Reklama

Wszystkich Świętych – komunikacja miejska i ruch wokół cmentarzy

Informacja o zasadach organizacji ruchu drogowego oraz komunikacji miejskiej w rejonach cmentarzy Gdańska i Sopotu w dniu 1 listopada 2017 roku w okresie święta Wszystkich Świętych 2017.

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Informacja o zasadach organizacji ruchu drogowego oraz komunikacji miejskiej w rejonach cmentarzy Gdańska i Sopotu w dniu 1 listopada 2017 roku w okresie święta Wszystkich Świętych 2017.

 Zasady ruchu drogowego w dniu  1.11.2017 r.

                

od godz. 600 w rejonie cmentarzy obowiązywać będą następujące zasady organizacji ruchu drogowego:

 

–  cmentarz przy ul. Opackiej – dojazd do cmentarza jednokierunkową ul. Opacką 
od ul. Grunwaldzkiej lub dwukierunkowym fragm. ul. Opackiej od ul. Spacerowej. 
Na ul. Czyżewskiego obowiązuje jeden kierunek ruchu w relacji do Sopotu.

Miejsca postojowe wyznaczone są : na parkingu przy ul. Cystersów, na placu u zbiegu ulic: Tatrzańska – Czyżewskiego oraz po prawej stronie ul. Czyżewskiego za bramą 
na cmentarz. Na ul. Opackiej oraz po lewej stronie ul. Czyżewskiego obowiązywać będą zakazy zatrzymywania się.

– cmentarz przy ul. Łostowickiej – ulica Łostowicka zostanie zamknięta dla ruchu

ogólnego. Od strony ul. Kartuskiej prawo do wjazdu będą posiadały autobusy komunikacji miejskiej, pojazdy „taxi”, inwalidzkie oraz posiadające identyfikatory
z literą „A” (mieszkańcy ul. Łostowickiej, osoby prowadzące działalność gospodarczą
na ul. Łostowickiej ) i z literą „B” ( zaopatrzenie handlu przycmentarnego). Prawo
do wjazdu od ul. Armii Krajowej będą miały włącznie autobusy komunikacji miejskiej. 

Całkowicie zamknięte zostaną wjazdy na ul. Łostowicką z ulic: Wojskiego i Armii Krajowej. Dojazd do osiedla Wzgórze Mickiewicza odbywać się będzie trasą przebiegającą ulicami: Kościelną, Malczewskiego, Pobiedzisko,  wyjazd ul.  Pana Tadeusza. Postój „taxi” wyznaczony  zostanie na prawym pasie ruchu jezdni ul. Łostowickiej w relacji do ul. Armii Krajowej,  poniżej wjazdu na parking.  Parking dla samochodów inwalidzkich
przy bocznej bramie cmentarza (na parkingu poniżej bramy głównej)

Na ul. Nowolipie,  na odcinku od ul. Schuberta do skrzyżowania  z ul. Kartuską, wyznaczony   zostanie  parking,  na prawym  pasie  ruchu. Dla osób odwiedzających cmentarz udostępniony będzie ponadto parking dla  samochodów przy Zespole Obsługi Mieszkańców przy ul. Milskiego .

Na ul. Cedrowej obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy w relacji do ul. Kartuskiej,
a  na lewym pasie jezdni za wiaduktem wyznaczony jest parking dla samochodów.

Na jezdniach ul. Armii Krajowej obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 50 km/h.

– cmentarz przy ul. Srebrniki – dojazd w rejon cmentarza odbywać się będzie jedną jezdnią ul. Żołnierzy Wyklętych, na której obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy
w relacji do ul. Potokowej. Druga jezdnia, na której odbywać się będzie ruch dwukierunkowy przeznaczona zostanie dla autobusów, pojazdów inwalidów i Taxi. Zmiana jezdni dla autobusów nastąpi poprzez tzw. „przeplotki”  na wysokości zjazdu
z estakady nad ul. Grunwaldzką  i na skrzyżowaniu z ul. Trawki. Tymczasowe przystanki dla relacji do ul. Potokowej, wyznaczone będą na jezdni, jeden na wysokości skrzyżowania z ul. Chrzanowskiego i drugi na wysokości skrzyżowania z ul. Srebrniki.
Nie będzie możliwy wjazd pod cmentarz w ul. Srebrniki i ul. Róży Ostrowskiej dla ruchu ogólnego. Na ul. Ogrodowej obowiązuje ruch jednokierunkowy w relacji
do ul. Potokowej. Dojazd dla mieszkańców  domów  przy  ul. Róży Ostrowskiej odbywać  się  będzie od  ul. Zabytkowej. Ul. Róży Ostrowskiej będzie jednokierunkowa w relacji
do ul. Żołnierzy wyklętych, na której wyznaczony zostanie postój TAXI. Nie będzie możliwy wjazd dla ruchu ogólnego w ul. Żołnierzy Wyklętych z Ronda  De la Sale’a. Objazd wyznaczony zostanie ulicami: Potokową, Rakoczego, Jaśkową Doliną, Grunwaldzką. Na ul. Słowackiego obowiązuje ruch jednokierunkowy, w relacji
do ul. Chrzanowskiego, a  na lewym pasie ruchu wyznaczony jest parking.

– cmentarz przy ul. Dąbrowskiego –  na ul. Dąbrowskiego ruch odbywać się będzie dwukierunkowo. Zakaz zatrzymywania się obowiązywać będzie po obu stronach jezdni dla obu kierunków. Parkingi funkcjonować będą na części placu pomiędzy
ul. Dąbrowskiego i ul. Giełguda, na Placu Zebrań Ludowych na terenie MDK.
Na ul. Giełguda utrzymany będzie zakaz zatrzymywania się. Postój „taxi” funkcjonować będzie przy ul. 3-go Maja w odległości ok. 80 m od dworca PKS.

– cmentarz przy ul. Stoczniowców – dojazd do cmentarza odbywać się będzie jednokierunkową ul. Stoczniowców , w relacji do ul. Hirszfelda. Dla drugiego kierunku objazd wyznaczony  będzie ul. Hirszfelda, Odrzańską, Worcella i Cienistą.

–  cmentarz ul. Brzegi  – dojazd do cmentarza odbywać się będzie jednokierunkowym wjazdem od ul. Trakt Św. Wojciecha (przez most) wyjazd jednokierunkowym fragmentem ul. Brzegi (od mostu do ul. Stoczniowców). Odcinek ul. Brzegi
od ul. Podmiejskiej będzie drogą bez przejazdu. Miejsca postojowe wyznaczone zostaną wzdłuż ul. Brzegi na jej jednokierunkowym odcinku.

–  cmentarz przy ul. Ks. Góreckiego – dojazd w rejon cmentarza wyłącznie od strony
ul. Marynarki Polskiej jednokierunkową ul. Wyzwolenia. Ulica Ks. Góreckiego
(przy cmentarzu) wyłączona zostanie z ruchu ogólnego za wyjątkiem „taxi”. Wjazd taksówek na ul. Księdza Góreckiego, gdzie funkcjonować będzie postój, będzie możliwy od strony ul. Marynarki Polskiej przez parking przy Morskim Domu Kultury.

Miejsca postojowe wyznaczone zostaną po prawej stronie jezdni ul. Wyzwolenia
oraz na parkingu przy MDK.

–  cmentarz przy ul. Kartuskiej – dojazd od ul. Kartuskiej, na której obowiązywać będą zakazy zatrzymywania się za wyjątkiem „taxi” do 1 min. Miejsca postojowe wyznaczone zostaną na jezdni ul. Nowolipie (w relacji Morena – ul. Kartuska).

 

SOPOT

W terminie od dnia 28.10 (od godz. 7.00) do dnia 29.10 (do około godz. 20.00) oraz od 31.10 (od około godziny 9.30) do 02.11 (do godziny 7.00) w związku z uroczystością Wszystkich Świętych wprowadzony zostanie jeden kierunek  ruchu na odcinku ulicy Malczewskiego pomiędzy Al. Niepodległości a ul. Kolberga.

Ponadto w terminie od 28.10 (od godziny 7.00) do 02.11 (do godziny 7.00) na ulicach przyległych wprowadzona zostanie następująca organizacja ruchu :

– ul. Księżycowa – jeden kierunek od ul. Malczewskiego do ul. 23 Marca,

– ul. Okrężna – jeden kierunek w stronę ul. 23 Marca,

– ul. Słoneczna – jeden kierunek w stronę ul. Okrężnej.

Na czas ww. zmian pojazdy jadące od strony miasta Gdyni ulicą Sopocką i dalej ulicą Malczewskiego na wysokości skrzyżowania z ulicą Kolberga będą kierowane objazdem przez Osiedle Brodwino ulicą Kolberga następnie ulicą Obodrzyców oraz ulicą Wejherowską do Alei Niepodległości.

 

 

Organizacja komunikacji miejskiej ZTM Gdańsk

Wszystkich Świętych 2017

Najważniejsze informacje:

  • Dogodny dojazd liniami tramwajowymi: 2, 6, 63, 66 i 68 do Cmentarza Łostowickiego al. Witosa i Havla w dniu 01.11.2017 r.

Od przystanku tramwajowego „Wilanowska” jest najbliżej do bramy głównej Cmentarza Łostowickiego.

  • Część zmian w organizacji komunikacji miejskiej będzie wprowadzona już w sobotę i niedzielę, 28 i 29.10.2017  r.
  • Kursowanie autobusów w ciągu ul. Łostowickiej będzie utrzymane.
  • W środę, 01.11.2017 r. autobusy w ciągu al. Żołnierzy Wyklętych pojadą w obu kierunkach po specjalnie wydzielonych buspasach.
  • Na wszystkich dodatkowych liniach autobusowych i tramwajowych obowiązywać będzie taryfa, jak na liniach zwykłych.

28-29.10.2017 r. (sobota-niedziela)

Autobusy

Na wszystkich liniach obowiązują sobotnie rozkłady jazdy, ponadto:

156 – w godz. 08:00-16:00 – kursuje co 15 minut,

175 – w godz. 08:00-16:00 – kursuje co 15 minut,

227 – w godz. 08:00-16:00 – kursuje co 15 minut,

262 – w godz. 08:00-16:00 – kursuje co 20 minut.

Tramwaje

Na wszystkich liniach obowiązują sobotnie rozkłady jazdy, ponadto:

6 – w godz. 09:00 -16:00 – kursuje co 10 minut.

30-31.10.2017 r. (poniedziałek-wtorek)

Autobusy

Na wszystkich liniach obowiązują stałe rozkłady, jak w dni powszednie w okresie nauki szkolnej, ponadto:

162 – w godz. 09:00-13:00 – kursuje co 15 minut,

262 – w godz. 09:00-13:00 – kursuje co 15 minut,

156 – w godz. 09:00-13:00 – kursuje co 15 minut,

175 – w godz. 09:00-13:00 – kursuje co 15 minut,

227 – w godz. 08:00-16:00 – kursuje co około 8 minut.

Tramwaje

Wszystkie linie funkcjonują wg stałych rozkładów jazdy, jak w dni powszednie w okresie nauki szkolnej.

01.11.2017 r. (środa)

Autobusy

Na wszystkich liniach obowiązują sobotnie rozkłady jazdy, ponadto:

 

107 – w godz. 08:00-16:00 – kursuje co 45 minut,

108 i 118 – w kier. Dworca Głównego obowiązuje zmieniona trasa ulicami: Cienistą-Zaroślak,    z powodu wprowadzenia jednego kierunku ruchu na ul. Stoczniowców,

111 –  w godz. 08:00-16:00 – kursuje co 20 minut,

116 i 136 – kursują al. Żołnierzy Wyklętych zamiast „starą” ul.  Słowackiego,

117 – kursuje w obu kier. przez al. Grunwaldzką zamiast przez ul. Czyżewskiego,

118 – w godz. 08:00-16:00 – kursuje co 15 minut,

122 – w godz. 08:00-16:00 – kursuje co 30 minut,

136 – w godz. 08:00-16:00 – kursuje co 30 minut,

157 – w godz. 08:00-16:00 – kursuje co 30 minut,

156 – w godz. 08:00-16:00 – kursuje co 15 minut,

175 – w godz. 08:00-16:00 – kursuje co 15 minut,

164 – w godz. 08:00-16:00 – kursuje co 30 minut,

210 – w godz. 08:00-16:00 – kursuje co 30 minut,

227 –  w godz. 08:00-16:00 – kursuje co około 8 minut,

627linia dodatkowa kursuje na trasie: Żabianka SKM – Pomorska – (dalej trasą jak linia 227) – Cmentarz Srebrzysko – Rakoczego – Cmentarz Łostowicki – Chełm Witosa, w godz. 08:00-18:00, co około 8 minut,

262 – w godz. 08:00-16:00 – kursuje co 20 minut.

610linia dodatkowa kursuje na trasie: Wrzeszcz PKP – Żołnierzy Wyklętych – Cmentarz Srebrzysko – Rakoczego – Cmentarz Łostowicki, w godz. 7:00-18:00, co około 4 minuty.

695linia dodatkowa kursuje na trasie: Dworzec PKP – Kartuska – Cmentarz Łostowicki, w godz. 09:00-17:00, co około 10 minut.

Na wszystkich liniach zwykłych i dodatkowych obowiązuje stała taryfa biletowa.

 

Tramwaje

Na wszystkich liniach obowiązują sobotnie rozkłady jazdy, ponadto:

 

2 – w godz. 08:00-17:00 – kursuje co 10 minut,

6 –  w godz. 08:00-17:00 – kursuje co 10 minut,

10 – w godz. 08:00-17:00 – kursuje co 10 minut,

11  –  nie funkcjonuje przez cały dzień,

12 – wydłużona trasa: Zaspa – Oliwa – Wrzeszcz – Opera – Dworzec Gł. – Siedlce – Migowo –     kursuje co 10 minut,

63linia dodatkowa kursuje na trasie: Nowy Port Oliwska – Brzeźno – Opera – Dworzec Gł. – Chełm – Łostowice, w godz. 09:00-17:00, co około 10 minut,

66linia dodatkowa kursuje na trasie: Strzyża PKM – Opera – Dworzec Gł. – Chełm – Łostowice, w godz. 09:00-17:00, co około 15 minut,

68  – linia dodatkowa kursuje na trasie: Stogi Pasanil – Przeróbka – Chełm – Łostowice, w godz. 09:00-17:00, co około10 minut.

Na wszystkich liniach zwykłych i dodatkowych obowiązuje stała taryfa biletowa.

 

02.11.2017 r. (czwartek)

Autobusy

 

 

Na wszystkich liniach obowiązują stałe rozkłady, jak w dni powszednie w okresie nauki szkolnej, ponadto:

 

162 – w godz. 09:00-13:00 – kursuje co 15 minut,

262 – w godz. 09:00-13:00 – kursuje co 15 minut,

156 – w godz. 09:00-13:00 – kursuje co 15 minut,

175 – w godz. 09:00-13:00 – kursuje co 15 minut,

227 – w godz. 09:00-16:00 – kursuje co około 8 minut.

Tramwaje

Wszystkie linie funkcjonują wg stałych rozkładów jazdy, jak w dni powszednie w okresie nauki szkolnej.


 

 

  • Zachęcamy pasażerów nie posiadających ważnych biletów okresowych, a chcących skorzystać z komunikacji miejskiej w tych dniach, do wcześniejszego zakupu jednorazowych biletów, które dostępne są   m.in. w Punktach Obsługi Klienta ZTM, biletomatach, wybranych punktach handlowych oraz za pomocą sieci telefonii komórkowych.

 

  • Informujemy, że w dniach zwiększonej obsługi komunikacyjnej, czyli: 28.10-02.11.2017 r. włącznie, w pojazdach komunikacji miejskiej prowadzona będzie  standardowa  kontrola  biletowa.

 

  • Lista automatów biletowych oraz sposób zakupu biletów za pomocą telefonów komórkowych znajduje się na stronie: www.ztm.gda.pl

GZDiZ/ZTM/UMSopot

Ostatnia edycja: 23 października, 2017 o 19:58