYNNE BĘDĄ w godz. 7.00 – 21.00.

Transport dla osób niepełnosprawnych

Jak zawsze, Prezydent Miasta zapewnia w dniu głosowania osobom niepełnosprawnym dowóz do lokali wyborczych. Wystarczy 9 października w godz. 7.00 – 20.00 zadzwonić do Magistratu pod nr tel. 58 323 63 11 i poprosić o transport. Pomoc ta jest skierowana do osób niepełnosprawnych, starszych oraz mających problem z poruszaniem się.

 

Statystyka z Referatu Ewidencji Ludności

Liczba wyborców w Gdańsku wg sporządzonego spisu ? stan na dzień 5 października 2011 r. ? 358 229 osób

Do dnia 5 października br.:

– wydano 1913 zaświadczeń o prawie do głosowania ? zaświadczenia wydawane są do 7 października,

– wystawiono 128 aktów pełnomocnictwa do głosowania ? pełnomocnictwa wydawane były do 29 września,

– przyjęto 22 wnioski osób niepełnosprawnych w sprawie głosowania korespondencyjnego ? termin składania wniosków upłynął w dniu 19 września.

– 1164 osoby wystąpiły z wnioskiem o dopisanie do spisu wyborców w Gdańsku, w tym 5 osób niepełnosprawnych skorzystało z prawa zmiany dotychczasowego lokalu wyborczego na lokal dostosowany dla niepełnosprawnych.

– 3 obwodach zgłoszono chęć skorzystania z nakładek na karty w alfabecie Braille?a.

Michał Piotrowski / Biuro Prasowe UMG

Gdańsk przygotowuje się do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu RP w dniu 9 października 2011 r. Będą to siódme wybory parlamentarne w demokratycznej Polsce. Pierwsze odbyły się w 1991 r., kolejne w latach: 1993, 1997, 2001, 2005 oraz w 2007 roku.

autor: Krzysztof Białoskórski

Średnia frekwencja w Gdańsku w latach 1991 ? 2007 wyniosła 56,55%, zarówno do Sejmu jak i do Senatu. Największą frekwencję odnotowano w 2007 r. - wyniosła ona prawie 68 %.

Tegoroczne wybory parlamentarne przeprowadzone zostaną wg nowego KODEKSU WYBROCZEGO (ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. ze zmianami).

Radni Miasta Gdańska na sesji w dniu 25 sierpnia br. podjęli uchwałę w sprawie utworzenia na terenie Miasta Gdańska obwodów głosowania w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Miasto podzielono na 221 obwodów, w tym 199 stałych, 19 obwodów odrębnych w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym oraz w 3 domach studenckich (2 w DS Politechniki Gdańskiej, jeden w DS Akademii Muzycznej). W przypadku szpitali i domów opieki wyborcy będą mogli dodatkowo skorzystać z tzw. urny pomocniczej, co znacznie ułatwi im oddanie głosu.

Zwiększono do 54 liczbę lokali przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. W lokalach tych dodatkowym ułatwieniem będzie rozmieszczenie obwieszczeń i komunikatów PKW na wysokości umożliwiającej ich odczytanie z wózka inwalidzkiego; dostępne będą nakładki na karty w alfabecie Braille?a oraz dodatkowo każdy lokal wyborczy będzie wyposażony w szkło powiększające udostępniane osobom słabo widzącym.

Obwodową Komisję Wyborczą Nr 57 przy ul. 3 Maja 9 wskazano, jako lokal wyborczy do głosowania korespondencyjnego. Jest to nowość w przepisach wyborczych.

Studenci zameldowani w Gdańsku figurują w spisie wyborców i głosują w miejscu zameldowania. Jeśli jednak pobierali w poprzednich wyborach zaświadczenia i głosowali poza Gdańskiem, to powinni sprawdzić, czy dopełnili formalności ponownego dopisania się do spisu wyborców w Gdańsku.

W wyborach samorządowych jesienią 2010 r. mieliśmy w Gdańsku 216 obwodów głosowania, w tym 17 obwodów zamkniętych oraz 49 lokali dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Informacje dotyczące wyborów na bieżąco zamieszczane są na stronie internetowej miasta www.gdansk.pl w zakładce ?Wybory do Sejmu i Senatu? oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

LOKALE WYBORCZE CZYNNE BĘDĄ w godz. 7.00 - 21.00.

Transport dla osób niepełnosprawnych

Jak zawsze, Prezydent Miasta zapewnia w dniu głosowania osobom niepełnosprawnym dowóz do lokali wyborczych. Wystarczy 9 października w godz. 7.00 - 20.00 zadzwonić do Magistratu pod nr tel. 58 323 63 11 i poprosić o transport. Pomoc ta jest skierowana do osób niepełnosprawnych, starszych oraz mających problem z poruszaniem się.

 

Statystyka z Referatu Ewidencji Ludności

Liczba wyborców w Gdańsku wg sporządzonego spisu ? stan na dzień 5 października 2011 r. ? 358 229 osób

Do dnia 5 października br.:

- wydano 1913 zaświadczeń o prawie do głosowania ? zaświadczenia wydawane są do 7 października,

- wystawiono 128 aktów pełnomocnictwa do głosowania ? pełnomocnictwa wydawane były do 29 września,

- przyjęto 22 wnioski osób niepełnosprawnych w sprawie głosowania korespondencyjnego ? termin składania wniosków upłynął w dniu 19 września.

- 1164 osoby wystąpiły z wnioskiem o dopisanie do spisu wyborców w Gdańsku, w tym 5 osób niepełnosprawnych skorzystało z prawa zmiany dotychczasowego lokalu wyborczego na lokal dostosowany dla niepełnosprawnych.

- 3 obwodach zgłoszono chęć skorzystania z nakładek na karty w alfabecie Braille?a.

Michał Piotrowski / Biuro Prasowe UMG

|

Gdańsk przygotowuje się do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu RP w dniu 9 października 2011 r. Będą to siódme wybory parlamentarne w demokratycznej Polsce. Pierwsze odbyły się w 1991 r., kolejne w latach: 1993, 1997, 2001, 2005 oraz w 2007 roku.

autor: Krzysztof Białoskórski

Średnia frekwencja w Gdańsku w latach 1991 ? 2007 wyniosła 56,55%, zarówno do Sejmu jak i do Senatu. Największą frekwencję odnotowano w 2007 r. - wyniosła ona prawie 68 %.

Tegoroczne wybory parlamentarne przeprowadzone zostaną wg nowego KODEKSU WYBROCZEGO (ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. ze zmianami).

Radni Miasta Gdańska na sesji w dniu 25 sierpnia br. podjęli uchwałę w sprawie utworzenia na terenie Miasta Gdańska obwodów głosowania w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Miasto podzielono na 221 obwodów, w tym 199 stałych, 19 obwodów odrębnych w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym oraz w 3 domach studenckich (2 w DS Politechniki Gdańskiej, jeden w DS Akademii Muzycznej). W przypadku szpitali i domów opieki wyborcy będą mogli dodatkowo skorzystać z tzw. urny pomocniczej, co znacznie ułatwi im oddanie głosu.

Zwiększono do 54 liczbę lokali przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. W lokalach tych dodatkowym ułatwieniem będzie rozmieszczenie obwieszczeń i komunikatów PKW na wysokości umożliwiającej ich odczytanie z wózka inwalidzkiego; dostępne będą nakładki na karty w alfabecie Braille?a oraz dodatkowo każdy lokal wyborczy będzie wyposażony w szkło powiększające udostępniane osobom słabo widzącym.

Obwodową Komisję Wyborczą Nr 57 przy ul. 3 Maja 9 wskazano, jako lokal wyborczy do głosowania korespondencyjnego. Jest to nowość w przepisach wyborczych.

Studenci zameldowani w Gdańsku figurują w spisie wyborców i głosują w miejscu zameldowania. Jeśli jednak pobierali w poprzednich wyborach zaświadczenia i głosowali poza Gdańskiem, to powinni sprawdzić, czy dopełnili formalności ponownego dopisania się do spisu wyborców w Gdańsku.

W wyborach samorządowych jesienią 2010 r. mieliśmy w Gdańsku 216 obwodów głosowania, w tym 17 obwodów zamkniętych oraz 49 lokali dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Informacje dotyczące wyborów na bieżąco zamieszczane są na stronie internetowej miasta www.gdansk.pl w zakładce ?Wybory do Sejmu i Senatu? oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

LOKALE WYBORCZE CZYNNE BĘDĄ w godz. 7.00 - 21.00.

Transport dla osób niepełnosprawnych

Jak zawsze, Prezydent Miasta zapewnia w dniu głosowania osobom niepełnosprawnym dowóz do lokali wyborczych. Wystarczy 9 października w godz. 7.00 - 20.00 zadzwonić do Magistratu pod nr tel. 58 323 63 11 i poprosić o transport. Pomoc ta jest skierowana do osób niepełnosprawnych, starszych oraz mających problem z poruszaniem się.

 

Statystyka z Referatu Ewidencji Ludności

Liczba wyborców w Gdańsku wg sporządzonego spisu ? stan na dzień 5 października 2011 r. ? 358 229 osób

Do dnia 5 października br.:

- wydano 1913 zaświadczeń o prawie do głosowania ? zaświadczenia wydawane są do 7 października,

- wystawiono 128 aktów pełnomocnictwa do głosowania ? pełnomocnictwa wydawane były do 29 września,

- przyjęto 22 wnioski osób niepełnosprawnych w sprawie głosowania korespondencyjnego ? termin składania wniosków upłynął w dniu 19 września.

- 1164 osoby wystąpiły z wnioskiem o dopisanie do spisu wyborców w Gdańsku, w tym 5 osób niepełnosprawnych skorzystało z prawa zmiany dotychczasowego lokalu wyborczego na lokal dostosowany dla niepełnosprawnych.

- 3 obwodach zgłoszono chęć skorzystania z nakładek na karty w alfabecie Braille?a.

Michał Piotrowski / Biuro Prasowe UMG

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Gdańsk przygotowuje się do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu RP w dniu 9 października 2011 r. Będą to siódme wybory parlamentarne w demokratycznej Polsce. Pierwsze odbyły się w 1991 r., kolejne w latach: 1993, 1997, 2001, 2005 oraz w 2007 roku.

autor: Krzysztof Białoskórski

Średnia frekwencja w Gdańsku w latach 1991 ? 2007 wyniosła 56,55%, zarówno do Sejmu jak i do Senatu. Największą frekwencję odnotowano w 2007 r. – wyniosła ona prawie 68 %.

Tegoroczne wybory parlamentarne przeprowadzone zostaną wg nowego KODEKSU WYBROCZEGO (ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. ze zmianami).

Radni Miasta Gdańska na sesji w dniu 25 sierpnia br. podjęli uchwałę w sprawie utworzenia na terenie Miasta Gdańska obwodów głosowania w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Miasto podzielono na 221 obwodów, w tym 199 stałych, 19 obwodów odrębnych w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym oraz w 3 domach studenckich (2 w DS Politechniki Gdańskiej, jeden w DS Akademii Muzycznej). W przypadku szpitali i domów opieki wyborcy będą mogli dodatkowo skorzystać z tzw. urny pomocniczej, co znacznie ułatwi im oddanie głosu.

Zwiększono do 54 liczbę lokali przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. W lokalach tych dodatkowym ułatwieniem będzie rozmieszczenie obwieszczeń i komunikatów PKW na wysokości umożliwiającej ich odczytanie z wózka inwalidzkiego; dostępne będą nakładki na karty w alfabecie Braille?a oraz dodatkowo każdy lokal wyborczy będzie wyposażony w szkło powiększające udostępniane osobom słabo widzącym.

Obwodową Komisję Wyborczą Nr 57 przy ul. 3 Maja 9 wskazano, jako lokal wyborczy do głosowania korespondencyjnego. Jest to nowość w przepisach wyborczych.

Studenci zameldowani w Gdańsku figurują w spisie wyborców i głosują w miejscu zameldowania. Jeśli jednak pobierali w poprzednich wyborach zaświadczenia i głosowali poza Gdańskiem, to powinni sprawdzić, czy dopełnili formalności ponownego dopisania się do spisu wyborców w Gdańsku.

W wyborach samorządowych jesienią 2010 r. mieliśmy w Gdańsku 216 obwodów głosowania, w tym 17 obwodów zamkniętych oraz 49 lokali dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Informacje dotyczące wyborów na bieżąco zamieszczane są na stronie internetowej miasta www.gdansk.pl w zakładce ?Wybory do Sejmu i Senatu? oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

LOKALE WYBORCZE CZYNNE BĘDĄ w godz. 7.00 – 21.00.

Transport dla osób niepełnosprawnych

Jak zawsze, Prezydent Miasta zapewnia w dniu głosowania osobom niepełnosprawnym dowóz do lokali wyborczych. Wystarczy 9 października w godz. 7.00 – 20.00 zadzwonić do Magistratu pod nr tel. 58 323 63 11 i poprosić o transport. Pomoc ta jest skierowana do osób niepełnosprawnych, starszych oraz mających problem z poruszaniem się.

 

Statystyka z Referatu Ewidencji Ludności

Liczba wyborców w Gdańsku wg sporządzonego spisu ? stan na dzień 5 października 2011 r. ? 358 229 osób

Do dnia 5 października br.:

– wydano 1913 zaświadczeń o prawie do głosowania ? zaświadczenia wydawane są do 7 października,

– wystawiono 128 aktów pełnomocnictwa do głosowania ? pełnomocnictwa wydawane były do 29 września,

– przyjęto 22 wnioski osób niepełnosprawnych w sprawie głosowania korespondencyjnego ? termin składania wniosków upłynął w dniu 19 września.

– 1164 osoby wystąpiły z wnioskiem o dopisanie do spisu wyborców w Gdańsku, w tym 5 osób niepełnosprawnych skorzystało z prawa zmiany dotychczasowego lokalu wyborczego na lokal dostosowany dla niepełnosprawnych.

– 3 obwodach zgłoszono chęć skorzystania z nakładek na karty w alfabecie Braille?a.

Michał Piotrowski / Biuro Prasowe UMG