Reklama

Kolejne oliwskie zabytki z miejską dotacją

Dwie zabytkowe kamienice z ul. Obr. Westerplatte dostaną dotacje na prace remontowe.

Remont przejdą drzwi i zadaszenie w kamienicy przy Obr. Westerplatte 37 w Oliwie.
Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Na czwartkowej sesji Rady Miasta Gdańska głosowane będą m.in uchwały przyznające dotacje dla zabytków w Gdańsku.

Wśród uchwał są dwie dotyczące zabytków znajdujących się w Oliwie a w dodatku przy tej samej ulicy.

Wspólnota Mieszkaniowa Obrońców Westerplatte 13 ma otrzymać dotacją celową na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i remont elewacji z pracami towarzyszącymi w budynku. Kwota miejskiej dotacji to 155 tys. złotych. Dotacja wynosi 30,95% nakładów koniecznych na wykonanie przez Wspólnotę wymienionych prac (koszty kwalifikowane).

Kamienica przy Obrońców Westerplatte 13 została wzniesiona około 1900 roku.

Miejska komisja pozytywnie również zaopiniowała wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Obrońców Westerplatte 37. Miasto wesprze tę Wspólnotę finansując połowę kosztów renowacji drzwi wejściowych wraz zadaszeniem. Kwota dotacji to 8 300 złotych (49,9% nakładów koniecznych na wykonanie przez Wspólnotę wymienionych prac).

Kamienica przy Obrońców Westerplatte 37 została wzniesiona około 1899 roku.

Status zabytku to szansa i prestiż

Miejskie dotacje sa szansą na ratowanie zabytków. Dostrzegają to wspólnoty oliwskich kamienic, które same występują o wpis do rejestru zabytków. Na miejskie i nie tylko miejskie pieniądze liczą m.in. mieszkańcy kamienicy przy ul. Leśnej 3. Ten budynek, na skutek ich wniosku, został niedawno wpisany do rejestru zabytków.

W Gdańsku dotacje na prace konserwatorskie przy zabytkach przyznawane są od 2005 roku

O dotacje mogą ubiegać się wszyscy uprawnieni właściciele zabytkowych obiektów. Wnioski rozpatrywane są przez specjalną komisję, powołaną przez Prezydenta Miasta Gdańska, a której przewodniczy Miejski Konserwator Zabytków Janusz Tarnacki. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Rada Miasta Gdańska.

Pw

Ostatnia edycja: 24 kwietnia, 2023 o 23:07